Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 29 | nr 102 | 49-61
Tytuł artykułu

Ocena przydatności biomasy różnych roślin na cele energetyczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of the Usefulness of Biomass of Different Crops for Energy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Energia biomasy jest obecnie najważniejszym i najmniej kapitałochłonnym źródłem energii odnawialnej (OZE). Jej udział w strukturze wykorzystania OZE przekracza 98%. Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków w biomasie jest niższa, a powstawanie w procesie spalania dwutlenku węgla jest zredukowane niedawnym pochłanianiem go przez rosnące rośliny. Obecnie, coraz częściej obok upraw roślin wieloletnich, wdrażane są gatunki o jednorocznym cyklu zbioru. Zaletą uprawy gatunków jednorocznych jest możliwość utrzymywania właściwego płodozmianu, łatwiejsze dostosowanie się do koniunktury rynkowej oraz wykorzystanie posiadanych maszyn, urządzeń i budynków, natomiast wadą - niższa efektywność energetyczna w porównaniu do upraw wieloletnich. Niniejszy artykuł stanowi syntezę danych dotyczących wartości energetycznej 17 różnych roślin, a zwłaszcza wielu gatunków należących do traw.(abstrakt oryginalny)
EN
Biomass energy is the most significant and least capital intensive Polish renewable energy source(RES). Its share in the use of renewable energy exceeds 98%. Biomassis considered to be better for the environment than burning fossil fuels, as the content of harmful elements in the biomassis lower, and the formation of the combustion of carbon dioxide is reduced by the recent absorption of him growing plants. Currently, more and more often next perennial, are implemented on a one-year cycle of the species set, such as grass. The advantage of one-crop species is the possibility to maintain proper crop rotation, easier to adapt to market condition sand the use of their machinery, equipment and buildings, while the downside, lower than the energy efficiency compared to perennial crops. This article is a synthesis of data on the energy value of 17 different plants and especially many species belonging to the grass.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Benbi D.K., Brar J.S. 2009. A 25-year record of carbon sequestration and soil properties in intensive agriculture, Agron. Sustain. Dev., 29, 257-265.
 • Budzyński W., Bielski S. 2004. Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. Cz. II. Biomasa jako paliwo stałe, Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2), 15-26.
 • Coetto E. 2008. Grasslands for bioenergy production, A review, Agron., Sustain. Dev. 28, 47-55.
 • Dreszer K., Michałek R., Roszkowski A. 2003. Energia odnawialna - możliwości jej pozyskiwania i wykorzystania w rolnictwie, Wyd. PTIR, Kraków-Lublin- -Warszawa.
 • El Bassam N. 1995. Possibilities and limitation of energy supply from biomass. Natural Resources Development, 41, 8-21.
 • Gańko E. 2005. Uwarunkowania rozwoju "Agroenergetyka" Osielsko nr 3.
 • Gradziuk P. 2003. Produkcja biomasy na cele nieżywnościowe jako perspektywistyczny kierunek działalności gospodarstw rolniczych. Wieś Jutra, 6, 34-62.
 • Gutowska A.E. 2005. Rośliny energetyczne - trawy. Informator mazowiecki, 2005.
 • Harasimowicz- Hermann G., Hermann J. 2007. Uprawa wierzby krzewiastej na cele energetyczne alternatywą dla spalania słomy i zachowania żyzności gleby. Wyd. UTP, Bydgoszcz, s.72.
 • Harkot W., Warda M., Sawicki J., Lipińska H., Wyłupek T., Czarnecki Z., Kulik M. 2007. Możliwość wykorzystania runi łąkowej do celów energetycznych. Łąkarstwo w Polsce, 10, 59-67.
 • Hastings A., Clifton-Brown J.C., Wattenbach M., Stampfl P., Mitchell C.P., Smith P. 2008. Potential of Miscanthus grasses to provide energy and hence reduce greenhouse gas emissions. Agron. Sustain. Dev., 28, 465-472.
 • Jabłoński R. 2003. Ciepło pachnące różą "Agroenergetyka" Osielsko nr 2. Kalembasa D., Janinhoff A., Malinowska E., Jaremko D., Jeżowski S. 2005.
 • Zawartość siarki w wybranych klonach trawy Miscanthus. J. Elem., 10 (2): 309-314.
 • Kalembasa D., Malinowska E. 2008. Wpływ dawek osadu ściekowego na plon biomasy trawy Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack., zawartość siarki oraz wartość energetyczną. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 533, 171-179.
 • Kalembasa D., Malinowska E., Jaremko D., Jeżowski S. 2004. Wpływ nawożenia NPK na strukturę plonu traw Miscanthus ssp. Biuletyn IHAR, 234, 205-211.
 • Kotecki A. 2010. Uprawa miskanta olbrzymiego. Energetyczne i pozaenergetyczne możliwości wykorzystania słomy. Wyd. UWP, Wrocław, 186.
 • Kowalczyk-Juśko A., Kościk B. 2004. Produkcja biomasy miskanta cukrowego i spartiny preriowej w zróżnicowanych warunkach glebowych oraz możliwości jej konwersji na energię. Biuletyn IHAR 234, 213-218.
 • Kozłowski S., Swędrzyński A. 2010. Możliwość wykorzystania trzcinnika piaskowego w kontekście jego biologicznych, chemicznych i fizycznych właściwości. Łąkarstwo w Polsce, 13, 117-126.
 • Majtkowska G., Majtkowski W. 2008. Trawy źródłem energii. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Bydgoszcz.
 • Majtkowski W. 1998. Przydatność wybranych gatunków traw typu C4 do upraw alternatywnych w Polsce. Hod. Roślin Nasien. 2, 41-44.
 • Majtkowski W. 2006. Bioróżnorodność upraw energetycznych. Podstawy zrównoważonego rozwoju. Probl. Inż. Roln. 2, 25-36.
 • Malinowska E., Kalembasa D. 2013. Contents of some selected elements in Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack biomass under the influence of sewage sludge fertilization in cultivation experiment. Ecol. Chem. Eng. A 20 (2): 203-211 DOI: 10.2428/ecea.213(02)021.
 • Nalborczyk E. (red.) 1996. Nowe rośliny uprawne na cele spożywcze, przemysłowe i jako odnawialne źródła energii. SGGW, Warszawa.
 • Niedziółka I., Kachel-Jakubowska M., Kraszkiewicz A., Szpryngiel M. 2013. Analiza cech fizycznych brykietów z biomasy roślinnej. Inż. Roln. 2(143), 233-243.
 • Niedziółka I., Zuchniarz A. 2006. Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motrol, 8A, 232-237.
 • Radziewicz J. 2009. "Elektroniczny Magazyn Rolniczy" Warszawa.
 • Renigier-Biłozor M., Gobczyński K. 2010. Możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarowaniu nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce na tle innych krajów - cz. I. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 9(4), 107-120.
 • Sacała E. 2011. Miscanthus - unusual grass: biochemical and physiological characteristic: A review. Ecol. Chem. Eng. A, 18(12), 1615-1624.
 • Samson R., Duxbury P., Mulkins L. 2000. Research and development of fibre crops in cool season regions of Canada. Final Conference COST 814 Crops development for cool and wet regions of Europe. G. Parente, J. Frame (eds.) Pordenone, Italy 10-13.05.2000, 555-565.
 • Sawicki B., Kościk B. 2003. Trawy i zbiorowiska trawiaste. [w:] Rośliny energetyczne. Red. Kościk B. Wyd. AR Lublin.
 • Skrobacki A. 2009. "Produkcja biomasy wybrane problemy" Wieś Jutra, Warszawa.
 • Subocz S., Kopczyński J. 2009. Dobór roślin do produkcji bioenergetycznej masy na terenie Pomorza Zachodniego. Inż. Roln. 1(110), 303-309.
 • Ustawa z dn. 2 kwietnia 2004r. Zmiana ustawy - Prawo Energetyczne oraz Prawo Ochrony Środowiska. Dz.U. nr. 91, poz. 875.
 • Węgrzyn A., Zając G. 2008. Selected aspects of research on energetic effectiveness of plant biomass production technology. Acta Agroph. 158, 11(3), 799-806.
 • www.biomasstradecentres.eu, 2010.
 • www.ihar.edu.pl, 2011.
 • www.wikipedia.pl.
 • www.zytostuletnie.pl, 2007.
 • www.cieplej.pl, 2011.
 • www.kukurydza.uprawy.info, 2011.
 • www.brykietkominkowy.pl.
 • www.ecbartos.pl, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332537
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.