Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 19-27
Tytuł artykułu

Wdrażanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Warianty tytułu
Introducing of Certificates of Energy Performance of Buildings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poprawa efektywności energetycznej budynków w Polsce jest jednym z elementów zrównoważonego rozwoju, a równocześnie koniecznością wynikającą ze zobowiązań międzynarodowych Polski. Elementami, które w założeniu mają pozytywnie wpływać na tę efektywność są świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Ich rola jest jednak jeszcze niewielka, ponieważ bezwzględny obowiązek wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej dotyczy nowo budowanych obiektów. W przypadku budynków istniejących strony umowy sprzedaży czy najmu mogą ustalić, że świadectwo nie będzie wydawane. Można prognozować, że świadectwa charakterystyki energetycznej będą odgrywały większą rolę po zmianach, które Polska jest zobowiązana wprowadzić w związku z wejściem w życie dyrektywy 2010/31/UE. (abstrakt oryginalny)
EN
Improvement of energy efficiency of buildings in Poland is an element of sustainable development as well as a duty resulting from Poland's international obligations. Energy performance certificates of buildings may prove to be the element that may positively affect the efficiency. Their role so far has been slight since the absolute obligation to issue energy performance certificates applies solely to newly constructed buildings. With respect to existing buildings, the parties to sale or rental contracts may agree that no certificate will be issued. It is possible to predict that certificates of energy performance would feature after changes, which Poland is obliged to introduce regarding the entry into force of Directive 2010/31/EU. (original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
  • Bednarski A., Pułapy i pułapki globalizacji, TNOiK, Toruń 1998.
  • Boszko B., Istota i znaczenie rozwoju zrównoważonego dla efektywnego zarządzania gospodarką, (w:) Bartkowiak P. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2005.
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. i z 19 maja 2010, w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. L1 z 04.01.2003 i Dz. U. L 153/13 z 18.06.2010).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r., w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).
  • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r., O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334087
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.