Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 8 (46) Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce | 47-60
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo pracy z perspektywy wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Job Security from the Perspective of Company's Internal Stakeholders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo pracy jest najczęściej kojarzone z bezpieczeństwem i higieną pracy w nawiązaniu do obowiązującego w tym zakresie prawa pracy. Przeobrażenia w sposobach świadczenia pracy ukazały zwiększającą się rangę pewności zatrudnienia w obszarze bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo to zostało rozpatrzone przez pryzmat oczekiwań wewnętrznych interesariuszy, w tym głównie pracobiorców. Przeprowadzone badania empiryczne wskazały na potrzebę wyjścia poza tradycyjne granice bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasadność wzbogacenia obszaru bezpieczeństwa pracy została potwierdzona wynikami badań własnych i obcych, ukazujących rangę tak ujętego bezpieczeństwa na tle innych interesów. Zwrócono przy tym uwagę na możliwości tworzenia bezpiecznych warunków pracy pozostające w gestii kierownictwa przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Job security is generally associated with occupational safety and hygiene in terms of labour regulations. Transformations in the sphere of labour provision revealed increasing importance of job security in the field of occupational safety and hygiene. Job security was discussed in this paper in terms of expectations of internal stakeholders, especially business owners. The empirical research that was carried out indicated the need to go beyond the traditional boundaries of occupational safety and hygiene. Inclusion of job security into that scope was validated by our own as well as other research demonstrating a high rank of job security among interests. Possibilities of creating safe and secure working conditions by managements of companies were also described.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cierniak-Emerych A. (2011), Legally protected employee interests and their observance in Polish economic practice, w: Human and -work in a changing organization. Management oriented on the employee interests, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, "Research Papers of Wroclaw University of Economics" nr 224, Wroclaw, s. 11-19.
 • Cierniak-Emerych A. (2013), Respektowanie interesów pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 3-4, s. 39-50.
 • Cierniak-Emerych A., Pietroń-Pyszczek A. (2006), Elastyczność w obszarze zatrudnienia a interesy pracowników, "Przegląd Organizacji" nr l0,s. 42-45.
 • Cierniak-Emerych A., Pietroń-Pyszczek A. (2008), Elastyczność w obszarze zatrudnienia - optyka pracodawcy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 5, s. 29-36.
 • Folfas P. (2009), Analiza porównawcza sytuacji na rynku pracy w Irlandii i we Francji w świetle jej prawnych determinantów, w: Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, red. G. Wrzeszcz-Kamińska, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław, s. 291-301.
 • Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gableta M. (2010), W kierunku operacjonalizacji pojęcia odpowiedzialności społecznej w obszarze zatrudnienia, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 66-73.
 • Gableta M. (red.) (2012), Interesy pracowników oraz -warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • GUS (2014), Warunki pracy w 2013 r. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, http://stat. gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenia/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/warunki- -pracy-w-2013-r-,l,8.html [14.06.2014].
 • Koradecka D. (red.) (2000), Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, t. VIII: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1969), Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 • Kryńska E. (red.) (2003), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 • Lachiewicz S., Jarczyński J. (2007), Elastyczność zatrudnienia i organizacji czasu pracy a partycypacja pracownicza, w: Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w -warunkach Unii Europejskiej, red. S. Rudolf, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 52-55.
 • Najlepsi pracodawcy w Polsce 2014, http://kariera.forbes.pl/najlepsi-pracodawcy-w-polsce-2014, artykuly,176578,l,l.html [14.05.2014].
 • PIP (2011 ),Mniej -wypadków, -więcej zaległości polskie firmy w 2010 r., http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,31560,8717396,PIP Mniej_wypadków_wiecej_zaleglosci_polskie_firmy.html [13.03.2011].
 • PIP (2014), Program działania PIP na 2014 г., www.pip.gov.pl/html/pl/doc/prog_2014.pdf [4.06. 2014].
 • Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
 • RandstadAward (2013а), O badaniu, www.randstad.pl/o-randstad/randstad-award/o-badaniu [14.04. 2013].
 • RandstadAward (2013b), Znamy najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce!, www.rand-stad.pl/o-randstad/dla-mediow/informacje-prasowe/randstad-award-znamy-najbardziej- atrakcyjnych-pracodawc%C3%B3w-w-polsce! [14.04.2013].
 • Skowron-Mielnik B. (2012), Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332459
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.