Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 344 Rachunkowość a controlling | 41-51
Tytuł artykułu

System kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych

Autorzy
Warianty tytułu
Management Control System in Healthcare Providers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wskazano na zasadność realizacji kontroli, jednej z funkcji zarządzania, w podmiotach leczniczych z wykorzystaniem systemu kontroli zarządczej. Podejście to uzasadnia zbieżność celów kontroli i kontroli zarządczej, w tym możliwość wykorzystania formalnych i nieformalnych struktur kontroli zarządczej. W realizacji przyjętych założeń wykorzystano wyniki pochodzące z badań ankietowych 371 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej deklarujących stosowanie standardów kontroli zarządczej, uzupełnionych wywiadami przeprowadzonymi w szpitalach stanowiących 10% badanej populacji. Kontrola zarządcza w badanych podmiotach koncentruje się zaledwie na przestrzeganiu przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych, a generowane informacje nie są wykorzystywane do bieżącego zarządzania. Nie służą ponadto realizacji celu kontroli zarządczej sformułowanego jako zapewnienie skuteczności i efektywności działania.(abstrakt oryginalny)
EN
The article indicates the need for implementing the control function of management in healthcare providers with the use of a management control system. This approach is justified by the convergence of the control and management control purposes, resulting in the ability to use formal and informal structures of management control. The hypotheses were tested using results from 371 surveys of public healthcare providers who declared using the management control standards. The surveys were supplemented by interviews conducted in hospitals representing 10 per cent of the studied population. Management control in the surveyed hospitals only focuses on laws and internal regulations, and obtained information is not used for operational management. Information is also not useful for achieving the aim on management control, which was formulated as ensuring effective and efficient activities of the healthcare provider.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aidemark L.-G., 2001, Managed health care perspectives: a study of management accounting reforms on managing financial difficulties in a health care organization, "The European Accounting Review", vol. 10, no. 3.
 • Anthony R.N., Govindarajan V., 2007, Management Control Systems, 12th edition, MGraw-Hill, New York
 • Anthony R.N., Planning and Control Systems. A Framework for Analysis, Division of Research, Graduate School of Business, Harvard University, Boston 1965.
 • Aranoff G., 2009, Standard costing, flexible budgeting, and variance analysis form nonprofits, "Cost Management", May/June.
 • Armesh H., 2010, Mangement control system, "Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research in Business", vol. 2, no. 6, October.
 • Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej, 2012, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik (05.12.2012).
 • Baran W., Raport z badań ankietowych końcowych, Warszawa 2013, http://nzzoz.mz.gov.pl/uploads /static/Raport_badania_ankietowe_koncowe.pdf (14.04.2014).
 • Bell L., Morris B., Brown R., 1993, Berman Devising a multidisciplinary audit tool, "International Journal of Health Care Quality Assurance" 6.4, 16.
 • Bull A., 1992, Audit and a sense of direction, "Journal of Management in Medicine" 6.3 , 32.
 • Capettini R., Chow Ch.W., McNamee A.H., 1998, On the need and opportunities for improving costing and cost management in healthcare organizations, "Managerial Finance" 24.1, 46-59.
 • Carenys J., 2010, Management Control Systems: A Historical Perspective, International Bulletin of Business Administration, Issue 7.
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa 2000, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa 2012, http://www. csioz.gov.pl/publikacje.php (11.03.2014).
 • Chojna-Duch E., 2011, Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, "Kontrola Państwowa" nr 1 (330), Najwyższa Izba Kontroli, http://www.nik.gov.pl/plik/id,3444.pdf (dostęp: 05.04.2014).
 • Cleverley W.O., Harvey R.K., 1992, Competitive strategy for successful hospital management, "Hospital & Health Services Administration" 37.1 (Spring), 53.
 • Detailed requirements for quality reports 2013/14, http://www.monitor-nhsft.gov.uk/qualityreports 1314 (18.02.2014).
 • Griffin R.W., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hammad S.A., Jusoh R., Elaine Yen Nee Oon, 2010, Management accounting system for hospitals: A research framework, Industrial Management + Data Systems 110.5, 762-784.
 • Hofstede G., 1978, The Poverty of Management Control Philosophy, "The Academy of Management Review" vol. 3, no. 3.
 • Holliday L., 1994, Costing for quality - A case study, "International Journal of Health Care Quality Assurance" 7.2 , 10.
 • Jacobs P., Hall E.M., Noseworthy T.W., 1994, Management control systems for hospital clinical services, CMA 68.1.
 • Lista organizacji z aktualnym certyfikatem akredytacyjnym, https://www.cmj.org.pl/akredytacja/certy fikaty.php (11.04.2014).
 • Maycock J.A., Shaw T., 1994, Quality costing - The money in mistakes, "The TQM Magazine" 6.3, 20.
 • Nita B., 2009, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Oni Olusola O.A., 1994, Hospital management in the 1990s: Fundholding consultants?, "Journal of Management in Medicine" 8.1, 64.
 • Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, http://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/public/filtr Ksiag.jsf (11.04.2014).
 • Seal W., Garrison R.H., Noreen E.W., 2006, Management Accounting, McGraw-Hill Education, New York.
 • Shukla R.K., Pestian J., Clement J., 1997, A comparative analysis of revenue and cost-management strategies of not-for-profit and for-profit hospitals, "Hospital & Health Services Administration" 42.1 (Spring), 117-134.
 • Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (poz. 84).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU 2011, nr 112, poz. 654 z późn. zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240 ze zmianami.
 • Winiarska K. (red.), 2012, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Young D.W., 2008, Management Accounting in Health Care Organizations, Second edition, Jossey- Bass, A Wiley Imprint.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332899
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.