Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 26 | 16-25
Tytuł artykułu

Odstępstwa od samodzielnego wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Deviations from Independent Performance of Management of Matrimonial Property of Spouses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa z 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw zachowała zasadę samodzielności małżonków w zarządzaniu majątkiem wspólnym, która jednak nie wyklucza obowiązku współdziałania. Zasada autonomii została wyłączona co do zasady w trzech sytuacjach. Po pierwsze, w odniesieniu do przedmiotów majątku wspólnego służących jednemu tylko małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej, którymi może zarządzać on samodzielnie. Współmałżonek uzyskał jedynie możliwość dokonywania niezbędnych bieżących czynności w razie przemijającej przeszkody dotyczącej pierwszego małżonka. Druga sytuacja dotyczy zamkniętego katalogu czynności zarządu majątkiem wspólnym, do ważności których niezbędne jest wyrażenie zgody przez małżonka niebędącego stroną dokonywanej czynności prawnej. Nowością jest instytucja sprzeciwu, który małżonek może wyrazić co do czynności zarządu majątkiem wspólnym, zamierzonej przez drugiego małżonka. (abstrakt oryginalny)
EN
The Act of 17 June 2004 amending the Act - Family and Guardianship Code and other acts preserved the principle of independence of the spouses in the management of joint property, which, however, does not preclude the obligation to cooperate. The principle of autonomy was excluded as a rule in three situations. Firstly, in relation to the assets of the joint property serving only one spouse for the performance of profession or gainful activity, which s/he can manage by him/herself. The spouse only obtained the possibility to perform the necessary on-going operations in the event of transient obstacles concerning the first spouse. The second situation relates to a closed catalogue of common property management activities, the validity of which requires consent by the spouse who is not a party to the legal action carried out. What is new is the objection that the spouse can express against the common property management activities, planned by the other spouse. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16-25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006.
 • Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2010.
 • Bieliński A. K., Pannert M., Prawo rodzinne, Warszawa 2011.
 • Boodył Szymala P., Wojcieszak M., Ustawowy ustrój majątkowy po nowelizacji k.r.o. z perspektywy stosunków prawnych z udziałem banków (cz. II), Prawo Bankowe 2005, nr 10.
 • Ciszewski J., Stępień- Sporek A., Prawo cywilne- część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2009.
 • Gołębiowski K., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012.
 • Ignaczewski J., Małżeńskie prawo majątkowe - Komentarz, Warszawa 2011.
 • Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2006.
 • Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-616, Warszawa 2013.
 • Jędrejek G., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012.
 • Kozioł A., Ustroje majątkowe małżeńskie po nowelizacji KRO, Monitor Prawniczy 2005, nr 15.
 • Lech - Chełmińska M., Przybyła V., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz Warszawa 2006.
 • Lutkiewicz - Rucińska A., Sprzeciw małżonka wobec zamierzonej przez drugiego małżonka czynności zarządu majątkiem wspólnym (część 2), Rodzina i Prawo 2007, nr 1.
 • Lutkiewicz- Rucińska A. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Dolecki H., Sokołowski T., Warszawa 2013.
 • Lutkiewicz- Rucińska A., Sprzeciw małżonka wobec zamierzonej przez drugiego małżonka czynności zarządu majątkiem wspólnym (część 1), Rodzina i Prawo 2006, nr 3.
 • Nazar M. [w:] System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 11, red. Smyczyński T., Warszawa 2009.
 • Opala H., Odpowiedzialność małżonków za długi, Zielona Góra 1955.
 • Pietrzykowski J. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Komentarz, red. Pietrzykowski K, Warszawa 2012.
 • Rada Ministrów, Rządowy projekt ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, z. 3.
 • Rzonca S. K., Pojęcie zarządu majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 1982.
 • Skowrońska-Bocian E., Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2010.
 • Smyczyński T., Reforma małżeńskiego prawa majątkowego, Monitor Prawniczy 2004, nr 18.
 • Sokołowski T., Prawo rodzinne- zarys wykładu, Poznań 2010.
 • Sokołowski T., Uwagi o projektowanej regulacji stosunków majątkowych między małżonkami, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2001, z. 1.
 • Sychowicz M. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Piasecki K., Warszawa 2011.
 • Wójcik P., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Monitor Prawniczy 2006, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333625
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.