Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002/2005 | nr 1-4 | 31-51
Tytuł artykułu

Bezrobocie a zjawisko wykluczenia społecznego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykluczenie społeczne staje się jedną z najgroźniejszych kwestii społecznych w Polsce. Bezrobocie w miarę wydłużania się czasu jego trwania zaczyna lokować osoby nim dotknięte poza istniejącą strukturą społeczno-zawodową, powodując utratę uczestnictwa, jeśli nie we wszystkich ważnych wymiarach życia społecznego, to przynajmniej w niektórych, co w efekcie prowadzi do społecznej izolacji i wykluczenia. Celem tego opracowania jest przedstawienie mechanizmów przyczyniających się do społecznego wykluczenia osób bezrobotnych w Polsce. Należą do nich zjawiska autoizolacji i izolacji społecznej bezrobotnych, które są pierwszym widocznym symptomem szerszego wyłączenia tych osób z uczestnictwa w życiu społecznym. Ponadto celem tego opracowania jest pokazanie, w jakim zakresie następuje w Polsce wyłączenie bezrobotnych z rozmaitych sfer instytucjonalnych.
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Sztumski J., Czy kolejna cywilizacja będzie cywilizacją bezrobocia?, "Myśl Socjaldemokratyczna", nr 4/1997
 • Pacholski M., Słaboń M., Słownik pojęć socjologicznych, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1997.
 • Duffy K., Project human dignity and social exclusion, HDSE (96) 3., Council of Europe, Strasbourg 1996.
 • Dziewięcka-Bokun L., Ubóstwo I ekskluzja społeczna, w: Wybrane problem polityki społecznej, Wrocław 1998.
 • Silver H., Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigma, "International Labour Review" Vol. 133, No. 6-8/1987.
 • Leksykon polityki społecznej, IP UW, Warszawa 2002.
 • Jahoda M., Lazersfeld P., Psychologiczne konsekwencje bezrobocia, "Kultura i Społeczeństwo" nr 2/1993.
 • Znaniecki F., Socjologia bezrobotnych, "Kultura i Społeczeństwo" nr 1/1992.
 • Morris L., Irwin S., Unemployment and Informal Support, Defendency, Exclusion Or Participation?, "Work, Employment and Society" No. 2/1992.
 • Fineman S., Back to Employment, Wounds and Wiskoms, w: Unemployed People: Social and Psychological Perspectives, red. D. Fryer, P. Ullach, Milton Keynes, Open University Press 1987.
 • Hargreaves D., Unemployment, Leisure and Education, "Oxford Review of Education" No 7(3)/1981.
 • Kelvin P., Jarrett J.E., Unemployment. Its Social Psychological Effects, Cambridge University Press 1985.
 • Dobrowolska H., Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka, Wrocław 1974.
 • Reszke I., Wobec bezrobocia: opinie i stereotypy, Scholar, Warszawa 1995.
 • Kwestie bezrobocia i ubóstwa w świetle badań w wybranych środowiskach lokalnych 1992-1997. Zadania dla polityki społecznej, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 1998.
 • Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet. Bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 2001.
 • Wilson J.W., The Truly Disadvantages: The Inner City, The Underclass and Public Policy, Chicago 1987.
 • Matza D., Poverty and Disrepute, w: Contemporary Social Problems, red. R.K. Merton, R.N. Nisbet, New York 1966.
 • Kraczka R., Badania nad ubóstwem. Przegląd głównych nurtów i teorii, w: W kręgu ubóstwa. Próba analizy psychospołecznych aspektów zjawiska, red. K. Wódz, Wyd. Śląsk, Katowice 1993.
 • Kalbarczyk A., Psychologiczne konsekwencje utraty pracy i bezrobocia, Warszawa 1998.
 • Makselon-Kowalska B., Stereotypy związane z bezrobociem a poczucie własnej tożsamości u osób bezrobotnych, w: Bezrobocie: między bezradnością a nadzieją, red. Z. Ratajczak, Katowice 2001.
 • Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1994.
 • Kofta M., Wprowadzenie do psychologii stereotypów i uprzedzeń, w: Podstawy życia społecznego w Polsce, red. M. Marody, ISS UW, Warszawa 1996.
 • Gaffkin F., Morrisey M., The New Unemployed. Joblessnes and Poverty in the Market Economy, Zed Books, London-New Jersey 1992.
 • Szylko-Skoczny M., Pomoc społeczna wobec zjawiska bezrobocia, Fundacja F. Eberta, Warszawa 1993.
 • Dybalski W., Bezrobocie - postrzeganie problemu przez środki masowego komunikowania się, w: E. Frątczak, op.cit.
 • Kłosiński M., Semantyczna analiza pojęć "bezrobocie" i "bezrobotny" (bezrobotni) w wypowiedziach prasowych, "Kultura i Społeczeństwo" nr 3/1994.
 • Wejland A.P., Skale dwubiegunowe. Komentarz do badań nad stereotypami grup, w: Analizy i próby technik badawczych w socjologii, red. Z. Gostkowski, t. VIII, Ossolineum, Wrocław 1990.
 • Jastrzębska-Smolaga H., Praca - pewność czy jej brak, PWE, Warszawa 1994.
 • Strzelecki E., Przedmiot polityki społecznej, w: Polityka społeczna. Materiały do studiowania, SGPiS, Warszawa 1970.
 • Golinowska S., Polityka społeczna okresu transformacji. Koncepcje, środki, instytucje, w: Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, Warszawa 2000.
 • Graniewska D., Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej, IPiSS, Warszawa 1999.
 • Błędowski P., Błaszczyk B., Realizacja polityki społecznej w gminie Długosiodło. Raport z badań statutowych, masz. pow., SGH, Warszawa 2001.
 • Carre O., Daumerie N., Włączenie społeczne poprzez pracę w praktyce społecznej, w: Bezrobocie i praca socjalna w Polsce i Francji, red. E. Marynowicz-Hetka, O. Carre, BPS Śląsk, Katowice 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333213
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.