Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 4 | nr 1 | 95-105
Tytuł artykułu

Wykorzystanie rachunkowości w podejmowaniu decyzji o partnerstwie publiczno-prywatnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Accountancy in Public-Private Partnership Decision Making
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Partnerstwo publiczno-prywatne jest metodą realizowania zadań publicznych samorządów. Z punktu widzenia podejmowania decyzji o wyborze takiego rozwiązania ważny wydaje się być również aspekt rachunkowy. W szczególności istotna wydaje się być kwestia obowiązków, jakie nałożone są na strony takich umów w zakresie rozwiązań ewidencyjnych, ujmowania aktywów, przychodów oraz ujawniania informacji w sprawozdaniach. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie uregulowała specyfiki takich umów. Jednostki mogą w tej sytuacji stosować krajowe standardy rachunkowości, a w przypadku ich braku - międzynarodowe standardy rachunkowości. Stąd możliwość stosowania w Polsce Interpretacji 12 Umowy na usługi koncesjonowane, wydanej przez Komitet do spraw Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Interpretacja dotyczy wyłącznie koncesjobiorcy. Określa ogólne zasady ujmowania i wyceny zobowiązań i praw pochodnych zawartych w umowach na usługi koncesjonowane, a w tym dwa istotne zagadnienia: praw koncesjobiorcy do infrastruktury oraz ujmowania i wyceny wynagrodzeń umownych. W zależności od niepewności, na którą jest narażony koncesjobiorca w odniesieniu do uzyskania przyszłych przychodów otrzymywanych na mocy umowy koncesji, Interpretacja 12 rozróżnia dwa sposoby ujmowania przychodów: model składnika aktywów finansowych oraz model składnika wartości niematerialnych. Model składnika aktywów finansowych będzie miał zastosowanie wtedy, gdy koncesjobiorca ma bezwarunkowe prawo umowne do otrzymania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych od koncesjodawcy. Model składnika wartości niematerialnych z kolei będzie zastosowany w sytuacji, gdy koncesjobiorca otrzyma prawo pobierania opłat od użytkowników usługi. To prawo nie jest równoznaczne z prawem do otrzymania środków pieniężnych. W praktyce może wystąpić sytuacja powiązania obu rozwiązań i wtedy trzeba będzie połączyć oba modele, ujmując każdy rodzaj składnika wynagrodzenia odrębnie.(abstrakt oryginalny)
EN
Long-term arrangements with the private sector are becoming an increasingly common means used by governments to discharge their public responsibilities. Making decisions about arrangements, whereby a government or other public sector entity grants contracts for the supply of public services to private sector operators, the very important factor remains by accounting and reporting. The most difficult problem is the control of the assets remains in public hands but used by the private sector operator and the kind of revenues from the private sector operator activities: construction activities, as well as for operating and maintaining the public sector infrastructure. Polish regulations of accounting don't deal with this mater, so there should be used international standards - IFRIC 12. IFRIC 12 shows how service concession operators should apply existing International Financial Reporting Standards to account for the obligations they undertake and rights they receive in service concession arrangements. Interpretation specifies whether the infrastructure is to be recognised as a property, plant and equipment of the operator and the accounting model that applies to the rights received by the operator in different circumstances. IFRIC 12 draws a distinction between two types of service concession arrangement. In the first one, the operator receives a financial asset - an unconditional contractual right to receive cash or another financial asset from the government in return for constructing or upgrading the public sector asset. In the second, the operator receives an intangible asset - the right to charge for using of the public sector asset that it constructs or upgrades. There is a possibility that both types of arrangement can exist within a single contract, and they must be separately measured, account and report in the financial statement. The operator of a service concession arrangement recognizes and measures revenue in accordance with Standards 11 and 18 for the services it performs.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
95-105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Buisman J., Lattafi A., Zakres i wpływ KIMSF 12, Aktualności MSSF, PricewaterhouseCoopers, e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=782.
 • 2. Kolwalik G., Paweł Rożyński P. (2010), Modele w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, Wspolnota nr 27 z 3 lipca 2010 r.
 • 3. Rynek PPP w Polsce 2009, Inwestment Support, Warszawa, styczeń 2010, s. 19.
 • 4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • 5. Rozporządzenie (WE) Nr 254/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 12 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC), Dziennik Urzędowy UE L 80/5.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Finansow z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. Nr 20, poz. 103.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Finansow z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. Nr 115, poz. 781.
 • 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240.
 • 9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.
 • 10. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm.
 • 11. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym, Dz. U. Nr 19, poz. 100 ze zm.
 • 12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.
 • 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr152, poz.1223 ze zm.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334097
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.