Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń | 233-242
Tytuł artykułu

Rentowność firm rodzinnych w województwie wielkopolskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Profitability of Family Businesses from Wielkopolska Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena rentowności firm rodzinnych województwa wielkopolskiego z sektora MSP. Rentowność firm rodzinnych będzie porównana z firmami nierodzinnymi działającymi w tych samych branżach, czemu towarzyszą hipotezy, że rentowność sprzedaży firm rodzinnych jest niższa od rentowności firm nierodzinnych (H1) oraz, że rentowność kapitałów własnych firm rodzinnych jest niższa niż pozostałych podmiotów (H2). W analizie uwzględniono również czas trwania firm rodzinnych, czemu z kolei towarzyszy hipoteza, że rentowność firm rodzinnych jest wprost proporcjonalna do czasu ich trwania (H3). Analiza oparta jest na danych z 447 firm rodzinnych, obejmuje wyniki finansowe z roku 2010. W badanej populacji dominują firmy rentowne, nierentownych było 49 podmiotów, tj. około 11% populacji. Wyniki badania pozwalają na potwierdzenie hipotez H2 i H3, tylko hipoteza H1 nie może zostać zweryfikowana pozytywnie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to analyze the profitability of family businesses from Wielkopolska region, all firm represents MSP sector. Profitability of family firms will be compared to profitability of non-family firms, taking into account the same economic sectors. It is followed by the hypothesis that sales profitability of family businesses is lower than non-family companies (H1) and that ROE of family businesses is lower that other ones (H2). The age of the family firm is also taken into account in the analyzes, which is followed by the hypothesis that profitability is growing with the age of the company (H3). Financial date for the year 2010 from 447 family businesses will be used in the study. In the population predominate firms which are profitable, there were only 49 unprofitable firms, ca. 11% of the population. The results of the study confirm hypothesis H2 and H3, only hypothesis H1 can not be confirmed. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Astrachan J. H., 2010, Strategy in family business: Toward a multidimensional research agenda, "Journal of Family Business Strategy", no. 1.
 • Bojewska B., 2006, Istotne uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług", nr 427, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Dharma P., Chrisman J., Chua J., 1996, A review of annotated bibliography of family business studies, Kluwer Academic, Boston.
 • Handler W., 1989, Methodological issues and considerations in studying family businesses, "Family Business Review", no. 2.
 • Kahn J. A., Henderson D.A., 1992, Location preferences of family firm: strategic decision making or "home sweet home"?, "Family Business Review", no. 5.
 • Klein S. B., 2000, Family businesses in Germany. Significance and structure, "Family Business Review", no. 3.
 • Lewandowska A., Hadryś-Nowak A., 2013, Wpływ czynników rodzinności na postrzeganie przedsiębiorstwa rodzinnego przez interesariuszy zewnętrznych w świetle badań własnych, [w:] A. Marjański (red.), Firmy rodzinne - wyzwania globalne i lokalne, cz. I, Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. XIV, z. 6, Łódź.
 • Małyszek E., 2011, Czynniki wpływające na sukces i długoterminowe przetrwanie firm rodzinnych, [w:] A. Marjański (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju, Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. XII, z. 7, Łódź.
 • Marjański A., 2011, Światowe i polskie badania przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] A. Marjański (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju, Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. XII, z. 7, Łódź.
 • Safin K., 2007, Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Schulze W. S., Lubatkin M. H., Dino R. N., Buchholz A. K., 2001, Agency relationships in family business. Theory and evidence, "Organizational Science", no. 2.
 • Shanker M., Astrachan J. H., 1996, Myth and realities: Family businesses' contribution to the US economy. A framework for assessing family business statistics, "Family Business Review", no. 2.
 • Stradomski M., 2010, Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł., 2004, Organizacja a rodzina, więzi familijne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń.
 • Więcek-Janka E., Kujawińska A., 2010, Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, "Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług", nr 595, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333017
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.