Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 142-153
Tytuł artykułu

Suburbanizacja, rozwój niezrównoważony i jego konsekwencje dla wydatków gmin w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Suburbanisation, Unsustainable Development and Its Consequences for Municipalities' Expenditure on the Example of Functional Urban Zones for Capitals of Voivodeships in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Suburbanizacja, jest jednym z ważniejszych czynników kształtujących współcześnie polską przestrzeń. Wraz z przenoszeniem się ludności na tereny gmin podmiejskich zmienia się oddziaływanie na środowisko przyrodnicze tych obszarów. Wzrastająca presja na środowisko jest związana z większym zużyciem wody, energii elektrycznej, gazu oraz większym wytwarzaniem ścieków, zanieczyszczeń powietrza czy odpadów. Zwiększona liczba ludności, bardziej przestrzennie rozproszona niż na obszarze miast, związana jest z większymi nakładami na infrastrukturę transportową i gospodarkę wodno-ściekową. Podstawowym problemem niezrównoważonego rozwoju polskich miast jest jednak rozwój transportu samochodowego. W pracy oceniony został wpływ rozlewania się miast (urban sprawl) na presję na środowisko przyrodnicze oraz na finanse gmin w części związanej z ochroną środowiska. Badanie przeprowadzono dla obszarów oddziaływania 18 miast siedzibami urzędów marszałkowskich i wojewódzkich. Za okres badawczy przyjęto lata 2000-2010. (abstrakt oryginalny)
EN
Suburbanisation is one of the most important phenomena shaping contemporarily the space of Poland. With the population move into municipalities in suburban areas there changes the impact on the natural environment of these areas. The growing pressure on the environment is associated with higher consumption of water, electricity, gas and bigger production of wastewater, air pollution or waste. The increased population, more spatially dispersed than in urban areas, is associated with higher expenditures on the transport infrastructure and water and sewage treatment. The main problem of unsustainable development of Polish cities is, however, development of the road transport. The study assesses the impact of urban sprawl on the pressure on the environment and the municipal expenditures in the part related to environmental protection. The study was conducted for 18 urban areas that are capitals of Polish voivovedships. The years 2000-2010 were chosen as a research period. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bach S., Kloas J., Kuhfeld H., Wem nutzt die Entfernungspauschale?, "Informationen zur Raumentwicklung, Heft" 2007, No. 2/3, s. 201-209.
 • Beim M., Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2009.
 • Champion T., Urban-Rural Differences in Commuting in England: A Challenge to the Rural Sustainability Agenda?, "Planning Practice and Research" 2009, No. 24:2.
 • Kryk B., Ekorozwój jako przyjęta koncepcja rozwoju społeczno-ekonomicznego a inwestycje ekologiczne, "Prace Katedry Mikroekonomii" 2003, nr 8, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2003, nr 367.
 • Kryk B., Ewolucja polskiej polityki ekologicznej w latach 2000-2010, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2011, No. 1(19).
 • Kusterka M., Struktury przyczynowo-skutkowe jako podstawa opracowania systemów wskaźników zrównoważonego rozwoju. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2003, nr 1075, "Gospodarka a środowisko" nr 3.
 • Norman J., MacLean H.L., Kennedy Ch.A., Comparing High and Low Residential Density: Life-Cycle Analysis of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions, "Journal of Urban Planning and Development" 2006.
 • Plane D.A., Urban transportation: Policy alternatives, (w:) Hanson S., The geography of Urban Transportation, The Guilford Press, New York-London.
 • Smutek J., Zmiany dystrybucji przestrzennej dochodów budżetów gmin z tytułu podatku od nieruchomości w obszarach aglomeracji miast wojewódzkich w latach 1995-2009 (w:) Skotarczak T. (red), Zmiany na rynku usług związanych z nieruchomościami, "Studia Prawa i Gospodarki Nieruchomościami", "Seria Monografia 2011.
 • Wskaźniki rozwoju zrównoważonego Polski, GUS, Katowice 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333249
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.