Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 2(10) Współczesne tendencje rozwoju turystyki w Polsce = Current Trends in the Development of Tourism in Poland | 109-126
Tytuł artykułu

Atrakcyjność turystyczna geostanowisk Geoparku Karkonosze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourist Attractiveness of Geosites in the Karkonosze Geopark
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Karkonosze jako najpopularniejsze pasmo Sudetów to miejsce przyjazdu dużej liczby turystów o najróżniejszych motywach. Jednym z nich jest chęć poznania i podziwiania przyrody nieożywionej oraz pozostałości dawnej działalności górniczej, zwanych geostanowiskami. Zostały one zinwentaryzowane i zwaloryzowane przez P. Migonia i A. Sobczyka w celu wykonania mapy geologicznej obszaru, służąc głównie celom naukowym. Odpowiadając na potrzeby związane z rozwojem geoturystyki, podjęto próbę stworzenia metody oceny atrakcyjności turystycznej geostanowisk w obrębie Geoparku Karkonosze, podkreślając ich przewagę nad pozostałymi wartościami tego obszaru. W ocenie zastosowano kryteria wykorzystane w metodach P. Dmytrowskiego i A. Kicińskiej, P. Migonia i A. Sobczyka oraz M. Rogowskiego i J. Biłous, przy uwzględnieniu istotnych czynników społeczno-ekonomicznych, kulturowych i organizacyjno-technicznych. Analizą i oceną objęto 52 geostanowiska, które zostały podzielone na cztery grupy: bardzo atrakcyjne, atrakcyjne, przeciętnie atrakcyjne i mało atrakcyjne. Dodatkowo przeprowadzono klasyfikację typologiczną geostanowisk. Wyniki opracowania będą mogły służyć lepszemu planowaniu geoturystyki oraz zagospodarowaniu geostanowisk dla potrzeb turystyki.(abstrakt oryginalny)
EN
The Karkonosze Mountains (Giant Mts.) are a famous tourist region in the Sudety Mountains. One reason for this popularity is the geovalues connected with geotourism - which is a new form of tourism. The aim of this study is to assess the tourist attractiveness of 52 geosites in the Karkonosze Geopark. The assessment was done by using criteria of four other methods. The geosites of the Karkonosze Mountains are divided into four groups: most attractive, attractive, averagely attractive and not very attractive. Through this grouping a typology classification of the geosites was created. The results should lead to better management of geotourism in the Karkonosze Mountains.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, studentka
Bibliografia
 • Aleksandrowicz Z. (2006), Geoparki - nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego, Przegląd Geologiczny, t. 54, nr 1: 36-41.
 • Atlas Georóżnorodność i geoturystyczne atrakcje Karkonoskiego Parku Narodowego i otuliny (2011), Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.
 • Dmytrowski P., Kicińska A. (2011), Waloryzacja geoturystyczna obiektów przyrody nieożywionej i jej znaczenie w perspektywie rozwoju geoparków, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXIX: 11-20.
 • Ihnatowicz A., Koźma J., Wajsprych B. (2011), Wałbrzyski Obszar Geoturystyczny - inwentaryzacja geotopów dla potrzeb promocji geoturystyki, Przegląd Geologiczny, t. 59, nr 11: 722-731.
 • Knapik R., Jała Z., Sobczyk A., Migoń P., Aleksandrowski P., Szuszkiewicz A., Krąpiec M., Madej S., Krakowski K. (2010), Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz wykonanie mapy geologicznej tego obszaru, www.mos.gov.pl/g2/big/2010_09/e38c6e5ddc05a09a1105cc45ab1ea85d. pdf [15.12.2013].
 • Knapik R., Migoń P. (2010), Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy, Przegląd Geologiczny, t. 58, nr 11: 311-360.
 • Knapik K., Migoń P., Szuszkiewicz A., Aleksandrowski P. (2011), Geopark Karkonosze - geopark i geoturystyka, Przegląd Geologiczny, t. 59, nr 4: 1065-1108.
 • Kowalczyk A., Kulczyk S., Duda-Gromada K. (2010), Przyrodnicze aspekty turystyki zrównoważonej, w: Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2002), Geografia turystyki Polski, Warszawa: PWE.
 • Mapa geostanowiska Karkonoszy, www.pgi.gov.pl/pl/geoturystyka-606/geoparki/41 41-geopark-krajowy-karkonoski-park-narodowy-z-otulinq.html [15.12.2013].
 • Migoń P. (2012), Geoturystyka, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Migoń P., Sobczyk A. (2010), Opracowanie metodyki waloryzacji i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny, w: Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz wykonanie mapy geologicznej tego obszar obszaru, www.mos.gov.pl/g2/big/2010_09/e38c 6e5ddc05a09a1105cc45ab1ea85d.pdf [15.12.2013].
 • Mika M. (2007), Charakterystyka wybranych form turystyki, w: Turystyka, red. W. Kurek, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Miotk-Szpiganowicz G., Graniczny M., Piątkowska A., Relisko-Rybak A. (2010), Geoturystyka. Pobrzeże Bałtyku atrakcyjne nie tylko latem, www.pgi.gov.pl/attachments/ article/2812/geoturystyka_b.pdf [15.12.2013].
 • Osadczuk A., Osadczuk K. (2008), Szanse i perspektywy rozwoju geoturystyki jako nowej formy postrzegania obiektów przyrody nieożywionej i poznawania zjawisk naturalnych, w: Problemy turystyki i rekreacji, red. M. Dutkowski, t. I, Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Reynard E. (2009), The asessment of geomorphosites, w: Geomorphosites, red. E. Reynard, P. Coratza, G. Regiolini-Bissig, Műnchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeik.
 • Reynard E., Fontana G., Kozlik L., Scapozza C. (2007), A method for assessing "scientific" and "additional values" of geomorphosites, Geographia Helvetica, t. 62, nr 3: 148-158.
 • Rogowski M., Biłous J. (2013), Ocena walorów widokowych i zagospodarowania punktów widokowych grzbietu Karkonoszy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 26: 185-198.
 • Ścieżki dydaktyczne, www.kpnmab.pl/pl/sciezki-dydaktyczne,117 [15.12.2013].
 • Weaver D.B. (2001), Ecotourism in the context of other tourism types, w: The encyclopedia of ecotourism, red. D.B. Weaver, Oxon - New York: CABI Publishing.
 • www.pgi.gov.pl/pl/geoturystyka-606/geoparki/4141-geopark-krajowy-karkonoskipark-narodowy-z-otulinq.html [15.12.2013].
 • Zouros N.C. (2008), European Geopark Network: transnational collaboration on Earth heritage protection, geoturism and local development, Geoturystyka, nr 12: 3-22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333699
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.