Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 348 Polityka ekonomiczna | 285-296
Tytuł artykułu

Rozwój gospodarczy a ceny ziemi rolniczej na przykładzie wybranych państw z Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Economic Development and Agricultural Land Prices in Selected Countries of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było określenie związku między PKB per capita a cenami ziemi rolniczej w wybranych państwach europejskich. Podjęcie badań w tym kierunku wynikało z obserwacji zmian, jakie zachodzą na rynku cen ziemi rolniczej w Unii Europejskiej w ostatnim dziesięcioleciu. Poza tym praca jest kontynuacją badań autora, które dotyczyły analizy związku PKB per capita i cen ziemi rolniczej dla Polski. W pracy wykorzystano dane GUS i Eurostatu z lat 1992-2012. Do analiz zastosowano regresję prostą oraz ze względu na charakter badanych zależności linearyzację rozpatrywanych modeli regresji. W pracy stwierdzono występowanie związku między wskaźnikiem rozwoju gospodarczego PKB per capita, a średnią ceną gruntów we wszystkich badanych państwach Unii Europejskiej oprócz Wielkiej Brytanii. Wcześniejsze badania prowadzone przez autora dla Polski na poziomie NUTS2 potwierdziły, że związek cen ziemi rolniczej i PKB per capita na poziomie regionalnym występuje również na poziomie państw.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the relationship between GDP per capita and agricultural land prices for selected European countries. Undertaking such research resulted from the observation of changes occurring on the market of agricultural land price in the EU in the last ten years. In addition, the work is a continuation of the author's research, which investigated the relationship of GDP per capita and agricultural land prices in Poland. The study used data from the Central Statistical Office and Eurostat in the period of 1992- -2012. In the paper simple regression analyses were used. Due to the nature of the depending linearization regression models were considered.(original abstract)
Rocznik
Strony
285-296
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Daly H., Cobb J., 1989, For the Common Good, Beacon Press, Boston.
 • Harasim A., 2006, Dobór wskaźników do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa. Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty PIB nr 3, Puławy, s. 61-69.
 • George H., Progress and Poverty, Cambridge University Press, New York 2009.
 • Heller J., 2000, Regionalizacja obszarów wiejskich w Polsce, Studia i Monografie nr 99, IERiGŻ Warszawa.
 • Lawn P.A., 2003, A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and other related indexes, Ecological Economics 44 (1), s. 105-118.
 • Nordhaus W.D., Tobin J., 1972, Is Growth Obsolete?, [w:] Economic Growth, National Bureau of Economic Research, General Series No. 96, New York, s.1-80.
 • Eurostat, 2007, Measuring progress towards a more sustainable Europe, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/ KS-77-07-115/EN/KS-77-07-115-EN.pdf ( kwiecień 2014).
 • Pietrzykowski R., 2014, Poziom rozwoju gospodarczego, a ceny ziemi rolniczej w Polsce, Monografia IX Kongresu Ekonomistów Polskich (w druku).
 • R-CRAN, 2014, R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/ (kwiecień 2014).
 • Sikorska A. (red.), 2012, Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332773
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.