Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 165-200
Tytuł artykułu

Stosunki polsko-ukraińskie i polsko-radzieckie w latach 1918-1920

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish-Ukrainian and Polish-Soviet Relations in 1918-1920
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono: kontekst historyczno-polityczny dyplomatycznego sporu o wschodnią granicę (Paryska Konferencja Pokojowa 1919) powstałego w 1918 r. państwa polskiego; główne etapy wojny polsko-ukraińskiej o Galicję Wschodnią 1918-1919; koncepcję Lenina eksportu rewolucji na Zachód jako ważny powód militarnej konfrontacji Polska-Rosja Radziecka; przebieg wojny polsko-rosyjskiej 1920 i jej finał - zwycięska dla Polski "bitwa warszawska"; rokowania polsko radzieckie i ich rezultat: pokojowy Traktat Ryski. W wyniku dwóch wojen - z Ukrainą i Rosją Radziecką określona została polska granica wschodnia i tym samym zasięg terytorialny państwa polskiego do 1939 roku.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the following are discussed: historico-political context of diplomatic dispute about the eastern border (Peace Conference in Paris 1919) of Polish state established in 1918; main stages of Polish-Ukrainian war over Eastern Galicia 1918-1919; Lenin's concept of exporting revolution to the West as an important cause of military confrontation Poland-Soviet Russia; the course of Polish-Russian war 1920 and its end - victorious for Poland "Warsaw battle"; Polish-Soviet negotiations and their result: Peace Treaty of Riga. As a result of two wars - with Ukraine and Soviet Russia a new Polish eastern border was outlined and the territorial range of Polish state until 1939.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
165-200
Opis fizyczny
Twórcy
 • Toruńska Szkoła Wyższa, Toruń
Bibliografia
 • J. Ślusarczyk, Polska a państwo radzieckie. Kalendarium 1918-1939, Warszawa 1996, s. 8.
 • H. Głębocki, R. Marcinek, A. Siwek, K. Ślusarek, Historia Polski. Kalendarium dziejów 1887-1943, Warszawa 2010, s. 110.
 • R. Pipes, Komunizm, Warszawa 2008, s. 46-51.
 • P. Kerenz, Odkłamana historia Związku Radzieckiego, Warszawa 2008, s. 43.
 • R. Pipes, Krótka historia rewolucji rosyjskiej, Warszawa 1995, s. 106.
 • M. Jabłonowski, J. Jarski, Kalendarium II Rzeczypospolitej, Warszawa 1990, s. 14.
 • A. Ajnenkiel, Na drodze do niepodległości, "Polska Zbrojna" 1990, nr 5.
 • W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, Kraków 2004, s. 308.
 • M. Mroczko, Eugeniusz Romer (1871-1954). Biografia polityczna, Słupsk 2008, s. 81-82.
 • P. Eberhardt, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004, s. 50.
 • L. Mroczka, Spór o Galicję Wschodnią 1914-1923, Kraków 1998, s. 152-153.
 • L. Wyszczelski, Warszawa listopad 1918, Warszawa 2008, s. 222.
 • T. Żenczykowski, Dwa komitety 1920-1944. Polska w planach Lenina i Stalina, Warszawa 1990, s. 9.
 • R. Wojna, Leksykon XX wieku. Najważniejsze wydarzenia, Warszawa 2000, s. 78.
 • J. Szaniawski, Victoria polska. Marszałek Piłsudski w obronie Europy, Warszawa 2010, s. 40.
 • A. Leiwand, Obrona Lwowa w listopadzie 1918 roku, "Rocznik Lwowski" 1993-1994, s. 39.
 • T. Kmiecik, Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego w latach 1918-1939, Słupsk 2005, s. 34-37.
 • Cz. Mączyński, Boje lwowskie, cz. I, Oswobodzenie Lwowa (1-24 listopada 1918 r.), Warszawa 1921, t. I, s. 292.
 • S. Rutkowski, Geneza i przebieg odsieczy Lwowa w listopadzie 1918 r., "Bellona" 1926, t. XXIII, z. 1, s. 35.
 • W. Hupert, Walka o Lwów (od 1 listopada 1918 do 1 maja 1919 r.), Warszawa 1933, s. 51.
 • J. Ślipiec, Sztuka wojenna w polsko-ukraińskim konflikcie zbrojnym 1918-1921, rozprawa doktorska niepublikowana (Biblioteka Naukowa Akademii Obrony Narodowej), Warszawa 1988, s. 92.
 • M. Klimecki, Kształtowanie polskiej granicy wschodniej w latach 1918-1921, (w:) Wschodnia granica Polski. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały z konferencji naukowej, Lublin 24 maja 2001 r. pod redakcją Wiesława Wróblewskiego, Lublin 2001, s. 74.
 • H. Zieliński, Oswobodzenie Przemyśla w listopadzie 1918 r., "Bellona" 1934, t. 44, s. 196.
 • T. Kmiecik, Działania lotnicze w Polsce południowej w latach 1918-1919, (w:) Działania militarne w górach. Redakcja naukowa Wiesław Wróblewski, Rzeszów-Warszawa 1996, s. 43-60.
 • Michał Klimecki, Polskoukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnię 1918-1919, Warszawa 2000.
 • W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna, s. 151-153.
 • G. Łukomski, Cz. Partacz, B. Polak, Wojna polsko-ukraińska 1918-1919. Działania bojowe - aspekty polityczne - kalendarium, Koszalin - Warszawa, 1994, s. 75.
 • M. Kozłowski, Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Bydgoszcz 1999, s. 261.
 • L. Wyszczelski, Sztab Generalny Naczelnego Dowództwa WP w latach 1918-1921, (w:) Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego 1918-2003. Redakcja naukowa Tadeusz Panecki, Franciszek Puchała, Jan Szostak, Warszawa 2003, s. 57.
 • E. Kozłowski, M. Wrzosek, Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984, s. 572.
 • A. L. Szcześniak, Wojna polsko-radziecka 1918-1919, Warszawa 1983, s. 10.
 • S. Haffner, Niemiecka rewolucja, Lublin 1996, s. 54-68.
 • G. Łukowski, Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920, Książnica Polska 1990, s. 4.
 • W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939, Warszawa 1994, s. 25-26.
 • M. Tarczyński, Rok 1920. Bitwa warszawska, Warszawa 1990, s. 4.
 • T. Serwatka, Józef Piłsudski a Niemcy, Wrocław 1999, s. 76-77.
 • L. Wyszczelski, Wojsko Polskie w latach 1918-1921, Warszawa 2006, s. 300.
 • A. Gruszecka, Szkic stosunków polsko-sowieckich w okresie 1918-1919, (w:) Napaść sowiecka i okupacja polskich ziem wschodnich (wrzesień 1959), praca zbiorowa pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie b.d., s. 10.
 • M. Tarczyński, Cud nad Wisłą. Bitwa warszawska 1920 r., Warszawa 1990, s. 15.
 • J. Smaga, Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917-1991, Kraków 1992, s. 45.
 • G. Łukomski, B. Polak, M. Wrzosek, Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Działania bojowe. Kalendarium, t. II (marzec - październik 1920 r.), Koszalin 1990, s. 33.
 • M. Wiśniewska, L. Wyszczelski, Bezpieczeństwo narodowe Polski w latach 1918- 1919. Teoria i praktyka, Toruń 2009, s. 23.
 • R. Frelek, Dzieje dyplomacji: zarys historii stosunków międzynarodowych, Toruń 2006, s. 413.
 • M. Wrzosek, Zbrojne działania Wojska Polskiego na wschodzie 1918-1920 (w:) Wojsko Polskie 1914-1922, red. B. Polak, Koszalin 1986, t. 2, s. 143.
 • Radziecko-niemiecka współpraca wojskowa w latach 1920-1939, "Polska Zbrojna" 1990, nr 30.
 • M. Pirko, Ręka w rękę z Reichswehrą przeciw Polsce (I), "Wojsko i Wychowanie" 1992, nr 2, s. 46.
 • J. Wieliczka, Reichswehra a Armia Czerwona. Nawiązanie kontaktów i pierwsze porozumienia, "Zeszyty Naukowe" Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994, z. 112, s. 73-77.
 • T. Żenczykowski, Dwa komitety 1920-1944. Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic historyczny, Rzeszów 1990, s. 30.
 • H. Piątkowski, Krytyczny rozbiór bitwy warszawskiej 1920 roku, "Bellona" (Londyn) 1952, z. 1, s. 3-23.
 • M. Pirko, Z dziejów współpracy Armii Czerwonej i Reichsehry w latach 1920- 1933, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1992, nr 4.
 • Historia dyplomacji polskiej X-XX w., pr. zb., Warszawa 2002, s. 471.
 • A.Z. Siemiaszko, Wileński korytarz - geneza historyczna, likwidacja, problematyka i historia, "Mars" t. 5, Warszawa - Londyn 1919, s. 40.
 • A. Nowak, Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego (1918-1921) koncepcja i realizacja, "Zeszyty Historyczne" (Paryż) 1994, s. 107, s. 3-32.
 • Zbigniew Karpus, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918- 1924, Toruń 1997 oraz Z. Karpus, A. Fedorowicz, Antykatyń, Historia (Focus) 2009, nr 9.
 • W. Spahr, Generałowie Stalina, Warszawa 2001, s. 97.
 • S. Półtorak, Historiografia radziecka pierwszej połowy lat dwudziestych o wojnie między Rosją a Polską w 1920 r. (w:) Siły zbrojne - polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Przybylskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod redakcją P. Kurlandy, J. Romanowa, A. Rossy, B. Zalewskiego, Toruń 2005, s. 260-265.
 • G. Nowik, Zanim złamano "Enigmę". Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333399
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.