Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 4 | nr 1 | 31-39
Tytuł artykułu

Marketing miast szczególnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Marketing of Particular Towns
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zdefiniowanie kategorii oraz istoty miast szczególnych w dziedzinie wiedzy określanej jako marketing miejsc. Przyjętą metodą jest analiza teoretyczna oraz praktyczna problemu podejmowania działań marketingowych, w tym szczególnie kreowania wizerunku, w odniesieniu do miast, na terenie których miały miejsca tragiczne wydarzenia historyczne. W artykule podjęto próbę naświetlenia problemu stosowania przyjętych w marketingu terytorialnym terminologii, prawidłowości oraz typowych strategii w odniesieniu do miast szczególnych. W części praktycznej artykułu dokonano opisu studium przypadku Oświęcimia oraz Hiroszimy i Nagasaki, które stanowią najbardziej rozpoznawalne symbole historycznej tragedii. Generalnym wnioskiem z podjętych rozważań jest konstatacja, iż proces modyfikacji tożsamości miasta szczególnego w kierunku zmiany jego wizerunku charakteryzuje się wysokim prawdopodobieństwem występowania wielu barier, głównie o charakterze politycznym i społecznym. Przy znacznym zaangażowaniu sił i środków możliwe jest jednak ich przezwyciężenie i skuteczne kreowanie wizerunku, który będzie wspierał cele marketingowe miasta.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to define the category and nature of "unique cities" in the field of knowledge known as the marketing of places. Accepted method is the theoretical and practical analyze problems of marketing activities, especially branding issues, in relation to the cities in which there occurred the tragic historical events. This article attempts to highlight the problem using methods adopted in marketing terminology, and typical rules and strategies in relation to "unique cities". The practical part of the article made a case study description of Oswiecim and Hiroshima and Nagasaki are the most recognizable symbols of the historic tragedy. General conclusion from the considerations made assertion that modifications to the specific identity of the city towards changing its image have a high probability of occurrence of many obstacles, mainly of a political and social life. With a significant commitment of forces and resources is possible, however, they are overcome and the effective creation of the image, which will support the marketing objectives of the city.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
31-39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Bibliografia
 • 1. Budzyński W. (2008), Wizerunek równoległy. No- wa szansa promocji firmy i marki, Wyd. Poltext, Warszawa, s. 65.
 • 2. Czornik M. (2000), Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 23-24.
 • 3. Domański D. (red.) (1997), Marketing terytorialny, strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Instytut Studiów Francuskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 27.
 • 4. Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 115.
 • 5. Glińska W., Florek M. (2009), Kowalewska A., Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 37, 47.
 • 6. Glińska-Neweś A. (1999), Strategie kształtowania kultury organizacyjnej, Organizacja i Kierowanie, nr l, s. 55-60.
 • 7. Hausner J. (red.) (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 68.
 • 8. Huber K. (1994), Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Businessman Book, Warszawa, s. 26.
 • 9. Iwaszkiewicz-Rak B., Public relations w instytu- cjach publicznych i organizacjach pozarządowych, [w:] Olędzki J., Tworzydło D. (red.) (2006), Public relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 100.
 • 10. Junghardt R. (2000), ABC promocji miast, gmin i regionów, Wyd. Fundacji im. Friedricha Eberta, Gliwice, s. 32-33.
 • 11. Kaczmarek S., Kreowanie wizerunku miasta przemysłowego na przykładzie Glasgow i Łodzi, [w:] Domański D. (red.) (1997), Marketing terytorialny, strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Instytut Studiów Francuskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 167-174.
 • 12. Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa, s. 549.
 • 13. Łuczak A. (2000), Istota tożsamości miasta, Samorząd Terytorialny nr 10, s. 49-52.
 • 14. Olszewska J. (2000), Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, Marketing i Rynek, nr 11, s. 14-15.
 • 15. Piccinato G. (1997), Wszystkie miasta są historyczne (niektóre bardziej), [w:] Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, Kraków, s. 19-24.
 • 16. Ryniejska-Kiełdanowicz M., Kształtowanie wizerunku Polski w Unii europejskiej, [w:] Ociepka B. (red.) (2005), Kształtowanie wizerunku, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 14.
 • 17. Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, s. 133.
 • 18. Świątkiewicz W., Wódz K. (1997), Miasta przemysłowe we współczesnych badaniach socjologicznych, Wyd. Śląsk, Katowice, s. 81.
 • 19. Van Rekom J. (1997), Deriving an operational measure of corporate identity, European Journal of Marketing, Vol.31, No.5/6, s. 410-422.
 • 20. Żyminkowski T. (1997), Metody badania wizerunku banku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, nr 242, s. 79.
 • 1. http://sjp.pwn.pl
 • 2. http://megaslownik.pl
 • 3. http://www.zmp.poznan.pl
 • 4. http://www.redakcja.newsweek.pl
 • 5. http://www.cbos.pl
 • 6. http://www.obop.com.pl
 • 7. http://www.geo.uj.edu.pl
 • 8. http://www.city.hiroshima.lg.jp
 • 9. http://www.fundament.bho.pl
 • 10. http://www.pcf.city.hiroshima.jp/top_e.html
 • 11. http://www.sport.pl
 • 12. http://www.echodnia.eu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333197
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.