Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Przedsiębiorczość w sektorze publicznym. Wybrane zagadnienia i wyniki badań | 61-86
Tytuł artykułu

Koncepcja przedsiębiorczych władz samorządu terytorialnego szczebla podstawowego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powstanie samorządu terytorialnego i zagwarantowanie w Konstytucji RP praw społeczności lokalnych do samorządu stało się jednym z warunków przemian politycznych i gospodarczych, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku. Samorządność wspólnot dała postsocjalistycznemu społeczeństwu szansę samorealizacji swych potrzeb, oddając w jego ręce jednocześnie władzę i odpowiedzialność za powierzony mu obszar (zarówno w sensie przestrzennym, jak i kompetencyjnym) oraz znaczną cześć warunków życia jego mieszkańców. Samorząd terytorialny jest najbardziej powszechną formą samorządu. Tworzy ją społeczność lokalna zamieszkała na danym terenie, zorganizowana w terytorialny związek samorządowy, będący podmiotem odrębnym od państwa, posiadający osobowość prawną i własny wyodrębniony majątek. W swych działaniach nie podlega żadnemu organowi administracji, a jego możliwości wpływu na realia gminne wyznacza zasada "kompetencji generalnej w zakresie spraw lokalnych", co oznacza, iż do zakresu jego działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów władzy. Samorząd lokalny odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z bieżącymi i przyszłymi potrzebami społeczności lokalnej, między innymi za przewidywanie kierunków rozwojowych, tendencji i barier rozwoju, zapobieganie powstawaniu barier, budowanie systemu współpracy; Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym definiuje pojęcia oraz kompetencje rad gmin jako organu stanowiącego i kontrolującego organ wykonawczy, którym jest wójt (burmistrz). Zadaniem władz gminnych jest między innymi prowadzenie polityki czynnie wspierającej przedsiębiorczość. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Wójcik S.: Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. KUL, Lublin 1999.
 • Lang J., Służewski J.: Polskie prawo administracyjne. PWN, Warszawa 1994.
 • Kożuch A.: Wspieranie przedsiębiorczości jako instrument zarządzania rozwojem lokalnym. "Współczesne Zarządzanie" 2008, nr 3.
 • Kuciński K.: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Difin, Warszawa 2010.
 • Okraszewska A., Brzeziński J., Kwiatkowski J.: Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2002.
 • Śniegowska D.: Samorząd terytorialny a rozwój gospodarki lokalnej. Gospodarka lokalna w warunkach samorządności. W: Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu 2006, nr 13.
 • Waldziński D.: Miejsce i rola samorządów lokalnych w polskiej polityce morskiej. PG, Gdańsk 1999.
 • Dębniewska M., Skorwider J.: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw w strategiach jednostek samorządu terytorialnego. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 5.
 • Richter-Kaźmierska A. : Samorządowe inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego. "Współczesne Zarządzanie" 2008, nr 1.
 • Kuźnik F.: Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym. W : Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. AE, Katowice 2009.^Llewellyn N., Jones G.: Controversies on Conceptual Development. Examining Public Entrepreneurship. "Public Management Review" 2003, Vol. 5, No. 2.
 • Wojciechowski E.: Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej. PWN, Warszawa 1997.
 • Szablewski A.T.: Instytucja koncesjonowania w sferze infrastrukturalnej. "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 3.
 • Jasiukiewicz K.: Współdziałanie gmin i organizacji pozarządowych w wykonaniu zadań publicznych - zasady podstawowe. "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 11.
 • Oliński M.: Wspieranie MSP przez ośrodki krajowego systemu usług. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Warszawa 2005.
 • Wołowiec T.: Jak promować przedsiębiorczość w gminach. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 2.
 • Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K.: Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 • Kosiedowski W.: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. TNOIK Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Gancarczyk M.: Metodyka oceny polityki wspierania MSP. "Organizacja i Kierowanie" 2008,m-1 (131).
 • Piasecki B.: Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa 2001.
 • Ziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E.: Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd lokalny. PARP, Warszawa 2000.
 • Alvord, S.H., Brown, D.L, Letts, Ch.W.: Social Entrepreneurship and Societal Transformation. An exploratory study. "The Journal of Applied Behavioral Science" 2003, No. 40(3).
 • Guć M.: Ustawa o działalności pożytku publicznego. Poradnik dla samorządów. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2004.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Wronka M.: Formy współpracy podmiotów gospodarki społecznej z administracją publiczną. W: Ekonomia społeczna. Wybrane problemy i metody ich rozwiązywania. Red. A. Austen-Tynda. FRAPZ, Dąbrowa Górnicza 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332807
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.