Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 289-308
Tytuł artykułu

Sociálna práca v kontexte penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social work in the context of the penitentiary and post-penitentiary care
Języki publikacji
SK
Abstrakty
EN
The subject and focus of this contribution is a brief look at the system of sentences and their execution under the therapy, to which all organs of the institutions for detention and the institutions for a sentence of imprisonment contribute to. The essence of the problem is the imposition of such sentences which will be sufficient, but at the same time will be imposed only for the time needed for the social rehabilitation of the offender. In addition to this view, the overall philosophy of restorative justice will be highlighted, whose mission is to restore the violated social relationship between offender, victim and society. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
289-308
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Čič, M., Gašparovič, I. 1992. Princípy a ciele Európskych väzenských pravidiel. In: Justičná revue 8-9.
 • Fábry, A. 2000. Penológia. Bratislava : PF UK, 2000..
 • Hroncová, J., Emmerová, I. 2004. Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : UMB.
 • Justová, M. 2005. Cisár je nahý, Represia verzus prevýchova. Bratislava : Vydavateľstvo Oto Németh.
 • Kopp, P. a kol. 2004. Penitenciárna psychológia. Bratislava : APZ.
 • Kozoň, A. 2006. Špecifiká zaobchádzania s odsúdenými. Trnava : Personal Consultant.
 • Kratochvíl, S. 1976. Psychoterapie. Praha : Avicenum.
 • Mydlíková, E., Krupa, S. 2003. Kvalitné sociálne služby 2. Bratislava : Rada pre poradenstvo v sociálnej práci.
 • Oláh, M. Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť. Materiál výlučne pre vnútornú potrebu PBF PU.
 • Ordinariáte. [citované 2008-03-26] dostupné na internete: <http://www.mosr.sk/index.php?page=37&PHPSESSID>
 • Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2007. Bratislava : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. [citované 2008-03-26] dostupné na internete: <http://www.zvjs.sk>.
 • Selická, D. 2002. Metódy sociálnej práce uplatňované v praxi kurátora. In: Práca a sociálna politika. Bratislava : Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, roč. 10, č. 5.
 • Štift, P. Slovensko má modernejší zákon o výkone trestu. [citované 2008-03-26] dostupné na internete: <http://podnikanie.etrend.sk/58621/firemnepravo/ slovensko-ma-modernejsi-zakon-o-vykone-trestu>
 • Štift, P. Zákon upravujúci výkon trestu odňatia slobody. [citované 2008-03-26] dostupné na internete: <http://www.epis.k/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TPr intWithHeader.ascx&phC>
 • Vantuch, P. 1982. Aktuální otázky postpenitenciární péče. Brno : Univerzita J. E. Purkyně.
 • Vyhláška MS SR č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky MS SR č. 502/2002 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 664/2005, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody. [citované 2008-11-26] dostupné na internete: <http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID= 19119&FileName=05-z664&Rocnik=2005>.
 • Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. [citované 2008-11-26] dostupné na internete: <http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID= 18754&FileName=05- z305&Rocnik=2005&
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332917
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.