Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1(18) | 92-111
Tytuł artykułu

Czynności konsensualne w działaniach administracji publicznej - uwagi na tle koncepcji porozumienia administracyjnego w projekcie ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego i poglądach doktryny

Warianty tytułu
Consensual Activities in Activities of Public Administration - Notes on Background of the Concept of Administrative Agreement in a Draft of Act - General Provisions of Administrative Law and Views of Doctrine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiony w marcu 2008 r. projekt ustawy Przepisy ogólne prawa administracyjnego1 przewiduje w rozdziale VI uregulowanie dwóch instytucji prawa administracyjnego, które klasyfikowane mogą być jako konsensualne, wielostronne prawne formy realizacji przez podmioty administrujące zadań z zakresu administracji publicznej. Jedną z nich jest nowa dla polskiego systemu prawa administracyjnego instytucja "umowy administracyjnej". Ukonstytuowana została ona na gruncie omawianego projektu jako porozumienie kształtujące prawa lub obowiązki administrowanych zawarte w sprawie z zakresu administracji publicznej pomiędzy podmiotem administrowanym (podmiotem, którego interesów prawnych lub obowiązków sprawa dotyczy) i podmiotem administrującym właściwym do załatwienia danej sprawy poprzez wydanie decyzji administracyjnej albo poprzez podjęcie innego władczego aktu lub władczej czynności. Tak rozumiana umowa administracyjna w założeniu projektodawcy zastąpić może, jeśli strony tak postanowią, akty lub czynności władcze. Koncepcja tego rodzaju umowy, znana niektórym obcym systemom prawnym (występuje między innymi w Niemczech na gruncie federalnej ustawy o postępowaniu administracyjnym), niewątpliwie wydaje się interesująca i warta bliższemu przyjrzeniu.(fragment tekstu)
EN
In last years in the Polish doctrine one can perceive many inconsistencies in the approach to the institution of administrative agreement. In many statements of representatives of the theory of administrative law this institution looses its earlier established character, becoming an imprecisely indefinite agreement, a public agreement or public-legal agreement. The proposed regulation of act also seems to be included in this stream of utterances. The general provisions of the administrative law, granting the notion of the administrative understanding a new meaning and scope. In the hereby article in the first sequence a concept of the notion of the administrative understanding was approximated on the grounds of the General provisions of administrative law. It was related among others to the traditional construction of the administrative agreement. Considerations on the subject of a model the administrative understanding proposed in the General provisions became at the same time a contribution to outlook at the problems of the Polish regulations of the consensual activities of the public administration from a little wider perspective, in this to relation to the question of the public agreement. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
92-111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • A. Błaś, J. Boć, Umowy publicznoprawne, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2004, s. 359.
 • A. Kubiak, Koncepcja umowy administracyjnej (na tle projektu Przepisów ogólnych prawa administracyjnego), Państwo i Prawo 2009, nr 4, s. 46-58.
 • A. Kubiak, Perspektywy rozwoju form konsensualnych w polskim prawie administracyjnym, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008, s. 81-86.
 • A. Panasiuk, Umowa publicznoprawna (próba definicji), Państwo i Prawo 2008, nr 2, s. 18.
 • A. Wiktorowska, Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Wolters Kluwer 2007, s. 381.
 • B. Dolnicki, Ewolucja pojęcia umowy publicznoprawnej, [w:] I. Bogucka, Z. Tobor (red.), Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Zakamycze 2003, s. 45.
 • B. Jaworska-Dębska, Umowy we współczesnej administracji, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008, s. 13-28.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2002, s. 193-194.
 • E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2004, s. 102.
 • J. Boć, O umowie administracyjnej, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008, s. 39.
 • J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne - cz. 2, Kraków 2001, s. 142-143.
 • J. Lemańska, Umowa administracyjna a umowa cywilnoprawna, [w:] I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001, s. 424- 426.
 • J. Łętowski, Prawo administracyjne, zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 194.
 • J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957, s. 90.
 • K. Bandarzewski, Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej (wybrane zagadnienia), Casus 2003, nr 27, s. 29.
 • M. Giełda, Idea społeczeństwa obywatelskiego i zasada subsydiarności a umowy administracyjnoprawne, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008, s. 60.
 • M. K. Pszczyński, Administracyjny czy cywilny charakter umów o świadczenie usług edukacyjnych w publiczne szkole wyższej, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008, s. 391.
 • M. Stahl, Ugody, porozumienia administracyjne, umowy publicznoprawne, publiczne, administracyjne, umowy cywilne, [w:] M. Stahl (red.), Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004, s. 399.
 • P. Brzezicka, Porozumienia administracyjne - problemy węzłowe, Państwo i Prawo 2000, nr 6, s. 49.
 • R. Szczepaniak, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez spółki wykonujące zadania publiczne, Prawo Spółek 1998, nr 11.
 • W. Chróścielewski, Imperium a gestia w działaniach administracji publicznej, Państwo i Prawo 1995, nr 6, s. 53.
 • W. L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924, s. 171.
 • W. Taras, A. Wróbel, W sprawie jednolitej koncepcji umów publicznych, [w:] E. Knosala (red.), Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Kraków 1999, s. 115.
 • Z. Cieślak, Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985, s. 119.
 • Z. Kmieciak, Umowa cywilnoprawna i porozumienie administracyjne jako formy działania organów administracji w sferze zarządzania gospodarką państwową, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1987, nr 3, s. 169-170.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332787
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.