Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 13 Prace z zakresu nauk społecznych | 147-162
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty odpowiedzialności za wykroczenia a normy moralne w świetle danych empirycznych

Autorzy
Warianty tytułu
Select aspects of criminal liability in reference to moral standards according to empirical data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie ma na celu próbę przeanalizowania wpływu na ludzkie zachowanie ograniczeń wynikających z regulacji prawnych zawartych w kodeksie wykroczeń. W jakim stopniu zachowania ludzi wynikają z przestrzegania norm moralnych i społecznych, w którym zaś momencie do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa niezbędne staje się wprowadzenie dodatkowego systemu normatywnego, jakim jest prawo stanowione przez organy państwowe? Rozważania na powyższy temat autor opiera na wynikach badań Centrum Badania Opinii Społecznej dotyczących moralności Polaków oraz na statystykach Straży Miejskiej w Starachowicach. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an attempt to analise the influence that the limitations imposed by the legal provisions included in the Petty Offences Code exert on human behaviour. To what extent actions of people are determined by observance of moral and social rules, where is the point in which proper functioning of society becomes impossible without enforcing an additional normative system, that is the statutory law? Considering the issue, the author relies on the results of the surveys of the Centre for Public Opinion Research in Poland concerning morality and on the statistics of the Municipal Police (City Guard) in Starachowice. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bauman Z. Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2002.
 • Bojarski M., Nowelizacja kodeksu wykroczeń, [w:] "Monitor Prawniczy. Dwutygodnik Prawa Polskiego", nr 11/1998. Źródło: http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid =20&id=1399.
 • Goodman N., Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 1997.
 • Ostrowska K., Psychologia i moralność, [w:] "Wychowawca - miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich" nr 05/2005. Źródło: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2005/05-2005/06.htm.
 • Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo ZNAK, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz.U. 2010, nr 46 poz. 275 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2007, nr 70, poz. 473).
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2005, nr 236, poz. 2008).
 • Boguszewski R., Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian, komunikat z badań, znak: BS/40/2009, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, marzec 2009 r. Źródło: http://www.cbos.pl.
 • Smak-Wójcicka M., Moralność publiczna i stosunek do zachowań nagannych społecznie, komunikat z badań, znak: BS/71/2009, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, maj 2009 r. Źródło: http://www.cbos.pl.
 • Strzeszewski M., Oczekiwania wobec prawa, komunikat z badań, znak: BS/126/126/98, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, wrzesień 1998 r. Źródło: http://www.cbos.pl.
 • Uniszewski Z., Straż Miejska - zbiór przepisów z komentarzem, Wydawnictwo AKAPIT-DTP, Warszawa, 1992.
 • Słownik języka polskiego, http://www.sjp.pl.
 • Słownik języka polskiego, http://www.slowniki.gazeta.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333093
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.