Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 344 Rachunkowość a controlling | 171-184
Tytuł artykułu

Podejmowanie decyzji w zakresie kształtowania struktury zatrudnienia w zakładach pracy chronionej

Autorzy
Warianty tytułu
Making Decision on Shaping of Employment's Structure in Sheltered Workshop
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problemowi związanemu z wyznaczaniem optymalnej struktury zatrudnienia. Ukazuje on wpływ decyzji odnośnie do zatrudniania osób niepełnosprawnych na wyniki działalności operacyjnej. Przedstawione są w nim sposoby optymalizacji ze względu na kryteria pośrednie, takie jak zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, zmniejszenie kosztów zatrudnienia i zwiększenie przychodów ze sprzedaży, oraz kryteria główne, czyli wynik z działalności operacyjnej i ryzyko operacyjne. Artykuł prezentuje trzy modele optymalizacyjne oparte na programowaniu liniowym oraz algorytmie bazującym na koncepcji algorytmów genetycznych, dedykowane optymalizacji struktury zatrudnienia w zakładach pracy chronionej. Modele z jednej strony uwzględniają przywileje, jakie mają przedsiębiorstwa o statusie zpch, z drugiej zaś biorą pod uwagę obowiązki nałożone na tego typu jednostki gospodarcze, wynikające z przepisów ustawy o rehabilitacji. W niniejszym artykule został również zaprezentowany sposób kwantyfikacji wydajności pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the problem involved with the optimization of the employment's structure in sheltered workshops. It shows the impact of decisions on the employment of people with disabilities in the operating results. This article presents the methods of optimization due to the indirect criteria such as an increase in other operating income, reduced employment costs and increased revenue from sales and the main criteria, ie the result of operations and operational risk. It also shows three optimization models based on linear programming and algorithm based on the concept of genetic algorithms dedicated to optimizing the structure of employment in sheltered workshops .(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Bojar W., Rostek K., Knopik L., 2014, Systemy wspomagania decyzji, PWE, Warszawa.
  • Chambers L., 2001, The Practical Handbook of Genetic, Chapman & Hall/CRC, USA.
  • Glińska A., 2013, Metody ograniczania ryzyka operacyjnego w zakładach pracy chronionej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 289, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Glińska A., 2012, Zastosowanie programowania liniowego w wyznaczaniu struktury zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 251, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Koziński J., 2003, Zarządzanie jako proces decyzyjny, [w:] M. Przybyła (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Nowak E., 2010, Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] E. Nowak (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  • Sivanandam S.N., Deepa S.N., 2008, Introduction to Genetic Algorithms, Springer, Berlin.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU 1997, nr 123, poz. 776.
  • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2010, nr 226, poz. 1475.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333775
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.