Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | R. 12, nr 3 (44), Supl. | 264-273
Tytuł artykułu

Próby określenia zmian fizykochemicznych skór bydlęcych w procesach warsztatu mokrego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Attempts to Determine Physicochemical Changes in Bovine Hides During the Beamhouse Processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obiektem badań były skóry bydlęce ze zwierząt rasy nizinnej czarno-białej poddane wyprawie. W pracy określono zmiany w składzie białkowym skór bydlęcych zachodzące w poszczególnych etapach tego procesu. W skórach oznaczono zawartość: suchej masy, białka ogółem, kolagenu, sumy białek wymywalnych ze skóry, tłuszczu niezwiązanego, składników mineralnych oraz zmierzono temperaturę skurczu. Stwierdzono, że procesy warsztatu mokrego spowodowały duże zmiany ilościowe w białkach skóry bydlęcej. Największy ich ubytek następował podczas wapnienia i wytrawy. Zaobserwowano wyraźny wpływ składników wapnicy na skład skóry: wraz ze wzrostem stężenia Na2S wzrastała ilość kolagenu przechodzącego do roztworu. Stężenie 0,12% Na2S w kąpieli wapniącej było krytyczną wartością, po przekroczeniu której następowała drastyczna degradacja białka. Kolagen skóry bydlęcej był bardziej odporny na działanie Ca(OH) 2 niż Na2S. Temperatura wapnienia wpływała znacząco na zawartość białek wymywalnych w kąpieli, dlatego nie powinna przekraczać 30°C. Stwierdzono ścisły związek pomiędzy temperaturą skurczu a ilością kolagenu - wraz ze zmniejszaniem zawartości kolagenu w skórze, w poszczególnych procesach warsztatu mokrego następowało obniżenie temperatury skurczu. Reasumując, można stwierdzić, że procesy warsztatu mokrego, przygotowujące skórę do garbowania, powodują procentowy wzrost udziału kolagenu w białku ogółem o ok. 14%, co tłumaczy wzrost reaktywności skóry wapnionej do garbników mineralnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The object of this study were tanned hides of low black and white race cattle. During the investigations, there were determined changes in the composition of proteins contained in bovine hides that occurred during the individual phases of beamhouse processes. The following parameters were determined in the hides: dry matter, total protein, collagen, total amount of extractable protein, free fat, mineral components, and, also, the shrinkage temperature was taken. It was found that the beamhouse processes caused high quantitative changes in bovine proteins. The highest protein loss was noticed during the liming and bating. It was also observed an explicit impact of liming substances on the composition of a bovine hide: along with the increase in a Na2S concentration, there was an increase in the amount of collagen passing into the solution. A concentration of 0,12% of Na2S in the bating bath was the critical value; if this value was exceeded, a drastic degradation of protein occurred. The bovine collagen was more resistant to the action of Ca(OH) 2 than of Na2S. The temperature of liming significantly influenced the content of protein extractable during the bath, thus, it should not exceed 30°C. A close dependence between the shrinkage temperature and the quantity of collagen was observed: with the decrease in the content of collagen in hide, the shrinkage temperature sank during the individual phases of beamhouse processes. The conclusion is that beamhouse processes during which hides are prepared for tanning cause a percentage increase, by approximately 14%, in the collagen content in general protein, and this fact explains the increase in reactivity of liming leather to mineral tannins. (original abstract)
Rocznik
Strony
264-273
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Christner J.: Modern enzyme applications in the beamhouse World Leather 1995, 6 (8), 60-62.
 • [2] Döppert S. i in.: Wet-white Verfahren aus heutiger Sicht. Das Leder 1994, 12 (45), 272-282.
 • [3] Ecological production. Leather 1995, 46 (197), 86-92.
 • [4] Fadel A.A., Speranza M.: Hair recovery liming. Leather 1995, 41 (46), 33-35.
 • [5] Feigel T.: How the process steps influence quality and the environment. Leather 1995, 46 (197), 81-84.
 • [6] Heideman E.: Nowoczesne zdobycze wiedzy o chemii i strukturze tkanki kolagenowej i ich wkład w produkcji skóry. Przegląd Skórzany 1983, 5, 147.
 • [7] Hurych J., Chvapil M.: Metody stanowieni hydroxyprolinu. Kożarstwi 1962, 12, 317.
 • [8] Itzhaki R.F., Gill D.M.: Oznaczenie białka metodą mikrobiuretową. Anal. Biochem. 1964, 9, 401.
 • [9] Myjak W., Dzierżyńska - Cybulko B.: Wpływ wybranych czynników przedubojowych na właściwości fizykochemiczne skór młodego bydła. Materiały VIII Kongresu Przemysłu Skórzanego, Budapeszt 1986.
 • [10] Myjak W., Dzierżyńska - Cybulko B.: Wpływ wybranych czynników przedubojowych na właściwości fizykochemiczne skór młodego bydła. Cz. II. Mat. IX Kongresu Przemysłu Skórzanego, Budapeszt 1990.
 • [11] Myjak W., Myjak I., Nowak A.: Próby określenia zmian fizykochemicznych dla skór świńskich w procesach warsztatu mokrego. Cz. I. Moczenie i wapnienie. Przegląd Skórzany 2003, 1, 32.
 • [12] Myjak W., Myjak I., Farbiś M.: Próby określenia zmian fizykochemicznych dla skór świńskich w procesach warsztatu mokrego. Cz. 2 - Odwapnianie i wytrawianie. Międzyn. Konf. Nauk."Przemysł lekki na przełomie tysiącleci", Politechnika Radomska, 2001, s. 113-120.
 • [13] Myjak W.: Próby określenia zmian fizykochemicznych w kolagenie skór bydlęcych w procesach warsztatu mokrego. Cz. V. Odwapnianie i wytrawianie skór. W: Kształtowanie jakości odzieży i obuwia - pod red. M. Pawłowej. Politechnika Radomska 2004, s. 246-254.
 • [14] PN 71/P-22007. Skóry surowe zwykłe. Badania chemiczne i mikrobiologiczne.
 • [15] PN EN ISO 3380. Oznaczanie temperatury skurczu skór.
 • [16] Uss S.: Excel 2000 PL. Komputerowa Oficyna Wydawnicza Help. Warszawa 1999.
 • [17] Waykole P., Keller Ch., Heideman E.: Die Veränderungen des Kollagens bei Einwirkung von Oxydationsmitteln, 2 Mitteilung. Leder 1976, 27, 190.
 • [18] Wojdasiewicz W., Szumkowska K., Pietrzykowski W.: Kierunki badań w zakresie technologii skór świńskich. IPS. Łódź 1981.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333545
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.