Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń | 267-278
Tytuł artykułu

Zmiany zapasów w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in Inventories in Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania była analiza zmian zapasów w poszczególnych sektorach produkcyjnych. Przyjęta hipoteza badawcza stwierdza, że w poszczególnych sektorach poziom zapasów w relacji do innych kategorii finansowych jest utrzymywany na względnie stałym poziomie, co może wynikać z faktu, iż przedsiębiorstwa starają się kontrolować poziom zapasów. W badaniach uwzględniono kwartalne sprawozdania finansowe 88 spółek produkcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W celu weryfikacji hipotezy badawczej zastosowano statystyczne metody analizy danych, takie jak: analiza korelacji, średnia, współczynnik zmienności. Otrzymane wyniki wskazują na dodatnią zależność korelacyjną między roczną dynamiką zapasów i roczną dynamiką sprzedaży, a także małą zmienność wskaźników finansowych takich jak: cykl konwersji zapasów, udział zapasów w aktywach ogółem oraz udział zapasów w aktywach obrotowych. Warto jednocześnie zauważyć, iż specyfika badanych sektorów sprawia, iż wartości analizowanych wskaźników w poszczególnych sektorach są zróżnicowane. Otrzymane wyniki mogą być uzasadnieniem do podjęcia dalszych badań nad czynnikami wpływającymi na decyzje dotyczące zapasów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to investigate the behavior of inventory investment in different productive sectors. The hypothesis of this article is expressed by the statement that the level of inventory in relation to other financial variables is stable, which can be the result of inventory control that is exercised by companies. The research was conducted on the basis of quarterly financial statements of 88 companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period IQ 2007-IQ 2013. The statistical methods of data analysis (e.g. correlation analysis, mean, the coefficient of variation) were used to verify the hypothesis. This paper finds positive correlations between inventory and sales dynamics for most of analyzed sectors. Moreover, the analysis of indicators describing the relationship between inventory and other financial variables indicate their low volatility during the research period. However, there are differences in the level of these indicators, which might be caused by specificity of each sector. The findings of this paper lead to the conclusion that research on inventories should be conducted in order to find the factors affecting decisions on inventory investment. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Blinder A. S., Maccini L. J., 1991, Taking Stock: A Critical Assessment of Recent Research on Inventories, ,,The Journal of Economic Perspectives", vol. 5, no. 1.
 • Hall R. E., Taylor J. B., 1999, Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hornstein A., 1998, Inventory Investment and the Business Cycle, ,,Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly", Spring, vol. 84/2.
 • http://statystyka.cba.pl/wspolczynnik.zmiennosci.html [data dostępu: 30.07.2013].
 • Pawłowska M., Popowski P., Sawicka A., Tym I., 2007, Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsiębiorstw niefinansowych - wyniki empiryczne, ,,Bank i Kredyt", nr 1.
 • Pomykalska B., Pomykalski P., 2007, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Postek Ł., 2010, Cykliczne kształtowanie się inwestycji w zapasy - teoria a stylizowane fakty dotyczące Polski, ,,Bank i Kredyt", nr 41(3).
 • Saggar S., 2003, Inventory Investment Behavior - Evidence from a panel of Indian Firms, ,,Occasional Papers", Winter, vol. 3, no. 3, Reserve Bank of India, Delhi.
 • Sobczyk M., 2000, Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady - zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Załącznik do Uchwały Zarządu Giełdy Nr 187/2011 z dnia 11 lutego 2011 r., http://www.gpw.pl/uchwaly_zarzadu_gpw/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=45208 [data dostępu: 15.01.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333023
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.