Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4 | 69-111
Tytuł artykułu

The role of project management in business operation

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem badania "Rola zarządzania projektami w działalności przedsiębiorstw hotelarskich" było opracowanie rekomendacji dla doboru standardów zarządzania projektami, które umożliwiać będą skuteczne osiąganie ich celów, a w szczególności określenie i dopasowanie standardów ich zarządzania. Badanie było realizowane w okresie 01.01 - 31.12.2011 r., przy czym zasadnicza faza badawcza przypadła na okres 01.08-30.11. Posłużono się zestawem 5 celów szczegółowych, które zoperacjonalizowano na 7 pytań badawczych, a tym podporządkowano 5 technik badawczych, zarówno ilościowych jak, i jakościowych. W badaniu wykorzystano dane wtórne, które stanowiły materiał statystyczny i poglądowy, w efekcie czego możliwe było opracowanie typologii projektów realizowanych w przedsiębiorstwach hotelarskich oraz zestawienie standardów zarządzania projektami. Powyższe zestawienia posłużyły konstrukcji narzędzi badawczych w celu uzyskania danych pierwotnych - wyników ankiet i indywidualnych wywiadów pogłębionych. Badanie pozwoliło na wyciągnięcie następujących głównych wniosków: 1. Walory przyrodnicze i kulturowe regionu oraz regionalne i lokalne produkty turystyczne nie są postrzegane przez przedsiębiorstwa hotelarskie jako atrakcyjne zasoby, służące do kreowania własnej oferty. 2. Niska skłonność podmiotów hotelarskich do współpracy w zakresie integracji działań promocyjnych na rzecz regionu jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. 3. Małe zainteresowanie przedsiębiorstw hotelarskich działaniami wpisującymi się w nurt zrównoważonego rozwoju. 4. Niska efektywność prowadzonego dialogu i współpracy pomiędzy branżą hotelarską a pozostałymi aktorami regionalnego rynku turystycznego. 5. Umiarkowane zadowolenie przedsiębiorstw hotelarskich ze zrealizowanych projektów, brak podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, że realizowany projekt zakończył się sukcesem. 6. Hotele funkcjonujące w regionie łódzkim prowadzą indywidualne działania marketingowe na niewielką skalę, skoncentrowane wyłącznie na promocji własnej oferty. 7. Niska skłonność przedsiębiorstw hotelarskich do podejmowania kooperacji wewnątrz branży turystycznej. 8. Przedsiębiorstwa hotelarskie w województwie łódzkim realizują przedsięwzięcia wykorzystując niewiele standardów zarządzania. Dla ww. wniosków sformułowano szczegółowe rekomendacje wskazujące możliwe działania zaradcze zmierzających do odwrócenia niekorzystnych tendencji lub wzmocnienia pozytywnych efektów. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
69-111
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Bednarska M., G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski (2007) Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bell D. (1975). Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego.
 • Cleland, D. I. i R. Gareis (2006) Global project management handbook. Nowy Jork: McGraw-Hill Professional.
 • Eurostat (2008).
 • Tourism Statistics (2008) Edition.
 • Fromm, E. (2007) Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Poznań: Rebis.
 • Gołembski, G. (2008) Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Gorzelak G., B. Jałowiecki (2000) Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", 1(1)/2000, s. 7-24. Warszawa: Scholar.
 • Haffer J. (2009). Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce.
 • Kaczmarek J., A. Stasiak, B. Włodarczyk (2010) Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kerzner H. (2009) Project management. A systems approach to planning, scheduling and controlling. Hoboken, John Wiley.
 • Kozak M. (2009). Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem.
 • Kozłowski R. (2010). Wykorzystanie zaawansowanych technologii w zarządzaniu projektami.
 • Lyotard, J.-F. (2008) Kondycja ponowoczesna. Warszawa: Aletheia.
 • Meyer, B. i D. Milewski (2009) Strategie rozwoju turystyki w regionie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Panasiuk, A. (2007) Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pawlak, M. (2006) Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pender L. i R. Sharpley (2008) Zarządzanie turystyką. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Rapacz, A. (2007) Przedsiębiorstwo turystyczne. Warszawa: Difin.
 • Rostow W.W. (1971). Politics and the Stages of Growth.
 • Stabryła, A. (2006) Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szubstarski R. [red.]. ABC inwestycji hotelowych. Buduj hotel 2010/2011"
 • Szubstarski R. [red.] (2011). Raport z rynku hotelarskiego w Polsce. Katalog dostawców 2011
 • Toffler, A. (1997) Trzecia fala. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Trocki, M., B. Grucza, K. Ogonek (2009) Zarządzanie projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • UNWTO (2011). UNWTO Annual Report. A Year of Recovery.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332989
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.