Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 57-67
Tytuł artykułu

Teoria dóbr publicznych jako uzupełnienie luki w analizie społecznego wymiaru zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
The Theory of Public Goods as Filling the Gap in an Analysis of the Societal Dimension of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest analiza znaczenia oraz adekwatności teorii dóbr publicznych do wyjaśniania oraz wzmacniania dobrobytu społecznego w kontekście równoważonego rozwoju. Wymiar społeczny zrównoważonego rozwoju autorka czyni głównym tłem swoich rozważań, a w tym kontekście podejmuje próbę poszukiwania możliwości poszerzenia teoretycznej analizy tego wymiaru. W artykule podjęto rozważania na temat implikacji teorii dóbr publicznych dla uzupełnienia luki w analizie społecznego wymiaru rozwoju zrównoważonego oraz klasycznej teorii dóbr publicznych, analizując jej normatywne i pozytywne ujęcie oraz wskazując na istotną rolę globalnych dóbr publicznych w podnoszeniu jakości życia. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of meaning and adequacies of the theory of public goods for explaining and reinforcing the social welfare in the context of sustainable development is a purpose of the article. The author is making the social dimension of sustainable development as the main background of her deliberations, and in this context is making an attempt to seek the possibility of widening the theoretical analysis of this dimension. In the article, the author is considering the theory of public goods for filling the gap in the analysis of the societal dimension of sustainable development. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Atkinson A. B., James M. Buchanan's Contributions to Economics, "Scandinavian Journal of Economics" 1987, No. 89(1).
 • Boni M. (red.), Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • Borys T., Interdyscyplinarność ekonomii zrównoważonego rozwoju, (w:) Poskrobko B. (red.), Teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Buchanan, J.M., Pinto Barbosa A., Convexity Constraints in Public Goods Theory, "Kyklos" 1980, Vol. 33, Issue 1.
 • Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Buchanan J.M., Musgrave R.A., Finanse publiczne i wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 • Carbone M., Supporting or Resisting Global Public Goods? The Policy Dimension of a Contested Concept, "Global Governance" 2007, No. 13.
 • Cordes J.J., Reconciling Normative and Positive Theories of Government, "American Economic Review" 1997, Vol. 87, Issue 2.
 • Foster J., The Creation, Maintenance and Governance of Public Goods and Free Goods, "Public Management" 1999, Vol. 1, Issue 3.
 • Gunning J.P., Zrozumieć demokrację. Wprowadzenie do teorii wyboru publicznego, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, Warszawa 2001.
 • Holcombe R.G., A Theory of the Theory of Public Goods, "Review of Austrian Economics" 1997, Vol. 10, No. 1.
 • Holcombe R.G., Government Growth in the Twenty-First Century, "Public Choice" 2005, Vol. 124, Issue 1-2.
 • Hoppe H.H., Fallacies of the Public Goods Theory and the Production of Security, "The Journal of Libertarian Studies" 1989, Vol. IX, No. I.
 • Jakubowski M., Dobra publiczne i dobra wspólne (w:) Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Kargol-Wasiluk A., Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego, "Zarządzanie Publiczne" 2008, nr 3.
 • Kargol-Wasiluk A., Teoria dóbr publicznych i jej współczesne implikacje, (w:) Zawistowski A. (red.), Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, SGH, Warszawa 2011.
 • Kaul I. i in., Global Public Goods. International Cooperation in the 21st Century, Oxford University Press, New York 1999.
 • Kleer J., Globalne dobra publiczne a państwo narodowe, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2005.
 • Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • OECD INSIGHTS - Sustainable Development: Linking Economy, Society, Environment, http://www.oecd.org/dataoecd/40/8/41774398.pdf
 • Parlament Europejski, Jakie narzędzia europejskiej polityki rolnej sprzyjałyby dostarczaniu dóbr publicznych? Bruksela 2011.
 • Samuelson P.A., Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditures, "Review of Economics and Statistics" 1955, No. 37.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Macroeconomics, McGraw-Hill, Inc., New York 1989.
 • Samuelson P.A., The Pure Theory of Public Expenditures, "Review of Economics and Statistics" 1954, No. 36(4).
 • Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Stiglitz J., Wizja sprawiedliwej globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Tullock G., Public Goods, Redistribution and Rent Seeking, Edward Elgar Publishing, Northampton 2005.
 • Weimer D.L., Vining A.R., Policy analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332305
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.