Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5 (43) Wyzwania biznesowe XXI wieku | 15-25
Tytuł artykułu

Obywatele jako świadomi uczestnicy procesów decyzyjnych w gminach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Citizens as Conscious Participants of Decision-making Processes in Municipalities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących kluczowych kwestii dla ich społeczności lokalnych może być uznawane za istotny atrybut współczesnego samorządu terytorialnego. Kluczową kwestią jest tu reagowanie przez władze gmin na zgłaszane przez obywateli potrzeby. Przejawem tych reakcji może być przekazywanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gmin i organizacji trzeciego sektora. Działania tego typu wpływać mają na lepsze lub pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmin. Pojawia się zatem pytanie o faktyczne zaangażowanie i aktywność obywateli związaną z tymi projektami, w szczególności młodych, którzy dopiero zaczynają uczestniczyć w tzw. społeczeństwie obywatelskim. Wyniki przeprowadzonej wśród studentów uczelni ekonomicznych Wrocławia ankiety wskazują, że istnieje poważny problem z ich uczestnictwem w podejmowaniu decyzji, wynikający przede wszystkim ze zniechęcenia i nieufności do organów władzy samorządowej. Deklarowana jest jednocześnie potrzeba i chęć udziału w podejmowanych przez gminy decyzjach w przypadku faktycznego uwzględniania ich zdania.(abstrakt oryginalny)
EN
Participation of citizens in decision-making on important issues for the local community can be considered as an important attribute of modern local government. The key problem here is the response of the authorities of municipalities to citizens needs. Such reflection of these reactions may be, for example, transmission of funds to subsidiary bodies of municipalities and third sector organizations. Such activities are undertaken to better or fuller meet the needs of municipalities residents. This raises the problem of the actual involvement and active participation of citizens, which is associated with these projects, especially with the young who begin to participate in the so-called civil society. The results of pools between students of economic universities of Wroclaw indicate that there is a serious problem with their participation in decision-making, mainly due to discouragement and distrust to local authorities. It also shows that there is a need and a desire to participate in the decisions that are taken by the municipality, and it depends on real consideration of their opinion by local government.(original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
  • Bednarska-Olejniczak D, Olejniczak J., Civil Society - the Issue of Youth Participation in the Activity of Territorial Governments Based on the Example of Students of Economy Schools from Wroclaw, w: Agrarian Perspectives XVII. Challenges For The 21st Century, Česka Zemedelska Univerzita, Prague 2008.
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. nr 16, poz. 95 z poźn. zm.
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, Dz.U. nr 52, poz. 420 z poźn. zm.
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. nr 96, poz. 873.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333781
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.