Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2(19) | 29-61
Tytuł artykułu

Prawo pomocy w postępowaniach: sądowoadministracyjnym i cywilnym

Warianty tytułu
Right to Assistance in the Court-administrative and Civil Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Terminy legal aid (pomoc prawna) i legal advice (porada prawna) są używane w prawie europejskim, w szczególności w uchwałach i re-komendacjach Rady Europy1. W polskim ustawodawstwie pojęcie pomocy prawnej pojawiło się stosunkowo niedawno, po raz pierwszy w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi2. Terminem tym posługuje się również ustawa z 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania3, a od 2 marca 2006 r. tytuł działu II tytułu I księgi pierwszej k.p.c. brzmi "pomoc prawna z urzędu".(fragment tekstu)
EN
The author dedicates her attention to the problems of the so-called right to assistance. Under the notion of the right to assistance one should understand institutions guarantying the parties which are in a difficult material situation, access to court, and thus a possibility of initiating and conducting the court proceedings, in this also using the assistance of a professional plenipotentiary. The institutions of exemption from court costs and establishing the ex officio plenipotentiary are also known both in the civil court procedure and in the court-administrative procedure. In both procedures there exist similarities as well as differences of legal regulations concerning pre-requisites of granting the right to assistance and the procedure which is used during the procedure for its granting. Comparing them leads to a conclusion that the detailed regulations concerning the right to assistance should realise the basic goal of this institution, in a form of ensuring a party the right to court, simultaneously taking into consideration the fact that the right to assistance is an exclusion from the principle of bearing costs of proceedings by the party, which takes place with his/her participation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29-61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • A. Zieliński, Glosa do postanowienia SN z 11 stycznia 1995 r., III ARN 75/95, Palestra 1995, nr 9-10, s. 204-205.
 • H. Knysiak-Molczyk, Przesłanki przyznania prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego 2007, nr 4, s. 28-29.
 • J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2010, s. 558.
 • T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami admini-stracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2009, s. 13.
 • L. Walentynowicz, [w:] A. Górski, L. Walentynowicz, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa i orzekanie. Komentarz praktyczny, Warszawa 2007, s. 136.
 • Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006, s. 206.
 • B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2006, s. 558.
 • A. Oklejak, M. Sorysz, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 279.
 • A. Zieliński, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 383.
 • A. Zieliński (red.), K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 215.
 • T. Ereciński (red.), J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Tom 1, Warszawa 2004, s. 302.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2006, s. 470.
 • J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M. P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Oficyna 2008.
 • J. Sobkowski, Pełnomocnictwo procesowe, jego istota, powstanie i wygaśnięcie, Poznań 1967, s. 146.
 • J. Fabian, Pełnomocnictwo, Warszawa 1963, s. 39.
 • A. Lewandowski, Ustanowienie profesjonalnego zastępcy procesowego w ramach prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2008, nr 6, s. 65.
 • W. Kręcisz, Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lutego 2008 r., II FZ 4/08, OSP 2008, nr 6, poz. 65, s. 445-446.
 • S. Babiarz, B. Dauter, M. Niezgódka-Medek, Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Warszawa 2009, s. 284-285.
 • M. Gintowt, Zwalnianie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych, Zeszyty Problemowo-Analityczne 1972, nr 22, s. 125-127.
 • T. Żyznowski, Wybrane zagadnienia z praktyki zwalniania z kosztów sądowych w sprawach cywilnych, Problemy Wymiaru Sprawiedliwości 1980, nr 1, s. 16-17.
 • A. Trela, M. Grzymisławska-Cybulska, Rozpoznawanie wniosków o przy-znanie prawa pomocy osobom fizycznym w praktyce sądów administracyjnych, Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka 2006, nr 3, s. 86.
 • M. Bogusz, Powaga rzeczy osądzonej w nowym postępowaniu sądowo-administracyjnym, Państwo i Prawo 2004, nr 6, s. 87.
 • L. Kuligowska, A. Madej, Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym - zagadnienia proceduralne, Przegląd Sądowy 2007, nr 9, s. 86-87.
 • P. Dobosz, Procedury administracyjne, model sądownictwa administracyjnego a "prawo pomocy", [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003, s. 120.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333601
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.