Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | z. 62 | 124-138
Tytuł artykułu

Znaczenie kultury w organizacji zarządzającej wiedzą

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kultura organizacyjna jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zarządzanie wiedzą, gdyż determinuje w dużym stopniu zachowania organizacyjne, takie jak: skłonność do dzielenia się wiedzą, włączenie procesów zarządzania wiedzą do codziennej pracy i traktowanie tego jako priorytetu, sprawna komunikacja, zaufanie i otwartość. Wiedza w dużym stopniu jest przekazywana za pomocą obserwacji oraz podczas obcowania z osobą bardziej doświadczoną. Jeżeli organizacja nie skoncentruje się na pokonywaniu barier kulturowych podczas implementacji zarządzania wiedzą to raczej nie może liczyć na sukces. (abstrakt autora)
Rocznik
Numer
Strony
124-138
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aniszewska A., Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2004, TNOiK, Nr 1.
 • Błaszczuk A., Brdulak J. J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedza w polskich przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2003.
 • Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2000.
 • Chiem P. X., Trust Matters, An atmosphere or distrust can trip up even the best-planned KM initiative, http://destinationCRM-knowledgemanagement.htm, 20.11.2002.
 • Consortium Learning Forum Best-Practice Report, Successfully Implementing Knowledge Management. Knowledge For Improvement, APQC American Productivity & Quality Center, Texas 2000.
 • Czop K., Wiedza, zmiana i uczenie się jako determinanty kultury nowoczesnej organizacji, Koło Naukowe OiZ "Strateg" z Archiwum "Zarządzanie wiedza koncepcja firmy przyszłości".
 • Fazlagic A., Osobowość na sprzedaż czyli jak funkcjonuje profesjonalista w gospodarce wiedzy, "Personel i zarządzanie", 16-30 czerwca 2000.
 • Gładys-Jakóbik J., Stobińska K., Kultura organizacyjna w organizacji uczącej się - efekt uboczny czy źródło zmian?, w: Wawrzyniak B., red., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2003.
 • Hebeler J. W., Van Doren D. C., Unfettered Leverage: The Ascendancy of Knowledge Rich Products and Processes, "Business Horizons" 1997, No 3.
 • Hesselbein F., M. Goldsmith, R. Beckhand, red., Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 • Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., red., Lider przyszłości. Nowe wizje, strategie i metody działania na nadchodząca erę, Business Press, Warszawa 1997.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 • Jagoda H, Lichtarski J., red., Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
 • Koźmiński A. K., red., Zarządzanie wiedza warunkiem konkurencyjności firm, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2001.
 • KPMG, KPMG European Knowledge Management Survey. Insights from the 2002/2003 Survey (maszynopis powielony).
 • Mertins K., Heisig P., Vorbeck J., editors, Knowledge Management. Best Practices in Europe., Springer-Verlag Berlin. Heidelberg 2001.
 • Morey D. J. D., Maybury M., Thuraisingham B., editors, Knowledge Management. Classic and Contemporary Works, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Morgan G., Creative organization theory, SAGE Publication 1989.
 • Ochnik-Płonka J., Integracja europejska a kultura organizacji, w: Budzowski K., red., Materiały konferencyjne: Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji, Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2002.
 • Popławska Ż., Zarządzanie przez kulturę jako źródło sukcesu i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: J. Pyka, red., Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 teoria i praktyka, Katowice 2003.
 • Płoszajski P. i studenci Koła Naukowego Zarządzania Wiedza SGH, Wdrażanie nowych metod zarządzania: zarządzanie wiedzą (maszynopis powielony), SGH, Warszawa 2001.
 • Rapacki R., red., Problemy kształtowania się kultury przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji, SGH, Warszawa 1995.
 • Romańczuk A., Inicjatywy zarządzania wiedza w korporacjach zachodnich główne czynniki sukcesu i obszary problemowe (przegląd badań), w: materiałach na konferencję, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Polska Fundacja Promocji Kadr-Zarząd, Warszawa 2001.
 • Sajkiewicz A., Kreacja kapitału ludzkiego przez kulturę, w: Rybak M., red., Kapitał ludzki, a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003.
 • Santosus M., Surmacz J., The ABC's of knowledge management, "CIO Magazine", 23 May 2001, www.cio.com.
 • Schein E. H., Przywództwo a kultura organizacji, w: Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., red., Lider przyszŁości. Nowe wizje, strategie i metody działania na nadchodząca erę, Business Press, Warszawa 1997.
 • Sikorski C., Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Sobolewska S., Kultura firmy dająca przewagę, "Manager" 2004, INFOR, Nr 4.
 • Strategor, Zarzadzanie firma. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 • Sułkowski Ł., Problemy poznawcze opisu kultury organizacyjnej, "Przegląd Organizacji", Nr 2, 2002.
 • Aliwa K. R., O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, Oficyna Wydawnicza. Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, Warszawa 2001.
 • Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 • Wen Chong Ch., Holden T., Wilhelmij P., Schmidt R. A., Where does knowledge management add value?, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 1, No 4, 2000.
 • Żelazo J., Ku synergii kulturowej, czyli o kulturze organizacyjnej w korporacjach, "Problemy zarządzania. Innowacje", Wydawnictwo Naukowe Wydziału. Zarządzania UW, Nr 1, 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333803
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.