Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2(164) | 59-79
Tytuł artykułu

Dostosowanie sposobu organizacji czasu pracy do obowiązków rodzinnych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reconciliation between Organization of Working Time and Family Responsibilities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiamy diagnozę obecnych możliwości dostosowywania organizacji czasu pracy do obowiązków rodzinnych w Polsce. Czynimy to w perspektywie porównawczej, odwołując się do danych dla innych krajów europejskich. Pokazujemy, na ile uwarunkowania i możliwości dostosowywania organizacji czasu pracy do obowiązków rodzinnych w kraju uległy poprawie w ostatnich latach tj. po 2005 roku. Wskazujemy także te elementy polityki rynku pracy, które mogłyby zostać zmodyfikowane w celu polepszenia możliwości łączenia pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych. (fragment tekstu)
EN
This paper presents a diagnosis of reconciliation of work and parenthood in Poland based on the data from the European Labour Force Survey ad hoc module "Reconciliation between work and family life" carried out in 2010. These data provide information on the following options of combining work with parenthood duties: (1) part-time work (2) flexible arrangements of working time (3) distance work. We compare the conditions for combining work with parenthood duties in Poland with opportunities observed in other European countries. We also show to what extent the conditions for reconciliation of work and parenthood in Poland have improved in time. We make an overview of legal regulations related to combining work with childcare duties and indicate the opportunities for improvement of these policies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59-79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Uniwersytet Umeå, Szwecja
autor
 • Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
Bibliografia
 • Aliaga Ch., 2005, Gender gaps in the reconciliation between work and family life, "Statistics in Focus", Population and Social Conditions nr 4 Eurostat, Luxemburg.
 • Baranowska A., 2007, Decyzje prokreacyjne - preferencje a realizacja, [w:] I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych (s. 423-437), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Baranowska A., Lewandowski P., 2008, Adaptacyjność do zmian gospodarczych, [w:] M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Baranowska-Rataj A., Matysiak A., 2012, Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Międzynarodowe badania ewaluacyjne na temat polityki rodzinnej, "Polityka Społeczna", 7/2012, 9-14.
 • Bednarski M., Machol-Zajda L., 2003, Telepraca, [w:] E. Kryńska (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Boulin J.-Y., Lallement M., Messenger J., Michon F. (red.), 2006, Decent working time: New trends, new issues, International Labour Office, Geneva.
 • Dobry klimat dla rodziny, Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP, Warszawa, 2013.
 • Głogosz D., 2007, Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy skutki dla życia rodzinnego i zawodowego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • GUS, Praca a obowiązki rodzinne w 2005 r., Warszawa, GUS.
 • GUS, Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r., Warszawa, GUS.
 • Kotowska I. E., 2005, Work and parenthood: main findings of comparative data analysis and some policy implications, "Studia Demograficzne", nr 2/148, 54-82.
 • Kotowska I.E., U. Sztanderska, I. Wóycicka, 2009, Scenariusz modernizacji polityki społecznej. Stymulowanie wzrostu aktywności ekonomicznej i dzietności kobiet, [w:] I.E. Kotowska (red.), 2009, Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 261-280.
 • Kotowska I.E., Matysiak A., Pailhe A., Solaz A., Styrc M., Vignoli D., 2010, Second European Quality of Life Survey: Family Life and Work, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Machol-Zajda L., 2003, Elastyczność czasu pracy w prawodawstwie krajów UE i Polski, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, 69- 83.
 • Machol-Zajda L., 2008, Godzenie życia zawodowego i pozazawodowego - poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych i czasowych, [w:] C. Sadowska-Snarska, L. Tchon, Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Margherita A., O'Dorchai S., Bosch J., 2009, Reconciliation between work, private and family life in the European Union, Eurostat, Luxemburg.
 • Matysiak A., 2007, Indywidualne przesłanki zwiększenia aktywności zawodowej [w:] I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych (s. 383-403), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Matysiak A., 2007, Organizacja czasu pracy i opieki, [w:] I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych (s. 345-382), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Matysiak A., Steinmetz S., 2008, Finding their way? Female employment patterns in West Germany, East Germany, and Poland, "European Sociological Review", nr 24/3, 331-345.
 • McDonald P., 2006, An assessment of policies that support having children from the perspectives of equity, efficiency and efficacy, "Vienna Yearbook of Population Research", nr 4/1, 213-234.
 • Mynarska M., 2011, Kto planuje mieć dzieci w Polsce do 2015 roku?, "Studia Demograficzne", nr 1/159, 75-98.
 • OECD, 2001, The well-being of nations. The Role of Human and Social Capital, Paryż, OECD.
 • OECD, 2002, Employment Outlook 2002, Paryż, OECD.
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2012, Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa.
 • Pongrâcz M., Speder Z., 2008, Attitudes towards forms of partnership, [w:] Ch. Höhn, D. Avramov, I. E. Kotowska (red.), People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study (s. 93-112), Springer, Berlin.
 • Riedmann A., Bielenski H., Szczurowska T., Wagner A., 2007, Working time and work-life balance in European companies, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 • Skarzyński M., 2007, Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej, Białystok, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku, Białystok.
 • Stankuniene V., Maslauskaite A., 2008, Family transformations in the post-communist countries: Attitudes toward changes and the ideational shift, [w:] Ch. Höhn, D. Avramov, I. E. Kotowska (red.), People, population change and policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study (s. 113-137), Springer, Berlin.
 • Titkow A., Duch-Krzystoszek D., 2009, Intencje i decyzje prokreacyjne w społeczeństwie polskim a polityka przyjazna prokreacji, "Studia Demograficzne", nr 1/155, 70-97.
 • Uścińska G., Petelczyc J., Roicka P., 2011, Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce i w wybranych krajach UE na podstawie danych zastanych. Aspekt prawny, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333641
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.