Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń | 253-266
Tytuł artykułu

Rentowność działalności spółek doradztwa finansowego w Polsce w okresie przedkryzysowym i w dobie kryzysu finansowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Profitability of Financial Consulting Companies in Poland Before Crisis and Times of the Financial Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys finansowy i jego skutki są dostrzegalne w wielu segmentach rynku finansowego. Dotyczy to również stosunkowo młodego rynku doradztwa finansowego dla klientów detalicznych w zakresie zarządzania ich finansami. Początkowo oddolna inicjatywna przedsiębiorców prywatnych i instytucji finansowych przybrała formę podmiotów pomagających klientom indywidualnym w najkorzystniejszym wyborze początkowo kredytów, a później inwestycji, ubezpieczeń, produktów regularnego oszczędzania. Sukces pierwszych podmiotów zachęcił do tworzenia kolejnych, które miały już inne, trudniejsze warunki działania. Weryfikatorem ich strategii rynkowych, siły kapitałowej i jakości zarządzania był właśnie kryzys finansowy, który oznaczał znacznie trudniejsze warunki otoczenia i działalności. W efekcie potrzebna była restrukturyzacja sieci placówek i zatrudnienia, wprowadzanie innowacji finansowych i rozszerzanie doradztwa na nowe obszary (sektor MSP). W przypadku części graczy rynkowych działania te nie przyniosły rezultatu, a znane (A-Z Finanse, Money Expert) i mniej znane (Homest Swiss, Family Finanse) podmioty w branży ogłaszały upadłość. Kryzys finansowy negatywnie wpłynął na efektywność działania doradców finansowych poprzez pryzmat ich rentowności. Branża z kryzysu wychodzi wzmocniona i skonsolidowana, ale przed nią jeszcze wiele wyzwań związanych z kwestiami regulacji, certyfikacji i standaryzacji działalności oraz odbudowy zaufania do zawodu doradcy finansowego, które zostało nadszarpnięte przez nieetyczne ich działania przez kryzysem finansowym (nadmierne zadłużanie, narażanie na nadmierne ryzyko inwestycyjne). (abstrakt oryginalny)
EN
The financial crisis and its effects are visible in many segments of the financial market. This is also a relatively young market for financial advice to retail clients in managing their finances. Initially, an initiative grassroots entrepreneurs and private financial institutions took the form of entities to help consumers in selecting the most appropriate credit initially, and later investments, insurance, regular savings products. The success of the first companies invited to create the following, which were already other, more difficult operating conditions. Verifier of their market strategy, capital strength and management quality was just a financial crisis, which meant much more difficult environmental conditions and activities. As a result, you need to restructure the branch network and employment, financial innovation and expansion into new areas of counseling (SMEs). In the case of some players in the market these measures have not been successful, and the familiar (A-Z Finance, Money Expert) and less familiar (Homest Swiss Family Finance) issued numerous entities in the bankruptcy. The financial crisis had a negative impact on the effectiveness of financial advisors through the prism of their profitability. Branch out from the crisis strengthened and consolidated, but before it has a number of challenges related to issues of control, certification and standardization activities and restore confidence in the financial advisor profession, which has been undermined by the unethical actions by the financial crisis (excessive indebtedness, exposure to excessive investment risk). (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Capiga M., 2009, Determinanty i pomiar efektywności działania banku, [w:] J. Harasim (red.), Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Capiga M., 2010, Zarządzanie bankiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., 2012, Ocena ryzyka w planowaniu finansowym - geometryczny ruch Browna jako proces inwestycyjny, [w:] A. Malawski, J. Tatar (red.), Spotkania z królową nauk: Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Edwardowi Smadze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Łukasik G., 2009, Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Monitor Polski B.
 • Rozwój rynku finansowego w Polsce w 2011 r., 2012, NBP, Warszawa, listopad.
 • Sprawozdania finansowe spółek doradztwa finansowego.
 • Szambelańczyk J., 2006, Banki spółdzielcze w Polsce w okresie zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Waliszewski K., 2012, Zarządzanie finansami przez doradców finansowych w Polsce w okresie kryzysu, [w:] R. Fimińska-Banaszyk, "Prace Instytutu Ekonomicznego", nr 3, PWSZ w Koninie, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin.
 • Wieczorek-Kosmala M., 2011, Ekonomiczna wartość dodana - obraz efektywności przedsiębiorstwa z punktu widzenia interesów właścicieli, [w:] K. Znaniecka, A. Walasik (red.), Efektywność systemu finansowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne", nr 63, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • www.zwiazek-doradcow.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333021
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.