Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (7) | 127-139
Tytuł artykułu

Czynniki stymulujące proces dyfuzji wiedzy w mikro przedsiębiorstwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors Stimulating the Knowledge Diffusion in Sector of Micro Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencja oraz usiłowania zdobycia przewagi na rynku sprawiają, że stosowanie konwencjonalnych sposobów zarządzania często okazuje się niewystarczające. Szczególnie wyraźnie zaznacza się to w przypadku przedsiębiorstw z sektora MSP, które nie formułują strategii długofalowych oraz nie posiadają wystarczających zasobów materialnych, niezbędnych do podejmowania otwartej walki o klientów. W przypadku przedsiębiorstw mikro, działania doraźne nie gwarantują zdobycia i utrzymania przewagi rynkowej, gdyż niezbędne są skuteczniejsze na dłuższą metę metody zdobywania klientów. Powstające indywidualne systemy zarządzania kreowane w poszczególnych przedsiębiorstwach oparte są na fundamencie, utworzonym przez zasoby wiedzy. Jednak w sektorze mikro przedsiębiorstw procesy dyfuzji wiedzy - w tym z ośrodków nauki do mikro firm, przebiegają w sposób niedoskonały. Wykorzystanie poszczególnych i szerzej znanych koncepcji usprawniania zarządzania przedsiębiorstwem nie zapewnia bezwarunkowo oczekiwanych korzyści w postaci wymiernych wyników finansowych, czy zaplanowanych udziałów w rynku. Poszukiwane są zatem metody systemowe, łączące działania poszczególnych działów, bądź pracowników w firmie. Celem referatu jest przedstawienie wpływu kompetencji mikro przedsiębiorstwa na proces dyfuzji wiedzy. Przedstawione zostaną badania własne prowadzone w grupie 80 mikro przedsiębiorstw w branży cukierniczej, których celem było zdefiniowanie działań wspomagających dyfuzję wiedzy. Hipoteza badawcza dotyczyła założenia, iż obecny stan dyfuzji wiedzy do sektora mikro przedsiębiorstw jest niezadawalający i należy poszukiwać czynników wspomagających dyfuzje wiedzy, co może podnieść konkurencyjność mikro przedsiębiorstw w przypadku właściwego doboru i dopasowania tychże instrumentów do warunków otoczenia. Badania prowadzono w latach 2001-2009 metodą ankietowania, wywiadów, rozmów z ekspertami oraz obserwacji uczestniczącej.(fragment tekstu)
EN
The aim of article is presentation and discussion some problems of key factors of growing and absorption of knowledge in diffusion of knowledge in SMEs. The main hypothesis was, that the possibility and opportunities of knowledge diffusion is still not used in SMEs. Presented the own researches in confectionery branch and discussed the main factors of knowledge diffusion growth (in table 2). Proposed the model of process of knowledge diffusion on example of SMEs in confectionery branch in Poland (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127-139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Białoń L., Janczewska D., Procesy innowacyjne w kształtowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego" nr 2/2008, Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska, 2008.
 • Daszkiewicz M., Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa, 2008.
 • Golej R., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako uczestnik procesu dyfuzji wiedzy i innowacji. http//www.instytut.infoIIIkonfreferaty1cgolej.pdf, data dostępu 19.11.2013.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Systemy zarządzania wiedzą warunkiem wzrostu wartości firmy, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa (red.), Dobiegała-Korona B., Herman A., Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2006.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wyd. PWE, Warszawa, 2003.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa, 1999.
 • Janczewska D. (a), Kształtowanie łańcucha wartości innowacji firm MŚP w warunkach globalizacji, [w:] Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, (red.), Zioło Z., Rachwał T., Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Kraków 2011.
 • Janczewska D. (a), Zarządzanie kluczowymi kompetencjami mikro przedsiębiorstwa w procesie transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do przemysłu, [w:] Funkcje szkół wyższych a rozwój regionów, ( red.), Kludacz M., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2013.
 • Janczewska D. (b), Identification of logistic processes factors stimulating of competitiveness in SMMEs. An example for confectionery branch in Poland. [w:]. Development of small and medium-sized enterprises - an international perspective, vol. 48, Editors Marcela Rebeca Contreras Loera, Sułkowski Ł., Marjański A., SAN Łódź - Universidad de Occidente, Sinaloa, MexicoSinaloa 2013.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikro przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa. 2010.
 • Masłyk-Musiał E., Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa, 2005.
 • Nogalski B., Czapiewski R., Zarządzanie procesowe a kształtowanie się struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie, [w:] Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia, (red.), Boguszewicz-Kreft M., Rozkwitalska M., Gdańsk 2013.
 • Weresa M.A., Wiedza jako przedmiot transferu do biznesu [w:] Transfer wiedzy z nauki do biznesu - doświadczenia regionu Mazowsze (red.), Weresa M., Wyd. SGH, Warszawa 2007.
 • Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność polskich MSP, Wyd. PKPP Lewiatan, Warszawa 2007.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, [w:] Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku, Ministerstwo Nauki, Warszawa, kwiecień 2008.
 • Transfer technologii z uczelni do biznesu (red.), Santarek K., PARP Warszawa 2008.
 • Wojnicka E., Klimczak P., Procesy innowacyjne w sektorze MŚP i regionach [w:] Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty, (red.), Żołnierski A., Wyd. PARP, Warszawa 2008
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333427
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.