Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 21 (1) | 161-178
Tytuł artykułu

Dług publiczny jako czynnik mający istotne znaczenie dla gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Debt as an Essential Factor for Budget Economy of Local Authority in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ograniczoność środków będących w dyspozycji sektora samorządowego, przy rosnących potrzebach w zakresie likwidacji zaniedbań oraz różnic poziomu infrastrukturalnego zagospodarowania i w warunkach życia ludności, wymaga poszukiwania nowych rozwiązań sprzyjających jak najlepszemu wykorzystaniu wszystkich zasobów dostępnych władzom samorządowym, w tym również zaciągania zobowiązań. Rosnącego zadłużenia samorządów nie postrzega się dziś jako zagrożenia ich sytuacji finansowej. Coraz powszechniejszym staje się pogląd, iż samorządy, które chcą podejmować poważne przedsięwzięcia inwestycyjne, muszą się zadłużać. Jednakże przepisy polskiego prawa rygorystycznie traktują zadłużanie się podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, którego nierozłączną częścią są gminy, powiaty i województwa samorządowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Limited means at the disposal of municipal sector with growing needs for elimination of negligence and differences in infrastructural level of development, but as well in terms of living conditions, requires seeking new solutions to use all resources available to local authorities, including contraction. The growing indebtedness of local governments is not considered nowadays as a threat to their financial situation. The view which becomes more popular is while municipal governments wish to undertake major investments, they must get indebted. However, the provisions of the Polish law severely treat indebted subjects belonging to public finances sector which includes the municipalities, counties and voivodeships. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Borodo A., Niektóre współczesne problemy prawne finansów samorządu terytorialnego w Polsce, Samorząd Terytorialny numer 6 z 2004 r.
 • [2] Brzeziński B., Matuszewski W., Morawski W., Olesińska A., Prawo finansów publicznych, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 • [3] Gołębiowski G, Dług publiczny, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • [4] Jastrzębska M., Ograniczanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełnienia przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, "Finanse Komunalne" - numer 4 z 2009 r.
 • [5] Kańduła S., Kotlińska J., Limity zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce-stan obecny i proponowane kierunki zmian, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 3 (1203), Wrocław 2008.
 • [6] Kosikowski C., Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, LEXISNEXIS, Warszawa 2005.
 • [7] Klukowski L., Optymalizacja zarządzania długiem Skarbu Państwa, "Bank i Kredyt" numer 9 z 2002.
 • [8] Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • [9] Ofiarski Z., Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" - numer 1-2 z 2010 r.
 • [10] Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • [11] Patrzałek L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • [12] Pijet P., Dług publiczny Polski jako zagrożenie dla rozwoju gospodarczego samorządów, [w:] Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 2006.
 • [13] Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).
 • [14] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
 • [15] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157 poz. 1240.
 • [16] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1241).
 • [17] Walczak M., Kowalczyk M., Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333279
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.