Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 5 | 25-55
Tytuł artykułu

Turystyka w dokumentach strategicznych organów samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, a norweskie dobre praktyki zarządzania turystyką

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism in the strategic documents of local government bodies of the Lodz region and the Norwegian tourism management best practices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Władze samorządowe w Norwegii wspierają rozwój turystyki przez skuteczną i konsekwentną realizację strategii rozwojowych, ich modyfikację i adaptację na każdym poziomie administracyjnym. Bazuje się tam na analizie posiadanych zasobów, a nie na sztucznym tworzeniu produktów turystycznych. Planowanie poprzedzone pogłębioną analizą może skutkować rozwojem i optymalizacją funkcjonowania turystyki. Strategie tworzone są w sposób przejrzysty: chronologiczny albo chronologiczno-logiczny, rzadko jedynie logiczny. W ostatnich częściach strategii zawsze wymienione są działania, projekty i źródła ich finansowania, co stwarza realne szanse wdrożenia zaplanowanych lub proponowanych działań. Pozostaje jedynie sformułować pytanie, w jakim stopniu norweskie wzorce mogą zostać zaimplementowane do polskich realiów bez inicjowania zmian w mentalności ludzkiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article consists of three components. The first part has theoretical character and explains key words as "strategy", "development strategy" and "strategy of the development of tourism". It also gives some short characteristic of development strategy construction process. Legal grounds of creating concept papers in the area of tourism were also discussed. In addition, important documents which have meaning for creating the strategy of the development of tourism on the district and commune level were briefly characterised. In the second part authors make an attempt to determine the place of tourism in concept papers of commune selfgovernments and districts of the Lodz province. A strategy of the development of tourism was analyzed in details on the example of Belchatow city and commune. As a summary of the analytical part of the article, authors pointed some common mistakes in analyzed concept papers. Among them there are: the lack of indicating sources of financing planned actions in the development of tourism, the lack of analysis of outside and foreign markets. In addition, in many documents there were no world and domestic trends in tourism analyzes, and only few proposals about new, original tourist products. In concept papers authors also indicate the most significant mistakes like lack of regional ideas for tourism industry cooperation and for creating promotional strategies of the given area. The last part of the article was devoted to analyze "best practices" of the tourism management in the Norwegian Oppland county. The review of chosen methods and directions of managing the tourism in Norway was conducted to find some examples which can be simply used in the Lodz province. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
25-55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Arnesen T., Overvåg K., 2011, Increasing the influx of non-domestic tourists to the Lillehammer region: Elements of strategic importance [online], Lillehammer [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: http://www.ostforsk.no/rapport/pdf/102011.pdf.
 • Brusewitz G., Emmelin L., 1982, Painting the Future visual impact analysis of changes in the Swedish landscape, Delegationen fo¨r la°ngsiktsmotiverad forskning, Forskningsra°dsna¨mnden, Stockholm.
 • Collingridge D., 1992, The Management of scale: Big organizations, big decisions, big mistakes, Routledge, London.
 • Emmelin L., 2000, The confusing multiplicity of futures and the beguiling logic of history [online], Odense [dostęp:2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www1.sdu.dk/Hum/ForandLand/aktśrer/side027-056.pdf>.
 • Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, 2005, Trzeci raport dotyczący Polski [online], Strasburg [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: http://www.cś.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-bycountry/poland/POL-CbC-III-2005-25-POL.pdf.
 • Flagestad A., Hope C.A., 2001, Strategic success in winter sports destinations: a sustainable value creation perspective, "Tourism Management", Tom. 5, Nr 22, s. 445-461.
 • Gotwald B., 2011, Theoretical analysis of the usage of terms: image, tourist image and the image of tourist destination, In Innovativeness at the beginning of XXI century: Interdisciplinary approach, Red. M. M.. Kowalczyk, S. Cudak, ECKO House Publishing, South Jordan, s. 21-31.
 • Gryszel P., 2005, Działania samorządu terytorialnego na rzecz kształtowania regionalnej i lokalnej polityki turystycznej, In Polityka turystyczna, Red. A. Panasiuk, Fundacja Na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga, s. 164-170.
 • Hull J.S., 2008, Cultural heritage and tourism: Identifying a process for international cooperation through innovation [online], Gulating [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: http://www.gulatinget.no/Portals/gulatinget/HeritageTourismNorthAtlanticFINAL3.pdf.
 • Kaczmarek J., Liszewski S., Włodarczyk B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Kaltenborn B.P., Emmelin L., 1993, Tourism in High North: Management challenges and recreation opportunity spectrum planning in Svalbard, Norway," Environmental Management", Tom 17, nr 1, s. 41-50.
 • Knowles W., Diamantis D., Bey El-Mourhabi J., 2004, The globalization of tourism and hospitality: A strategic perspective, Thomson, London.
 • Meyer B., Lewandowska A., 2009, Znaczenie współpracy w procesie kształtowania regionalnego produktu turystycznego, In Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 558, Ekonomiczne problemy usług, Nr 41, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 520-527.
 • Meyer B., Milewski D. (red.), 2009, Strategie rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Milewski D., 2005, Rola strategii rozwoju turystyki w kształtowaniu lokalnej polityki turystycznej, In Polityka turystyczna, Red. A. Panasiuk, Fundacja Na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga, s. 256-261.
 • Mossberg L., Therkelsen A., Huijbens E.H., Björk P., Olson A.K., 2010, Storytelling and destination development: Five Nordic case stories, Nordic Innovation Centre, Oslo.
 • Murphy P.E., Murphy A.E., 2004, Strategic management for tourism communities: Bridging the gaps, In Aspects of Tourism, T. VI, Multilingual Matters, Tonawanda.
 • Pawlusiński R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki: Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzen-nej UJ, Kraków.
 • Szostak D., 2009, Strategie rozwoju, In Red. B. Meyer, D. Milewski, Strategie rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 24-41.
 • Welford R., Ytterhus B., 2004, Sustainable development and tourism destination management: A case study of the Lillehammer region, Norway, "International Journal of Sustainable Development & World Ecology", Tom. 11, Nr 4, s. 410-422.
 • Włodarczyk B. (red.), 2012, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.z 2000 r., Nr 62, poz. 718 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 • Główny Urząd Statystyczny [online], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.stat.gov.pl/>.
 • International strategy for Oppland County Municipality 2009-2014 [online], Oppland fylkeskommune, Oppland [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: http://www.oppland.no/Global/Internasjonalt/English%20summary%20FINAL%20VERSION.pdf.
 • Kommunal planstrategi: Alta kommune 2012-2015 [online], Alta kommune, Alta [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: http://www.alta.kommune.no/kommunal-planstrategi-for-alta-2012-2015-vedtatt.5074567-111658.html.
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki [online], Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Inter-necie: <http://www.msport.gov.pl/>.
 • Oppland fylkeskommune [online], Oppland fylkeskommune, Oppland [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.oppland.no/ >.
 • Piotrków Trybunalski, Oficjalny portal miejski [online], Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków Trybunalski [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.piotrkow.pl/>.
 • Plan rozwoju lokalnego gminy Chąśno na lata 2007-2013 [online], Urząd Gminy Chąśno, Chąśno [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.chasno.bipst.pl/get_file.php?id=2398&save=1>.
 • Plan rozwoju lokalnego gminy Domaniewice na lata 2008-2013 [online], Urząd Gminy Domaniewice, Domaniewice [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Inter-necie: <http://www.domaniewice.bipst.pl/get_file.php?id=5381&save=1>.
 • Plan rozwoju lokalnego gminy Inowłódz na lata 2008-2013 [online], Urząd Gminy Inowłódz, Inowłódz [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://bip.inowlodz.pl/content/blogcategory/238/211/>.
 • Plan rozwoju lokalnego gminy Łowicz na lata 2007-2013 [online], Urząd Gminy Łowicz, Łowicz [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.lowicz.bipst.pl/get_file.php?id=887&save=1>.
 • Plan rozwoju lokalnego gminy Łyszkowice na lata 2007-2013 [online], Urząd Gminy Łyszkowice, Łyszkowice [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.lyszkowice.bipst.pl/get_file.php?id=3707&save=1>.
 • Plan rozwoju lokalnego gminy Nowe Ostrowy na lata 2008-2013 [online], Urząd Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.noweostrowy.pl/images/phocadownload/files/PRL-2008-2013-zaktualizowany.pdf>.
 • Plan rozwoju lokalnego gminy Rogów na lata 2007-2013 [online], Urząd Gminy Rogów, Rogów [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://bip.rogow.eu/public/get_file_contents.php?id=117097>.
 • Plan rozwoju lokalnego powiatu brzezińskiego na lata 2007-2013 [online], Starostwo Powiatowe w Brzezinach, Brzeziny [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.powiat-brzeziny.4bip.plbrzeziny.4bip.pl/UserFiles/File/RPL%20z%20 dnia%2010%20czerwca%202008.pdf>.
 • Plan rozwoju lokalnego powiatu kutnowskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym na lata 2007-2013 [online], Starostwo Powiatowe w Kutnie, Kutno [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.bip.kutno.pl/ strony/363.dhtml>.
 • Polska Organizacja Turystyczna [online], Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.pot.gov.pl>.
 • Program rozwoju turystyki gminy Miasto Bełchatów na lata 2005-2013 [online], Urząd Miasta Bełchatów, Bełchatów [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://bip.belchatow.pl/bip/index.php?t=210&id=2133&mode=a&d=T>.
 • Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020 [online], Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/BIP/BIP/UrzadMarszałkowski/Programy/ProgramRozwojuTurystykiWWojewodztwieLodzkimNaLata2007-2020/>.
 • Regional planning strategy for Buskerud County 2009-2012 [online], Buskerud fylkeskommune, Buskerud [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.bfk.no/getfile.aspx/document/epcx_id/646/epdd_id/4966>.
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego [online], Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.rotwl.pl/>.
 • Słownik języka polskiego [online], o2.pl Sp. z o.o., Warszawa [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.sjp.pl/>.
 • Słownik języka polskiego PWN [online], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://sjp.pwn.pl/>.
 • Strategi for boerekraftig utvikling: Miljø- og boerekraftstatus 2002, Byøkologisk program 2002-2014 [online], Oslo kommune, Oslo [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.miljo.oslo.kommune.no/miljopolitikk_og_ miljostyring/miljopolitikk/article95722-28154.html>.
 • Strategia rozwoju gminy Jeżów na lata 2007-2015 [online], Urząd Gminy w Jeżowie, Jeżów [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://bip.jezow.pl/?app=uchwaly&nid=1069&y=2007>.
 • Strategia rozwoju gminy Świnice Warckie [online], Urząd Gminy Świnice Warckie, Świnice Warckie [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: <http://www.bip.swinice.akcessnet.net/upload/20060414103441lu3kmmqqbmag.01>.
 • Strategia rozwoju gminy Żychlin na lata 2008-2015 [online], Urząd Gminy w Żychlinie, Żychlin [dostęp: 2012-07-05], Dostępny w Internecie: http://www.bip.gminazychlin.pl/cms_tmp/20110603095541_Uchwala%20Nr%20VIII_37_11_1.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332999
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.