Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 (229) | 3-6
Tytuł artykułu

Kraje o najwyższej pozycji w światowych łańcuchach wartości dodanej

Warianty tytułu
Countries with the Highest Position in the Global Value Added Chains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Charakterystyczną cechą współczesnego handlu międzynarodowego jest wysoki udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie poszczególnych krajów. W praktyce oznacza to, że do powstania finalnego produktu przyczynia się coraz więcej fabryk zlokalizowanych w różnych krajach. W efekcie coraz mniej jest takich towarów, które od początku do końca powstają w jednym kraju. Struktura tworzenia wartości dodanej (WD) w poszczególnych krajach może wskazać (w pewnym uproszczeniu), jakie miejsce w hierarchii międzynarodowych sieci dostaw zajmują poszczególne kraje. Według często przywoływanej w literaturze koncepcji funkcjonowania łańcuchów wartość dodanej - tzw. krzywej uśmiechu, najwięcej korzyści z handlu realizowanego w ramach sieci dostaw odnoszą kraje o największym wkładzie usług. Natomiast zadania związane z przetwórstwem przemysłowym, traktowane jako mniej zyskowne, przenoszone są często z krajów rozwiniętych do rozwijających się. Na podstawie analizy struktury wartości dodanej w handlu międzynarodowym można przyjąć z pewnym uproszczeniem, że na początku międzynarodowych procesów produkcji znajdują się te kraje, które eksportują krajową wartość dodaną wytworzoną w usługach do innych krajów, które następnie wykorzystują ją w swoim eksporcie towarów. Zdecydowanie największymi eksporterami usług, które tworzą WD w eksporcie towarów innych krajów, są duże gospodarki rozwinięte - Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania i Włochy. Łącznie na sześć wymienionych gospodarek przypadało w 2009 r. 46% światowego eksportu WD wytworzonej w usługach i wykorzystywanej w eksporcie towarów innych krajów. (abstrakt oryginalny)
EN
A characteristic feature of the contemporary international trade is the high share of foreign value added in exports of each country. In practice, this means that the creation of the final product involves many entities located in different countries. As a result, there is less and less goods created from the beginning to the end within single-country boundaries. The structure of value creation in different countries may indicate (roughly speaking) their position in the hierarchy of international supply chains. According to the concept of "the smile curve" described extensively in the literature, countries with the largest contribution of services benefit most of trade carried out within the supply network. The tasks related to industrial processing, regarded as less profitable, are often transferred from developed to developing countries. Based on the analysis of the structure of the value added in international trade, one can assume, with some simplification, that at the beginning of international production processes are those countries that export domestic value added generated in services to other countries, which then use it in their goods exports. By far, the largest exporters of services that make up the VA in exports of goods in other countries are the major developed economies - the United States, Germany, Japan, France, the United Kingdom and Italy. In 2009, a total of six of these economies accounted for 46% of global value added exports created in services and used in exports of goods by other countries. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3-6
Opis fizyczny
Twórcy
  • Narodowy Bank Polski
Bibliografia
  • OECD, Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains, 2013, The smiling curve: Value added along the GVC, s. 216.
  • Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Polityka przemysłowa i spójności wobec planów reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, "Gospodarka Narodowa", 2014, nr 5 (273), s. 58-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333391
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.