Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 56-63
Tytuł artykułu

Szanse i bariery realizacji polityki klimatyczno-energetycznej na poziomie lokalnym

Warianty tytułu
Opportunities and Barriers of Climate and Energy Policy Realisation at the Local Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest dokonanie analizy uwarunkowań realizacji lokalnej polityki klimatyczno-energetycznej. W opracowaniu zdefiniowano pojęcie lokalnej polityki klimatyczno-energetycznej oraz przedstawiono propozycję jej zakresu w nawiązaniu do obowiązujących uwarunkowań prawnych. Omówiono również możliwości realizacyjne w postaci dostępnych instrumentów na szczeblu lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem szans i barier w ich wykorzystywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse conditions of local climate and energy policy realisation. The local climate and energy policy are defined in the study and the proposal of its scope according to legal provisions are shown. There are also described possibilities of realisation in the form of available instruments at the local level. Opportunities and barriers of using those tools by local government units are identified. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz. Urz. UE L 140, 5.06.2009.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz. Urz. UE L 140, 5.06.2009.
 • How to develop a sustainable energy action plan (SEAP) - a guidebook, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010.
 • Karaczun Z., Polska polityka klimatyczna. Próba analizy, (w:) M. Sobolewski (red.), Polityka klimatyczna, "Studia BAS" 2012, nr 1(29).
 • Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 • Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 • Liszka S., Wybrane narzędzia ochrony klimatu na poziomie lokalnym, prezentacja z I Samorządowej Konferencji Klimatycznej, Warszawa, 19-20 kwietnia 2012, http://www.chronmyklimat.pl
 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332947
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.