Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń | 243-252
Tytuł artykułu

Rynek kapitału wysokiego ryzyka jako miejsce zaspokojenia potrzeb finansowych przedsiębiorstw z sektora biogospodarki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Venture Capital Market as a Place of Meeting the Financial Needs of Enterprises in the Bioeconomy Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest charakterystyka i diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka oraz określenie jego znaczenia w procesie finansowania rozwoju bioprzedsiębiorstw. Sformułowano następującą hipotezę badawczą: rosnące znaczenie sektora biogospodarki w Polsce w połączeniu z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, wskazują na wysoki potencjał rozwoju rynku kapitału wysokiego ryzyka w obszarze finansowania działalności bioprzedsiębiorstw. W części teoretycznej artykułu przedstawiono pojęcie, istotę oraz podstawowe uwarunkowania rozwoju biogospodarki. Określono główne bariery utrudniające dostępność bioprzedsiębiorstw do źródeł kapitałowych. Ponadto dokonano charakterystyki działalności funduszy private equity/ venture capital. W części empirycznej poddano analizie wyniki inwestycyjnej działalności funduszy. Określono wielkość i strukturę inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem kryterium branżowego oraz fazy rozwoju przedsiębiorstw. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane liczbowe Europejskiego Stowarzyszenia Funduszy Wysokiego Ryzyka (European Venture Capital Assotiation). Wyniki analizy wskazały na rosnące znaczenie funduszy PE/VC w procesie finansowania rozwoju bioprzedsiębiorstw. Niemniej zakres ich działalności jest cały czas stosunkowo niewielki. Świadczy o tym niewielka kwota środków zainwestowanych w sektorze biogospodarki. W przyszłości rynek kapitału wysokiego ryzyka powinien jednak stanowić istotne źródło finansowania rozwoju biogospodarki w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to characterization and diagnosis of the venture capital market and to determine its importance in the process of financing of bioenterprises. The following research hypothesis was formulated: the growing importance of the bioeconomy sector in Poland in conjunction with the high investment risk, indicate a high potential for the development of the venture capital market in the area of financing bioenterprises. The theoretical part of the the paper presents the concept and importance of the bioeconomy, basic conditions for the development of this sector, and identifies main barriers to accessibility bioenterprises to sources of capital. The characteristic of PE/VC funds was presented as well. Results of investment activity of funds was presented in the empirical part of the paper. A size and a structure of investment were analysed with particular reference to the trade and the development phase of the enterprises. The analysis was based on the data published by the European Venture Capital Assotiation. Results of the analysis indicated the growing importance of PE/VC funds in the financing of the development of bioenterprises. However the scope of their activity is still relatively little, what is confirmed by the small amount of funds invested in the bioeconomy sector. In the future the venture capital market should be important source of financing of the bioeconomy sector in Poland. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bioeconomy to 2030: Designing a policy agenda. Main findings and policy conclusions, 2009, OECD.
 • Brzozowska K., 2009, Kapitał wysokiego ryzyka w niwelowaniu luk kapitałowych przedsięwzięć inwestycyjnych, [w:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm: teoria i praktyka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 48, Wrocław.
 • Chyłek E. K., Rzepecka M., 2011, Biogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów, "Polish Journal of Agronomy", no. 7.
 • Dziawgo L., 2010, Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik Pojęć, 2005, PARP, Warszawa.
 • Innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy, 2012, Komunikat UE, Sygn. COM (2012) 60.
 • Lehtonen O., Okkonen L., 2013, Regional socio-economic impacts of decentralised bioeconomy: A case of Suutela wooden village, Finland, "Environment development sustainability" vol. 15.
 • Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku, 2010, IBnGR, Gdańsk.
 • Paciorkiewicz Z., Laszuk M., 2011, Aniołowie biznesu - remedium na bariery rozwoju przedsiębiorczości, [w:] M. Matejun (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Panfil M., 2005, Fundusze private equity: Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa.
 • Pełka W., 2007, Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska- Mazurkiewicz (red.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: Siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Stan i kierunki rozwoju biogospodarki, 2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • www.bvca.co.uk [data dostępu: 27.07.2013].
 • www.psik.org.pl data dostępu: 27.07.2013].
 • www.evca.eu [data dostępu: 28.07.2013].
 • Zasępa P., 2013, Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital oraz private equity, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333019
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.