Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 12 Prace z zakresu nauk społecznych | 131-155
Tytuł artykułu

Przesłanki i wymogi formalne wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego

Warianty tytułu
The premises and the formal requirements for issuance of banking enforcement (executory title)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule została dokonana prezentacja przesłanek i wymogów formalnych wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego jako szczególnego rodzaju tytułu egzekucyjnego. Przesłanki, które umożliwiają wystawienie przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego, znajdują bowiem swoje odzwierciedlenie w strukturze formalnej tego dokumentu. Ponadto autor niniejszego opracowania przedstawił problemy, jakie dla nauki prawa i praktyki gospodarczej stwarza nieprecyzyjne i wewnętrznie sprzeczne sformułowanie przepisów ustawy - Prawo bankowe. W ocenie autora niniejszej publikacji, dalsze funkcjonowanie bankowego tytułu egzekucyjnego wymaga pilnej i kompleksowej nowelizacji przepisów tej ustawy. (abstrakt oryginalny)
EN
This article has been made to present the premises and the formal requirements for issuance of banking enforcement, as the special type of the enforcement title. The premises, which enable the bank to issuance of banking enforcement, are in fact reflected in the formal structure of this document. Moreover the author of this study presented problems for the sciences of the law and the economic practice which creates the imprecise and internally contrary expression rules of the act - Banking Law. In the assessment of the author of this publication further functioning the banking enforcement, requires the urgent and comprehensive revision rules of the act. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bączyk M., Czy bankowy tytuł egzekucyjny może upoważniać do egzekucji odsetek należnych po dacie jego wystawienia?, "Prawo Bankowe", 1999, nr 4.
 • Biel A., Przekształcenia spółek osobowych a bankowy tytuł egzekucyjny, "Monitor Prawniczy", 2002, nr 18.
 • Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Marciniak A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 roku, "Prawo Bankowe", 2003, nr 7-8.
 • Marciniak A., Glosa do wyroku z dnia 15 listopada 2002 r., II CKN 986/00, OSP, 2003, z. 12.
 • Mazur L., Prawo bankowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Muliński M., Nadawanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu po nowelizacji prawa bankowego i k.p.c., "Prawo Bankowe", 2004, nr 12.
 • Ofiarski Z., Prawo bankowe, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Olczyk M., Oznaczenie świadczenia w bte, [w:] Profesjonalny serwis bankowy, Warszawa 2002.
 • Pisuliński J., Bankowy tytuł egzekucyjny, "Prawo Bankowe", 1998, nr 1.
 • Pisuliński J., Jeszcze raz o nadawaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, "Prawo Bankowe", 1999, nr 4.
 • Pisuliński J., Wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych przeciwko osobom ustanawiającym zabezpieczenia na rzecz banku, "Prawo Bankowe", 2000, nr 2.
 • Rutkowska E., Warchałowska M., Odsetki w bankowym tytule egzekucyjnym, "Prawo Bankowe", 2008, nr 10.
 • Rychter A., Czy w bankowym tytule egzekucyjnym wystawionym na podstawie weksla należy oznaczać świadczenie główne i należności uboczne, "Prawo Bankowe", 2004, nr 2.
 • Sura R., Bankowy tytuł egzekucyjny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 • Usak M., Hipoteka zabezpieczająca wierzytelności banku hipotecznego, "Prawo Bankowe", 1999, nr 3.
 • Zoll F. (red.), Prawo bankowe. Komentarz. Tom II, Kraków 2005.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1995 roku, III CZP 76/95, "Monitor Prawniczy", 1995, nr 12, s. 367.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1998 roku, II CKN 712/97, "Monitor Prawniczy", 1998, nr 11.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1998 roku, III CZP 46/98, "Prawo Bankowe", 1999, nr 3, s. 17.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1999 roku, III CZP 55/98, "Prawo Bankowe", 1999, nr 3, s. 20.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 1999 roku, III CZP 14/99, OSP 2000, nr 3, poz. 41.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 1999 roku, III CZP 15/99, "Prawo Bankowe", 2000, nr 2, s. 13-14.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1999 roku, III CA 4/99, "Prawo Bankowe", 2000, nr 2, s. 16-17.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2000 roku, III CZP 27/00, OSNC, 2001, nr 1, poz. 3.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2002 roku, III CZP 80/01, "Prawo Bankowe" 2002, nr 9, s. 27 i n.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 roku, III CZP 6/02, "Biuletyn Sądu Najwyższego", 2002, nr 2.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 roku, II CKN 986/00, OSP 2003, z. 12, poz. 158.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2004 roku, III CZP 98/03, "Prawo Bankowe", 2004, nr 6, s. 45
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2004 roku, III CZP 9/04, "Wokanda", 2004, nr 10, s. 1.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004, III CZP 9/04, "Biuletyn Sądu Najwyższego", 2004, nr 4, s. 4.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2005 roku, P 10/04, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - A 2005, nr 1, poz. 7.
 • Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2005 roku, P 10/05, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - A 2005, nr 10, poz. 127.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333411
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.