Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 11 Prace z zakresu nauk społecznych | 143-154
Tytuł artykułu

Zameldowanie i wymeldowanie w świetle nowej ustawy o ewidencji ludności

Warianty tytułu
Registered residence and check out in the light of the new statute about the population census
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule poddano analizie instytucję zameldowania i wymeldowania oraz zagadnienie rejestracji danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych w świetle nowej ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Ustawa ta zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993). Od 1 sierpnia 2011 r. ewidencja ludności jest prowadzona w formie elektronicznej w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (rejestr PESEL), w rejestrach mieszkańców oraz w rejestrach cudzoziemców, przy czym te ostatnie mogą być prowadzone w formie kartotecznej. Nowy akt prawny ostatecznie znosi obowiązek meldunkowy. Trzeba podkreślić, że zniesienie obowiązku meldunkowego ma nastąpić w dwóch etapach. I tak od chwili wejścia w życie ustawy (1 sierpnia 2011 r.) do 1 stycznia 2014 r., nastąpi znaczne ograniczenie zakresu obowiązku meldunkowego (m.in. likwidacja obowiązku rejestracji pobytów czasowych do 3 miesięcy, obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów, zasadniczo likwidacja obowiązku wymeldowania się, zniesienie sankcji karnej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego itd.). Natomiast całkowite zniesienie obowiązku meldunkowego, polegającego na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, nastąpi od dnia 1 stycznia 2014 r. Nadal zostanie utrzymany, wynikający jednak z odrębnych przepisów, obowiązek zgłoszenia urodzenia, zgonu oraz zmiany stanu cywilnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses and examines the issue of residence registration and deregistration, including registration of identity data and the administrative and legal status of natural persons, under the new Population Registration Act of September 24, 2010. This Act replaced the Act of April 10, 1974 on Population Registration and Identity Documents which had been previously in effect (a consolidated text in the Government Journal of Law of 2006 No. 139, Item 993) Since January 1, 2011 population registration will be kept in an electronic format in the General Electronic System of Population Registration (PESEL Numbers Register), in inhabitants' registers and foreigner registers. The new regulation has finally abolished the obligation to register residence. What needs to be emphasized, however, is that the abolition process will be a two-stage one. In the period from the effective date (August 1, 2011) to January 1, 2014 a scope of the obligation to register residence will be limited (in particular, the obligation to register temporary residence up to 3 months, the obligation to register tourists and holiday makers, the obligation to de-register and the abolition of penalties for failure to register residence and so forth). However, the complete abolition of the obligation to register residence (i.e. registration of the data on places where individuals reside) will take place on January 1, 2014. The obligation to report births, deaths and changes in marital status will still be maintained. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Matan A., [w:] G. Łaszczyca, Cz. Marzysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, tom I, Kraków 2005, s. 440; J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009, s. 142.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071).
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688).
 • Wyrok NSA z dnia 14 maja 2001 r., V SA 1496/2000, LEX nr 54454.
 • Wyrok NSA z dnia 19 marca 1981 r., SA 314/1981, ONSA 1981/1/24.
 • Wyrok NSA z dnia 21 marca 2001 r., V SA 2950/00, LEX nr 80643, wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2005 r., II OSK 302/05, LEX nr 190969.
 • Wyrok NSA z dnia 5 października 2000 r., V SA 234/ 00, LEX nr 49954.
 • Wyrok NSA z dnia 7 marca 2003 r., V SA 2425/2002, Wspólnota 2004/9/58.
 • Wyrok NSA z dnia 8 października 1982 r., SA/Kr 599/1982, ONSA 1982/2/96.
 • Wyrok TK z dnia 27 maja 2002 r., K 20/2001, OTK-A 2002/3/34.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r., K 20/2001, OTK-A 2002/3/34.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2005 r., IV SA/Wa 600/05.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2004 r., V SA 519/03, LEX nr 146738.
 • Wyrok WSA z dnia 2 lipca 2009 r., III SA/Po 507/08, Wspólnota 2009/34/38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333731
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.