Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 84-92
Tytuł artykułu

Współczesne uwarunkowania polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach

Autorzy
Warianty tytułu
Contemporary Conditions of the Polish Municipal Waste Management System in Municipalities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest rozpoznanie najważniejszych uwarunkowań oraz wyzwań stojących przed organizatorami nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach oraz odpowiedź na pytanie, czy nowe rozwiązania przyczynią się do poprawy sytuacji, a tym samym do wypełnienia zobowiązań wobec UE. W opracowaniu posłużono się metodą analizy aktualnych dokumentów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz danych statystycznych. Obecnie funkcjonujący system gospodarki odpadami komunalnymi nie spełnia podstawowych wymogów dotyczących uzyskania zadowalających efektów ekologicznych oraz wymogów UE. Nowe zasady umożliwiają stworzenie systemu zintegrowanego na wzór innych państw europejskich. Pomimo istniejących zagrożeń (takich jak ograniczenie konkurencji, nie do końca jasne metody ustalania opłat) jest to krok w dobrym kierunku, dający szansę na rozwiązanie najbardziej dokuczliwych problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to identify the most important conditions and challenges facing organisers of new municipal waste management systems in the municipalities and to answer the question whether the new solution will improve the situation, and thus allow fulfilling Poland's obligations towards EU. A method used in the study is analysis of the municipal waste management actual documents and statistics. The currently functioning waste management system does not meet the basic requirements for obtaining a satisfactory environmental performance and the requirements of the EU. The new rules allow creation of an integrated system similar to other European countries. Although certain hazards (such as restrictions on competition, unclear methods of charging) is a step in the right direction, giving the opportunity to solve the most vexing problems in the management of municipal waste. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Informacja o wynikach kontroli gospodarowania w gminach wybranych województw stałymi odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza ulegającymi biodegradacji, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, Katowice 2010.
 • Jagusiewicz A., Składowiska odpadów - zamykanie i rekultywacja, stan kontroli środowiskowych w zakresie ochrony ziemi, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin, http://www.oskzg.pl/materialy/Warszawa/Jagusiewicz.pdf
 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010.
 • Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2012.
 • Ochrona Środowiska 2005, GUS, Warszawa 2005.
 • Ochrona Środowiska 2006, GUS, Warszawa 2006.
 • Ochrona Środowiska 2007, GUS, Warszawa 2007.
 • Ochrona Środowiska 2008, GUS, Warszawa 2008.
 • Ochrona Środowiska 2009, GUS, Warszawa 2009.
 • Ochrona Środowiska 2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Ochrona Środowiska 2011, GUS, Warszawa 2011.
 • Poniewski F., Metody obliczania i wymiar stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych, Portal Samorządowy, http://www.portalsamorzadowy.pl
 • Problem zaśmiecania lasów, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, http://www.warszawa.lasy.gov.pl
 • Sawicki J., Nadchodzi era droższych opłat za śmieci. Relacja z debaty on-line UOKiK raportującej sferę gospodarki odpadami komunalnymi, portal Administrator24.info, http://www.administrator24.info
 • Zyśk J., W gminach po referendum, "Odpady i Środowisko" 2011, nr 2(68).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332961
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.