Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń | 279-295
Tytuł artykułu

Badanie sprawozdania finansowego jako narzędzie minimalizowania ryzyka działalności gospodarczej jednostki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Examination of the Financial Statements as a Tool for Minimising the Risk of Business Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotą badania sprawozdania finansowego jest otrzymanie od niezależnego audytora potwierdzenia, że dane finansowe zawarte w sprawozdaniu finansowym są wiarygodne. W trakcie badania sprawozdania finansowego biegły rewident, na podstawie Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, określa rzetelność danych sprawozdawczych oraz określa ryzyka działalności jednostki. Celem tego artykułu jest próba przedstawienia znaczenia audytu w minimalizowaniu ryzyka biznesowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Examination of financial statements is to provide meaningful information on the accuracy, the reliability of financial data and information in financial statement. Financial revisions shall be carried out under the national accounting law. During the test, the individual reports of the financial statements the statutory auditor is obliged to determine the risks for the audited entity. The purpose of this article is an attempt to present the creatures, the importance of auditing in minimizing business risk. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r., w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych, DzUrz L157 w dniu 9 czerwca 2006 r.
 • Dyrektywa 2008/30/WE z dnia 11 marca 2008 r., zmieniająca dyrektywę z dnia 17 maja 2006 r., w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.
 • http://kibr.org.pl/pl/normy [data dostępu: 18.08.2013].
 • http://sjp.pl/niepewno%C5%9Bci [data dostępu: 19.08.2013].
 • http://sjp.pl/ryzyko [data dostępu: 18.08.2013].
 • http://www.instytutrewizjifinansowej.pl/biuletyn/IRF/Biuletyn-BDO-Rewizja-Finansowa/Badaniew- praktyce/Metody-badania-sprawozdania-finansowego1690.html [data dostępu: 18.08.2013].
 • http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/stanow_postan/stanowisko_KRBR_usl_poswiadcz.pdf [data dostępu: 19.08.2013].
 • http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/aktualnosci/nowy%20zeszyt%20naukowy/122.pdf.
 • Krajowe Standardy Rachunkowości przyjęte uchwałą Komitetu Standardu Rachunkowości
 • Kutera M., 2009, Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Mises L., 2007, Ludzkie działanie, Fundacja Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, DzU 2010, nr 191, poz. 1279.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2001, nr 149, poz. 1674.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, DzU 2001, nr 137, poz. 1539.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, DzU 2007, nr 248, poz. 1859.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, DzU 2007, nr 248, poz. 1847.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r., w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, DzU 2009, nr 169, poz. 1327.
 • System kontroli wewnętrznej i jego audyt, 2008, "Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość", nr 12/14.
 • Uchwała nr 1 V Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 29 czerwca 2003 r., w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i inne uchwały podejmowane przez organy samorządu biegłych rewidentów.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. DzU 2009, nr 152, poz. 11223 ze zm. wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU 2009, nr 77, poz. 649 ze zm. oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 • www.sgh.waw.pl/katedry/kadp/materialy/sasin/Audytwartoscdodana.ppt [data dostępu: 18.08.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333369
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.