Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 21 (1) | 95-106
Tytuł artykułu

Warunki efektywności państwowego nadzoru ubezpieczeniowego a informacja o działalności zakładów ubezpieczeń

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions for State Insurance Supervision Efficiency vs. Information About Insurance Institutions Operations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu scharakteryzowane zostały podstawowe warunki umożliwiające sprawowanie efektywnego nadzoru państwowego: posiadanie niezależności operacyjnej i odpowiednich środków (zasobów), prawo gromadzenia informacji i kontroli przestrzegania ustalonych norm prawnych oraz prawo do wprowadzania w życie swoich decyzji (wykorzystanie środków nadzorczych). Konieczna jest także współpraca z innymi organami nadzoru i wymiana informacji między nimi. Informacja pojawia się w każdym z uwarunkowań efektywnego nadzoru, a realizacja zadań nadzorczych i odpowiednia alokacja środków nadzorczych zagwarantowana jest regulacjami prawnymi, które umożliwiają zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie informacji przez organy nadzoru, służąc podejmowaniu racjonalnych decyzji. (abstrakt oryginalny)
EN
The study presents characteristics of basic conditions facilitating the functioning of effective state supervision, such as: operational independence and adequate means (resources), the right for collecting information and controlling whether the legal regulations in force are duly followed as well as the right to make the decisions taken effective (implementation of supervision means). It is also indispensable to enter into cooperation with other supervision authorities and exchange information between them. Information occurs within each of the determinants for effective supervision, while carrying out supervision tasks and proper allocation of supervision means is guaranteed by legal regulations which facilitate collecting and gathering information, their processing, storage and implementation by supervision authorities which should result in undertaking rational decisions. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] CEIOPS, Advice to the European Commission on Supervisory Reporting and Public Disclosure in the Framework of the Solvency II Project, CEIOPS-DOC-03/07, 20 marzec 2007 r.) za: http://www.ceiops.eu/media/files/publications/submissionstotheec/CEIOPS-DOC-03-07AdviceonSupervisoryReportingandPublicDisclosure.pdf (22.09.2009).
 • [2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (2009/138/WE) - Solvency II.
 • [3] Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz-Mordel K., Polskie prawo bankowe, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2003.
 • [4] IAIS, Insurance Core Principles and Methodology (Główne Zasady Ubezpieczeń i Metodologii), marzec 2007 r., IAIS: www.iaisweb.org.
 • [5] KNF, Solvency II - Historia i założenia projektu, http://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiazane/his toria_zalozenia_projektu.html (23.12.2011).
 • [6] Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, Metodologia podstawowych zasad efektywnego nadzoru bankowego (Core Principles Methodology, No. 61), Bazylea 1999, wyd. NBP - GINB.
 • [7] Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, Podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego (Core Principles for Effective Banking Supervision, No.30), Bazylea 1997, wyd. NBP - GINB.
 • [8] Kurek R., Prewencyjny charakter środków informacyjnych nadzoru państwowego a regulacyjna ocena działalności zakładów ubezpieczeń, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, OECONOMIA, red. Węcławski J., Karpuś P., Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2010.
 • [9] Monkiewicz J., Nadzór ubezpieczeniowy w Polsce w latach 1990-2005. Wybrane aspekty - część II, za: http://www.polbrokers.pl/navigation/prasa/nadzor_ubezpieczeniowy.html (12.10.2010).
 • [10] Nowelizacja z dnia 5 lipca 2011 r. dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 98/78/WE, 2002/87/WE, 2006/48/WE i 2009/138/WE - o konglomeratach finansowych (Financial Conglomerates Directive - FICOD 1).
 • [11] Nowicki A. (red.), Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
 • [12] Ofiarski Z., Prawo Bankowe, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • [13] PWN, Internetowa Encyklopedia PWN, www.encyklopedia.wp.pl (23.08.2007).
 • [14] Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
 • [15] Wałcerz D., Nadzór w krajach Unii Europejskiej, w: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, praca zbior. pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa 2002.
 • [16] Wilson M.J., A Dictionary of Social Science Methods, New York 1983.
 • [17] Zens A., Die Zusammenarbeit der Versicherungsaufsichtsbehörden in der Europäischer Gemeinschaft, VVW, Karlsruhe 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333173
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.