Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 226-236
Tytuł artykułu

Usługi doradcze i edukacyjne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Autorzy
Warianty tytułu
Advisory and Educational Services for Sustainable Development of Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba oceny znaczenia usług edukacyjnych i doradczych dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Dla pełniejszego zobrazowania podjętej problematyki w 2009 roku przeprowadzono badania ankietowe wśród 160 doradców oraz 304 właścicieli gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Z badań wynika, że najbardziej aktywni w podejmowaniu alternatywnej działalności zapewniającej dodatkowe dochody są rolnicy z regionu podkarpackiego, w którym występuje największe rozdrobnienie gospodarstw. Podkarpaccy rolnicy zrealizowali również najwięcej działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w wyniku skorzystania z usług doradczych i deklarują dalsze ich wprowadzanie w najbliższej przyszłości, co zdaje się potwierdzać istotne znaczenie doradztwa w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study was to evaluate the importance of educational and advisory services for sustainable development of rural areas. To fully illustrate the undertaken problem a survey was conducted among 160 advisers and 304 farm owners operating in the provinces of Małopolskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie in 2009. The research shows that the most active in alternative business providing additional income were farmers from the Podkarpackie region, where there is the biggest fragmentation of farms. Farmers from Podkarpackie also carried out most activities for sustainable development as a consequence of usage of advisory services and declared their further implementation in the near future, which seems to confirm the importance of counselling in this respect. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Baran E., Grzebyk B., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, "Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego", Monografie i Opracowania, nr 13, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2011.
 • Bieńkowski J., Jankowiak J., Sadowski A., Regionalne zróżnicowanie poziomu zrównoważonego rozwoju rolnictwa (na podstawie analizy modelowej i wskaźnika syntetycznego), "Roczniki Naukowe SERiA" 2008, tom X, z. 2 .
 • Boni M., Instytucje edukacji pozaszkolnej (w:) Edukacja dla pracy - Raport o Rozwoju Społecznym, UNDP, Warszawa 2007.
 • Chyłek E.K., Znaczenie wiedzy we wzroście innowacyjności na obszarach wiejskich, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2009, nr 1.
 • Czarnik Sz., Dobrzyńska M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Kocór M., Strzebońska A., Szczucka A., Turek K., Worek B., Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, PARP, Warszawa 2011.
 • Jasiński J., Aktualne i perspektywiczne cele i priorytety rozwoju obszarów wiejskich oraz źródła ich finansowania, (w:) M. Jezierska (red.), Nowe tendencje w teorii i praktyka urządzania obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.
 • Kiełczewski D., Programowanie i wdrażanie zrównoważonego rozwoju, (w:) B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, WSE, Białystok 2011.
 • Kronenberg J., Bergier T., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • Kryk B., Polityka w zakresie odnawialnych źródeł energii i wybrane narzędzia jej wspomagania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010, nr 111, Polityka ekonomiczna.
 • Kutkowska B., Działania instytucji na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu kłodzkiego, "Roczniki Naukowe SERiA" 2007, tom IX, z. 2, s. 183-187.
 • Makieła Z., Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. podkarpackim, (w:) Kamińska W., Heffner K. (red.), Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, Studia, tom CXXXIII, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2011.
 • Marcysiak T., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w opinii doradców rolniczych, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2004, nr 1(37).
 • Miś T., Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, "Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego", Monografie i Opracowania, nr 12, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2011.
 • Miś T., Znaczenie instytucji w rozwoju rolnictwa ekologicznego i bezpieczeństwa żywności w regionie rozdrobnionego rolnictwa w świetle badań empirycznych. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2009, nr 1(56).
 • Poskrobko B., Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, (w:) Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, WSE, Białystok 2011.
 • Spychalski G., Instrumentalne i instytucjonalne aspekty wspierania rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA" 2007, tom IX, z. 2.
 • Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Programowania i Analiz, MRiRW, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334043
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.