Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 8 (46) Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce | 145-157
Tytuł artykułu

Działania przedsiębiorstw na rzecz rozwoju pracowników jako podstawa motywowania osób utalentowanych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employee Development Activities of Companies as a Basis for Motivating Talented Workers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z istotnych obszarów zarządzania talentami są działania związane z rozwojem pracowników. Celem artykułu jest ocena, na ile działania podejmowane w zakresie rozwoju mogą spełniać potrzeby osób utalentowanych. Według literatury przedmiotu pracownik utalentowany to osoba o wysokich kompetencjach i potencjale, a także dużej motywacji wewnętrznej, dlatego w procesie budowania jego lojalności szczególną rolę odgrywać będą dane mu możliwości rozwojowe. Jednak - jak wykazały przeprowadzone badania - większość spośród 207 badanych przedsiębiorstw nie podejmuje kompleksowych działań w tym zakresie. Można więc mieć wątpliwości co do możliwości zaspokojenia przez nich potrzeb talentów. Warto także podkreślić, że obecność w organizacji kapitału zagranicznego oraz posiadanie wydzielonego działu HR przyczynia się do podejmowania przez organizacje większej liczby działań prorozwojowych.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the key areas addressed in the field of talents management are activities associated with employee development. The aim of the paper is to evaluate how the actions taken in the area of development may meet needs of talented employees. The literature review indicates that a talented worker is a person with high competences, with potential of development and high internal motivation as well. Therefore, giving people opportunities of growth will play a significant role in the process of building their loyalty. Unfortunately, the research carried out, showed that most of 207 companies do not take comprehensive actions in that field. Thus there may be doubts about their ability to meet the needs of talents. However, it should be noted that the presence of foreign capital and separate HR departments in organizations contributes to undertaking more prodevelopment activities.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Ames С. (1992), Classrooms: Goals, Structures and Student Motivation, "Journal of Educational Psychology" t. 84, nr 3, s. 261-271.
 • Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Barlow L. (2006), Talent Development: The New Imperative?, "Development and Learning in Organizations" nr 20, s. 6-9.
 • Bergenhenegouwen G. J., Horn H.F.K, ten, Mooijman E.A.M. (1997), Competence development: A challenge/or human resources professionals: core competences of organizations as guidelines for the development of employees, "Industrial and Commercial Training" nr 29(2), s. 55-62.
 • Berger L.A., Berger D.R. (2004), Developing a Talent Management Information Strategy, w: "The talent management handbook, red. L.A. Berger, D.R. Berger, McGraw-Hill, New York.
 • Bieniok H. (2010), Rola zarządzania talentami w procesie budowy potencjału innowacyjnego organizacji, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 17-25.
 • Borkowska S. (red.) (2005), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 • Carleton K. (2011), How to Motivate and Retain Knowledge Workers in Organizations: A Review of the Literature, "International Journal of Management" t. 28, nr 2, s. 459-468.
 • Carree M.A., Thurik A.R. (2003), The impact of entrepreneurship on economic growth, w: Handbook of entrepreneurship research. And interdysciplinary survey and introduction, red. Z. J. Acs, D. B. Audretsch, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Cheese P. (2008), Talent: A Critical Issue Facing, "The British Journal of Administrative Management" nr 2, s. 18-19.
 • Dweck C.S., Leggett E.L.A (1988), Social cognitive approach to motivation and personality, "Psychological Review" nr 95, s. 256-273.
 • Earle H.A. (2003), Building a workplace of choice: Using the work environment to attract and retain top talent, "Journal of Facilities Management" t. 3, nr 2, s. 244-257.
 • Głowacka-Stewart K., Majcherczyk M. (2006), House of Skills, The Conference Board 2006, raport badawczy "Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań", www.conference-board.org/pdf_free/report_zarzadzanieTalentami.pdf [15.06.2014].
 • Golembski M. (2009), Rozwiązania w zakresie czasu pracy jako narzędzie motywowania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 1, s. 96-102.
 • Jarmołowicz W., Woźniak-Jęchorek B. (2011), Przebudowa instytucjonalna polskiej gospodarki, w: Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, red. W. Jarmołowicz, K. Szarzeć, PWE, Warszawa, s. 190-215.
 • Juchnowicz M. (2006), Talent w organizacjach międzynarodowych, w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, red. T. Listwan, S.A. Witkowski, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 37-43.
 • Leigh A. (2009), Superstars, prima donnas and mavericks: Facing -up to the company rebels, "Training Journal" July, s. 48-52.
 • Kuc В. (2000), Zarządzanie doskonale, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa.
 • Listwan T. (2005), Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji, w: Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa, s. 21-26.
 • Michaels E.,Handfield-Jones H., Axelrod B. (2001), The War For Talent, Harvard Business School Press, Boston.
 • Nelson В., Good L., Hill Т. (1997),Motivate employees according to temperament, "HR Magazine" t. 42,nr 3,s. 51-56.
 • Osborne J. E. (1991), Supervising Superstars: The Talent and Temperament Conflict, "Supervisory Management" t. 4, nr 36, s. 4-5.
 • Penc J. (2000), Motywowanie z zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków.
 • Pocztowski A. (red.) (2008), Zarządzanie talentami w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Porter J.H. (2011), Attract and retain top talent, "Strategic Finance" June, s. 56-61.
 • Pruis E. (2011), The five key principles for talent, "Development Industrial and Commercial Training" t. 43,nr 4, s. 206-216.
 • Robertson A., Abbey G. (2010), Zarządzanie talentami, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 • Rytelewska A. (2013), Kompetencje kadry menedżerskiej wyróżniające przedsiębiorstwa o dobrej pozycji rynkowej, w: Problemy profesjologii, red. E. Kowal i in., Polskie Towarzystwo Profesjologiczne i Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, s. 169-184.
 • Springer A. (2013), Building strategy of talent retention on basis of achievement goal theory of motivation - theoretical assumptions, "Trendy v Podnikani - Business Trends" nr 2, s. 12-18.
 • Tabor J. (2008), Zarządzanie talentami jako funkcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, "РТЕ Working Papers" nrl8,s. 2-9.
 • Tabor J. (2013), Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
 • Tampoe M. (1994), Exploiting the core competencies of your organization, "Long Range Planning" nr 27(4), s. 66-77.
 • Vande Walle D. (1997), Development and validation of a work domain goal orientation instrument, "Educational and Psychological Measurement" nr 57(6), s. 995-1015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333061
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.