Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 13 Prace z zakresu nauk społecznych | 35-56
Tytuł artykułu

Rola spółdzielczych instytucji finansowych w przeciwdziałaniu zjawisku prania pieniędzy

Warianty tytułu
The role of cooperative financial institutions in counteracting money loudering
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest analiza zjawiska prania pieniędzy w spółdzielczych instytucjach finansowych, na przykładzie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, stanowiących wyodrębniony segment polskiego sektora finansowego. Dla instytucji pragnących cieszyć się dobrą reputacją i wiarygodnością, sprawność "wychwytywania" tego typu transakcji oraz przeciwdziałanie im jest koniecznością. Ponadto potrzeba podejmowania tego typu działań wypływa z uwarunkowań prawnych. Autorzy wykazali, że wszystkie te elementy powiązane z bezpieczeństwem finansowym spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, powinny wywierać znaczący wpływ na przeciwdziałanie przestępczości prania pieniędzy, między innymi poprzez tzw. funkcję prewencyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the publication is the analysis of the launder of money phenomenon in cooperative financial institutions exemplified by the saving and loan associations, instituting the singled out segment of Polish financial sector. All the institutions that ascribe good reputation and credibility are obliged to efficiently detect this kind of transactions as well as countermeasure them. Furthermore the necessity to undertake these measures arises from the legal determinants. The authors of the article pointed out that all the elements connected with the financial security of the cooperative saving and loan associations, should considerably influence the counteracting of the business fraud such as the launder of dirty money, among others, by so called preventive function. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Balcewicz A., Problemy prawne nadzoru Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2004, nr 10.
 • Buczkowski K., Wojtaszek M., Pranie pieniędzy, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 • Damasiewicz A., Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, [w:] System Informacji Prawnej "Lex".
 • Gliniecka J., Tajemnica finansowa. Aspekty aksjologiczne, normatywne i funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007.
 • Głuchowski P.M., Umowa rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, [w:] System Informacji Prawnej "Lex".
 • Hołda M., Grzywacz J., Pranie brudnych pieniędzy, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 • Jachimowicz M., Prawnokarne instytucje i regulacje służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu zjawiska prania brudnych pieniędzy, www.bibliotekacyfrowa.pl.
 • Jasiński W., Standardy prawne zwalczania prania pieniędzy - Raport FATF z 14 lutego 2000 r., "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2000, nr 10.
 • Jasiński W., Nowe rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2002, nr 4.
 • Lipka-Chudzik D., Daniluk D., Banki a problem prania brudnych pieniędzy, Wyd. Mediabank, Warszawa 1993.
 • Matras A., Definicja prania brudnych pieniędzy i ogólna charakterystyka procederu, [w:] J. Grzywacz (red.), Pranie brudnych pieniędzy, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 • Prengel M., Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym, Wyd. TNOiK, Toruń 2003.
 • Sawicki K., Rola banków i nadzoru bankowego w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, "Prokurator" 2006, nr 2 (26).
 • Sikora M., Instytucje obowiązane jako podstawowy element systemu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie", Wrocław 2009.
 • Smykała B., Przepływ informacji od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, "Glosa" 2002, nr 2.
 • Srokosz W., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2008 r., sygn. akt IV CSK 390/07, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2009, nr 3, poz. 33.
 • Świtała F., Jarocki M., Nowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, "Monitor Podatkowy" 2004, nr 7.
 • Tupin R., Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2001 r., sygn. akt II SA/Gd 1832/01, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001, nr 10, poz. 11.
 • Warzybok A., Pecunia non olet? Skuteczność wspólnotowych uregulowań prawnych w walce z procederem prania brudnych pieniędzy w Polsce i Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie" 2008, nr 3 (8).
 • Wąsowski K., Wąsowski W., Pranie brudnych pieniędzy. Poradnik dla bankowca, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 • Wójcik W.J., Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniędzy, Wyd. Twigger, Warszawa 2001.
 • Wójcik J.W., 8 milionów transakcji rocznie, "Gazeta Sądowa" 2001, nr 2.
 • Wójcik J.W., Typowanie transakcji podejrzanych, "Gazeta Sądowa" 2001, nr 11.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., nr 46, poz. 276 ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym; Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1154, ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym; Dz.U. z 2006 r., nr 157, poz. 1119 ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych; Dz.U. z 2012 r., poz. 855 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej z dnia 21 września 2001 r., Dz.U. z 2001 r., nr 113, poz. 1210.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2012 r. w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; Dz.U. z 2012 r., poz. 1174.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2008 r., sygn. akt IV CSK 462/07, [w:] System Informacji Prawnej "Lex".
 • Financial Action Task Force on Money Laundering.
 • Control of Proceeds of Crime: Raport of the Secretary General, document NZ, E/Cn. 15/1993/4 z dnia 25 stycznia 1993 r.
 • Stanowisko Rady Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1876), www.senat.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333069
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.