Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 8 (46) Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce | 109-121
Tytuł artykułu

Motywacja służby publicznej jako czynnik efektywności funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Motivation of the Public Service as a Factor of Organizational Effectiveness of Social Welfare Centers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Planowane zmiany w polskim systemie opieki społecznej koncentrują się na zwiększaniu efektywności pomocy społecznej. Dla efektywności funkcjonowania organizacji świadczących usługi społeczne, takich jak ośrodki pomocy społecznej (OPS), szczególne znaczenie ma motywacja służby publicznej (Public Services Motivation - PSM) ich pracowników. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Jaki jest poziom motywacji służby publicznej pracowników oraz poziom efektywności działania ośrodków pomocy społecznej? Czy istnieje związek pomiędzy poziomem motywacji służby publicznej a efektywnością działania OPS? Cel ten zostanie zrealizowany przez zaprezentowanie wyników studiów literaturowych i badań empirycznych dotyczących motywacji służby publicznej pracowników i efektywności OPS oraz związków między nimi. (abstrakt oryginalny)
EN
Planned changes in the Polish social welfare system are focused on the increase of effectiveness of social welfare. However, in organizations providing social services, motivation of their employees has also a particular significance to their effectiveness. This paper attempts to answer the following questions: what are the levels of motivation of employees providing public services and organizational effectiveness of social welfare centers and is there a relationship between motivation of employees of the public services sector and organizational effectiveness of social welfare centers? This goal will be achieved by presenting the results of literature study and empirical research concerning motivation of public services and organizational effectiveness of social welfare centers as well as relationships between them.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Borkowska S. (2009), ZZL a innowacyjność organizacji biznesowych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi"nr 2, s. 11-30.
 • Bratnicki M. (2011), Sprawdzanie teorii przedsiębiorczości, "Przedsiębiorstwo Przyszłości" nr 3, s. 9-18.
 • Bratnicki M., Ząbkowska B. (2010), Wielowymiarowe ujęcie efektywności jako determinanty skuteczności współczesnych koncepcji zarządzania, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing" nr 17(2), s. 69-77.
 • Cornforth C. (2001), What makes boards effective? An examination of the relationships between board inputs, structures, processes and effectiveness in non-profit organizations, "Corporate Governance: An International Review" nr 9 (3), s. 212-227.
 • Coursey D.H., Pandey S.K. (2007), Public Service Motivation Measurement. Testing an Abridged Version of Perry's Proposed Scale, "Administration & Society" nr 39(5), s. 547-568.
 • Dyduch W. (2012), Współczesne dylematy zarządzania pomiarem efektywności organizacyjnej, referat wygłoszony na V Konferencji naukowej "Efektywność źródłem bogactwa narodów" zorganizowanej przez Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Piechowice, http://efektywnosc.konferencja.org/ufiles/File/Dyduch_Wojciech.pdf [12.04.2014].
 • Emerson J. (2003), The blended -value proposition: Integrating social and financial returns, "California Management Review" nr 45 (4), s. 35-51.
 • Frączkiewicz-WronkaA., Austen A. (2014), Motywacja do świadczenia usług publicznych i orientacja na współpracę, w: Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, red. P. Wachowiak, S. Winch, Wyd. SGH, Warszawa, s. 95-106.
 • Guest D.E. (1997), Human resource management and performance: a review and research agenda, "International Journal of Human Resource Management" nr 8(3), s. 263-276.
 • Klimowicz I. (2012), Efektywność pracy socjalnej, w: Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej województwa zachodniopomorskiego w opinii ich pracowników. Raportz badań, "Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej" nr 3(5), s. 4-13.
 • Lipka A. (2008), Efektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 3-4, s. 9-23.
 • Nawojczyk M. (2002), Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.
 • Olech A., Sobczak A. K. (2011), Jakość i organizacja pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Raport z badań, IRSS, Warszawa, http://irss.pl/wp-content/uploads/2011/10/jakosc-i-organizacja-pracy-w-ops.pdf [24.01.2013].
 • Perry J. (1996), Measuring public service motivation: An assessment of construct validity, "Journal of Public Administration Research and Theory" nr 6(l), s. 5-22.
 • Perry J., Wise L. (1990), The motivational bases of public service, "Public Administration Review" nr 50, s. 367-373.
 • Rainey H. G. (1982), Reward Preferences among Public and Private Managers: In Search of the Service Ethic, "American Review of Public Administration" nr 16 (4), s. 288-302.
 • Rainey H. G., Steinbauer P. (1999), 'Galloping elephants: Developing elements of a theory of effective government organizations, "Journal of Public Administration Research and Theory" nr 9 (1),
 • Sidor-Rządkowska M. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej, Wolters Kluwers Polska, Warszawa.
 • Snow D. (1992), Inside the Environmental Movement: Meeting the Leadership Challenge, Island Press, Washington.
 • Vandenabeele W., Scheepers S., HondeghemA. (2006), Public service motivation in an international comparative perspective: The UK and Germany, "Public Policy and Administration" nr 21 (1),
 • Weerawardena J., Sullivan-Mort G. (2001), Learning, Innovation and Competitive Advantage in Not-for-Profit Aged Care Marketing: A Conceptual Model and Research Propositions, "Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing" nr 9 (3), s. 53-73.
 • Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M. (2003), Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Scholar, Warszawa.
 • Wronka M. (2014), Sukces i jego pomiar w przedsiębiorstwach społecznych - próba operacjonalizacji, w: Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły ZarządzaniaiPrzedsiębiorczości"nr27 (2), Wałbrzych, s. 363-387.
 • Zieliński W. (2010), Kierunki zmian systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 6, s. 25-34.
 • Ziębicki B. (2007), Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni" nr 6, s. 149-166.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332607
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.