Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 7 | 10-12
Tytuł artykułu

Fitoremediacja jako biologiczna metoda oczyszczania środowiska

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój przemysłu i motoryzacji przyczynił się do zwiększenia zawartości zanieczyszczeń w biosferze, wpływających negatywnie na przebieg głównych procesów fizjologicznych i metabolicznych organizmów oraz prowadzących do zachwiania równowagi w środowisku. Opracowanie metod usuwania zanieczyszczeń ze środowiska bez konieczności naruszania jego struktury i funkcji jest zatem istotnym elementem zrównoważonego gospodarowania jego zasobami. Efektywnym narzędziem do usuwania zanieczyszczeń środowiska wydaje się zastosowanie metod biologicznych, które oprócz możliwości zastosowania ex situ i in situ charakteryzują się również małymi nakładami inwestycyjnymi i kosztami eksploatacyjnymi, przy jednoczesnej skuteczności oraz nieinwazyjności wobec środowiska naturalnego. Dużą skuteczność w usuwaniu substancji toksycznych wykazują rośliny ze względu na ich zdolność do efektywnego pobierania i degradacji szkodliwych związków. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
10-12
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź
Bibliografia
 • [1] B. Adamczyk, M. Godlewski 2010. Różnorodność strategii pozyskania azotu przez rośliny. Kosmos. 59 (1-2). s. 211-222.
 • [2] A. Baranowska-Morek 2003. Roślinne mechanizmy tolerancji na toksyczne działanie metali ciężkich. Kosmos. 52 (2-3). s. 283-298.
 • [3] R. Buczkowski, I. Kondzielski, T. Szymański, 2002. Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • [4] D. Dmowski, A. Dmowska 2011. Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich z tras komunikacyjnych w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. Zeszyty Naukowe SGSP nr 41. s. 95-107. Warszawa.
 • [5] A. Drobniewska 2008. Optymalizacja wykorzystania osadu ściekowego do produkcji bioenergii na podstawie wielkoskalowych eksperymentów terenowych oraz modelu matematycznego. Praca doktorska. Uniwersytet Łódzki.
 • [6] S. W. Gawroński, K. Dzierżanowski, R. Popek 2010. Phytoremediation. Particulate matter deposition on foliage - method of measurements. Workshop "Air pollution: Prevention, Countermeasures, Mitigation", Parma (Italy), September 25th, 2010. Poster.
 • [7] A. Grobelak, M. Kacprzak, K. Fijałkowski 2010. Fitoremediacja - niedoceniony potencjał roślin w oczyszczaniu środowiska. Journal of Ecology and Health vol. 14 no 6 s. 276-280.
 • [8] B. Gworek, J. Reteńska 2009. Migracja rtęci w układzie powietrze - gleba - roślina. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, no 44. s. 614-623.
 • [9] A. Hołtra i in. 2008. Ocena przydatności organizmów z rodzaju Salvinia sp. w procesie rizofiltracji wód zanieczyszczonych jonami miedzi (II). Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska. Wrocław.
 • [10] M. S. Kubiak 2013. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - ich występowanie w środowisku i w żywności. Problemy Higieny i Epidemiologii 94(1). s. 31-36.
 • [11] A. Małachowska-Jutsz, W. Janosz, J. Rudek 2012. Toksyczność gleby zanieczyszczonej olejem silnikowym poddanej samooczyszczaniu oraz fitoremediacji. Ochrona Środowiska. Vol. 34. Nr. 1. s. 15-20.
 • [12] R. Marecik, P. Króliczak, P. Cyplik 2006. Fitoremediacja - alternatywa dla tradycyjnych metod oczyszczania środowiska. Biotechnologia 3(74): s. 88-97.
 • [13] K. V. Nedunuri et al., Evaluation of phytoremediation for Fields cale degradation of total petroleum hydrocarbon. International Journal of Phytoremediation 1/2000, 126/6.
 • [14] A. Ociepa-Kubicka, E. Ociepa 2012. Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi. Inżynieria i Ochrona Środowiska t. 15 nr 2 s. 169-180.
 • [15] K. Posmyk 2012. Ocena wpływu podłoży wzbogaconych osadem ściekowym na intensyfikację produkcji biomasy roślin energetycznych z wykorzystaniem analizy aktywności enzymatycznej mikroorganizmów glebowych. Praca magisterska. Uniwersytet Łódzki.
 • [16] L. Przywara 2006. Warunki i możliwości usuwania fosforanów i fosforu ogólnego ze ścieków przemysłowych. Rozprawa doktorska. Politechnika Krakowska. Kraków.
 • [17] M. Rączka, S. W. Gawroński 2004. Ocena przydatności do fitoremediacji wybranych gatunków drzew i krzewów ozdobnych z rodziny motylkowych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI s. 181-188.
 • [18] C. Robinson, P. Blow, F. Dorman 2004. Rapid dioxin analysis using accelerated solvent extraction (ASE), multicolumn sample cleanup and RT-Dioxin2 gas chromatopgaphy column. Australian Laboratory Services, Brisbane. Organohalogen Comp. 66, 101-106.
 • [19] Z. Sadecka 2003. Ocena efektywności pracy wybranych oczyszczalni hydrobotanicznych. Ochrona Środowiska no 1. s.: 13-16.
 • [20] A. Sapek 2008. Nawożenie fosforem a jego skutki w środowisku. Zeszyty Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. t. 8 z. 2b(24) s. 127-137.
 • [21] S. Siciliano et al. Bioaugmentation as a tool protect the structure and function of an activated sluge microbial community. Applied and Environmental Microbiology 2003.
 • [22] M. Siwek 2008. Biologiczne sposoby oczyszczania środowiska - fitoremediacja. Wiadomości Botaniczne 52(1/2): s. 23-28.
 • [23] Z. Staszewski 2012. Azot w glebie i jego wpływ na środowisko. Zeszyty Naukowe - Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska. Nr 4.
 • [24] I. Kuiper et al. 2004. Rhizoremediation: a beneficial plant-microbe interaction. Plant-Microbe Interaction 17, 6-15.
 • [25] K. Węglarzy 2007. Metale ciężkie - źródła zanieczyszczeń i wpływ na środowisko. Wiadomości Zootechniczne, r. XLV Nr. 3. s. 31-38.
 • [26] P. M. White Jr et al. 2006. Phytoremediation of alkylated polycyclic aromatic hydrocarbon in a crude oil-contaminated soil. Water al Spoil Pollut. 169, 207-220.
 • [27] L. Zimny 2003. Encyklopedia ekologiczno-rolnicza. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333689
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.