Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 9 | 279-288
Tytuł artykułu

Wpływ mediacji na ocenę skutków konfliktów organizacyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effect of Mediation on the Assessment of Organizational Conflicts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy nawiązano do mediacji wykorzystywanej podczas oceny skutków konfliktów organizacyjnych. Dokonano analizy pozamerytorycznych form zakończenia postępowania cywilnego. Zwrócono uwagę na nowoczesną mediację. (abstrakt autora)
EN
The paper refers to the methodology of assessment of organizational conflicts. An analysis non formal forms of termination of Civil Procedure. Attention was drawn to modern mediation (author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Acland A., Perfect People Skills, Random House, New York 2003.
 • Carnavale P.J., Keenan P.A., The Resolution of Conflict: Negotiation and Third Patry Intervention, [w:] Employment Relation, red. J.E. Hartley, G.H. Stephenson, University Press, Oxford-Cambridge 1999.
 • Dana D., Conflict Resolution, McGraw-Hill, New York 2001.
 • Deutsch M., Coleman P.T., The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice, Josey- Bass-Wiley, San Fransisco 2000.
 • Doherty N., Guyler M., Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Donaldson M.C., Donaldson M., Negocjacje, R&M, Warszawa 1999.
 • Field T., Bully in Sight, Success Unlimited, Oxford 1996.
 • Folger J.P., Scott Poole M., Stutman R.K., Working through Conflict: Strategies for Relationships, Groups and Organisations, Addison-Wesley, New York 1997.
 • Fowler A., Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa 2001.
 • Gmurzyńska E., Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym. Zastosowanie w Europie i w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Goodman A.H., Basic Skills for the Hew Mediator, Solomon, Rockville 2005.
 • Guyle M.G., Growing Teams, Team Facilitator's Handbook, 2000.
 • Harvard Business Review, Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Helion, Warszawa 2000.
 • Jabłońska-Bonca J., Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Jabłońska-Bonca J., Z tematyki warsztatu pracy prawników. Kompetencje komunikacyjne i negocjacyjnie, [w:] Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, red. S.L. Stadniczeńko, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
 • Jaksa M., Mediacja cywilna z perspektywy doświadczeń mediatora. Analiza zasad mediacji w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, red. H. Duszka-Jakimko, S.L. Stadniczeńko, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 • Kisielnicki J., Zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Kodeks etyki mediatora, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa 2003.
 • Kozan M., Culture and Conflict Management: A Theoretical Framework, "Institute of Conflict Management" 1997, no. 8(4).
 • Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.
 • ms.gov.pl (19.02.2014).
 • Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000.
 • Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji, Placet, Warszawa 2001.
 • Pfeiffer's Classic Activities for Managing Conflict at Work, red. J. Gordon, Pfeiffer-Wiley, Oxford 2003.
 • Ratyński W., Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, P.T. Coleman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Ruble T.L., Thomas K.W., Support for a Two-dimensional Model of Conflict Behaviour, "Organisational Behaviour and Human Performance" 1976, no. 16.
 • Rummel-Syska Z., Konflikty organizacyjne: ujęcie mikrospołeczne, PWE, Warszawa 1990.
 • Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie cywilne - zarys wykładu, Lexis Nexis, Warszawa 1998.
 • Sikora J., Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998.
 • Sobolewski P., Mediacja w sprawach cywilnych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2006, nr 2.
 • Stadniczeńko S.L., Negocjacje i mediacje jako proces społeczny - instytucja społeczna, [w:] Prawno- psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, red. S.L. Stadniczeńko, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
 • Stępień J., Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy, Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPI2, Poznań 2000.
 • Stoner J.A., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 • Suchorska A., Mediacja cywilna w najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia, [w:] Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, red. H. Duszka-Jakimko, S.L. Stadniczeńko, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 • Szałajewska A., Kulturowe aspekty międzynarodowych negocjacji handlowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2012, nr 20.
 • Więcek-Janka E., Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
 • Zartman J.W., The Analysis of Negotiation, w: The 50% salution, red. J.W. Zartman, Harper and Row, New York 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333627
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.