Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | R. 12, nr 3 (44), Supl. | 254-264
Tytuł artykułu

Uzysk i procentowy udział masy mięsa i tłuszczu ogółem w półtuszy pozyskanych z rozbioru i wykrawania tusz wieprzowych zróżnicowanych masą oraz klasą mięsnosci według systemu klasyfikacji EUROP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Gain and Per Cent Content of the Meat Weight and Fat in Total, in Half-Carcasses Produced by Cutting and Trimming Pork Carcasses Differentiated by Hot Carcass Weight and Class of Leanness Under the EUROP Carcass Grading System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu masy tuszy ciepłej i mięsności według klasyfikacji EUROP na uzysk oraz procentowy udział mięsa i tłuszczu pozyskanych z rozbioru i wykrawania półtusz wieprzowych. Badania przeprowadzono w marcu 2001 roku, na tuszach 100 tuczników pogłowia masowego, pochodzących z zaplecza surowcowego jednego z zakładów mięsnych środkowo-wschodniej Polski. Doboru tusz do badań dokonywano bezpośrednio na linii ubojowej według trzech kryteriów: mięsności - oszacowanej aparatem ULTRA-FOM 100, duńskiej firmy SFK-Technology i sklasyfikowanej według systemu EUROP; masy tuszy ciepłej - w zakresie 75,0 - 80,0 kg i 80,1 - 85,0 kg w obrębie każdej z klas EUROP; płci - mając na uwadze jednakowy udział loszek i wieprzków w obrębie każdej klasy mięsności i przedziału masy tuszy ciepłej. Wykazano, że w łącznym przyroście masy mięsa i tłuszczu ogółem w półtuszy - w wyniku podniesienia masy tuszy ciepłej o około 5 kg - uzysk mięsa był wysoki, szczególnie w klasach od E do O i wynosił odpowiednio 69% w klasie E, 57% w klasie U, 93% w klasie R i 89% w klasie O. Wskazuje to na duże rezerwy w zakresie odkładania tkanki mięśniowej nawet w grupie tuczników o masie tuszy ciepłej 85 kg - szczególnie w klasach R i O - a tym samym na możliwości efektywnego prowadzenia tuczu do wyższej masy ubojowej bez obniżenia jakości surowca ze względu na jego otłuszczenie. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this study was to determine the effect of hot carcass weight and leanness according to the 'EUROP' carcass grading system on the gain of primal cuts obtained from the cutting of carcasses. The investigations were performed in March 2001, on 100 fatteners from the mass population, and originating from a raw meat facility belonging to one meat plant located in central-eastern Poland. The carcasses were selected directly on the slaughter line according to the three criteria: leanness assessed using an 'ULTRA FOM 100' apparatus manufactured by the Danish company 'SFK-Technology', and classified according to the 'EUROP' carcass grading system; hot carcass weight ranging from 75.0 to 80.0 kg, as well as from 80.1 to 85.0 kg within each of the 'EUROP' grading classes; and gender - from the point of view of the equal number of boars and gilts within each leanness class, as well as within each range of hot carcass weight. It was proved that as the result of raising the hot carcass weight by about 5.0 kg, there was a high gain of meat within the summary increase in meat weight and fat in total in half- carcass, and that this high gain was particularly clear in Classes from E to O; its level was, respectively: 69% in Class E; 57% in Class U; 93% in Class R; and 89% in Class O. This fact is evidence that there are high reserves referring to the meat tissue deposition process, even in the group of fatteners showing a hot carcass weight of 85 kg, especially in Classes R and O under the EUROP; thus, it is possible to effectively manage and run the process of fattening animals in order to achieve a higher dead weight without decreasing the raw meat quality owing to its adiposity. (original abstract)
Rocznik
Strony
254-264
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
Bibliografia
 • [1] Borzuta K.: Badania nad przydatnością różnych metod szacowania mięsności do klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP. Rocz. IPM i T, 1998, 35/1, 1-84.
 • [2] Borzuta K., Lisiak D.: Problemy z określeniem optymalnej masy ubojowej tuczników. Trzoda Chlewna, 2001, 7, 39-41.
 • [3] De Greef K.H., Verstegen M.W.A., Kemp B., van der Togt P.L.: The effect of body weight and energy intake on the composition of deposited tissue in pigs. Anim. Prod., 1994, 58, 263-270.
 • [4] Jarczyk A.: Zwiększanie mięsności tusz tuczników przez krzyżowanie z rasą pietrain, obniżanie poubojowej masy ciała oraz żywienie normowane. Acta Acad. Agricult. ac Tech. Olsteniensis, Zoot., 1997, 47, 15-21.
 • [5] Koćwin-Podsiadła M., Zybert A., Krzęcio E.: Oddziaływanie masy tuszy ubijanych tuczników, zróżnicowanych genotypem Hal, na mięsność i wybrane cechy jakości mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., 2000, 5, 84-89.
 • [6] Lisiak D., Borzuta K.: Wyniki monitoringu mięsności tusz tuczników pogłowia masowego, poddanych ubojowi w III kwartale 2002 roku. Trzoda Chlewna, 2003, 1, 37-39.
 • [7] Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL. Teoria i zastosowania. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • [8] Łyczyński A., Pospiech E.: Wpływ czynników środowiskowych, występujących w różnych etapach produkcji, na jakość pozyskiwanej wieprzowiny. Trzoda Chlewna, 2003, 3, 38-48.
 • [9] PN-A-82014. Mięso i przetwory mięsne. Mięso bez kości do produkcji przetworów z mięsa rozdrobnionego.
 • [10] PN-86/A-82002. Wieprzowina. Części zasadnicze.
 • [11] Ruszczyc Z.: Metodyka doświadczeń zootechnicznych. PWRiL. Warszawa 1981.
 • [12] Schinckel A.P., Wagner J.R., Forrest J.C., Einstein M.E.: Evaluation of alternative measures of pork carcass composition. J. Anim. Sci., 2001, 79, 1093-1119.
 • [13] Strzelecki J., Borzuta K., Wajda S.: Wpływ składu tkankowego na ekonomikę rozbioru i wykrawania tusz wieprzowych. Rocz. IPMiT, 1997, 34, 15-28.
 • [14] Zybert A., Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E.: The influence of hot carcass weight on quantitative traits and lean meat content estimated according to method used in polish pig testing stations. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2001, 10/51, 3(S), 252-255.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333537
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.