Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 5 | nr 2 | 100-106
Tytuł artykułu

Budżet gminy jako element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
County Budget as a Management Tool in Local Governments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawą każdej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet. W oparciu o jego zapisy jednostka realizuje ustawowe cele swojego funkcjonowania. Odpowiednie przygotowanie budżetu - uwzględniające potrzeby społeczne i gospodarcze gminy - jest zasadniczym obowiązkiem Wójta. Podstawowe zasady i terminy opracowania i uchwalenia budżetu oraz jego szczegółowość i elementy konieczne zawarte są w ustawie o finansach publicznych. Niezależnie od ustawowych wymogów, opracowanie budżetu powinno uwzględniać zasady planowania i zarządzania. Zachowanie czysto administracyjnego modelu gospodarowania finansami jest niewystarczające w świetle wyzwań przed jakimi stoją jednostki samorządu terytorialnego. Odpowiednia analiza możliwości finansowych gminy daje podstawę do wyznaczania kierunków rozwoju i strategii działań gminy zarówno w perspektywie budżetowej jak i poza nią.(abstrakt oryginalny)
EN
The budget is the basis of local government financial management. A local unit executes its statutory goals according to the budget. The appropriate preparation of a budget, accounting for the social and economic needs, is the fundamental responsibility of a voyt (an elected county chair). The basic principles and terms of preparation and enactment of a budget as well as its specificity and required elements are included in the public finance bill. Regardless of the statutory requirements, the preparation of a budget should take the principles of planning and administration into account. Retaining a stricly administrative model of financial management is insufficient given challenges faced by local governments. A proper analysis of county financial conditions determines the direction and strategies of county development, based on the budget and using non-budgetary funds. (original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
100-106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Bingo T. (1928), Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warszawa,
 • 2. Bordo A. (2000), Finanse publiczne Rzeczpospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz,
 • 3. Dębowska-Romanowska T. (1995), Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Municipium, Warszawa,
 • 4. Denek E. (2000), Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
 • 5. Dolnicki B. (2009), Samorząd terytorialny, Wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa,
 • 6. Gilowska Z. (1998), System ekonomiczny samorządu terytorialnego, Municipium,Warszawa,
 • 7. Kornberger-Sokołowska E. (2001), Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa,
 • 8. Misiąg W. (1996), Finanse publiczne w Polsce, Presspublica, Warszawa, s. 235.
 • 9. Niewiadomski Z. (2001), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, BRANTA, Bydgoszcz-Warszawa,
 • 10. Owsiak S. (1999), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa,
 • 11. Sochacka-Krysiak H. (1994), Finanse lokalne, Municipium, Warszawa,
 • 12. Sochacka-Krysiak H. (1999), Praktyczne zastosowanie finansów publicznych, WP Warszawa,
 • 13. Sochacka-Krysiak H. (2006), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Szkołą Główna Handlowa, Warszawa,
 • 14. Zalewski A. (1996), Efektywność gospodarowania samorządu terytorialnego w Polsce i możliwość jej poprawy, w: Aktualne problemy gospodarki lokalnej, Szkoła Gówna Handlowa, Warszawa,
 • 15. Zalewski A. et al (1997), Gospodarka Gdyni w latach 1990-2000. Przemiany strukturalne i tendencje rozwoju oraz wersja angielska: Gdynia's Economy 1990-2000. Structural Changes and Development Trends USAID i Urząd Miasta Gdyni, s. 203-204).
 • 16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
 • 17. Ustawa z 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin, (Dz. U. z 1995 r. nr 154, poz. 94.).
 • 18. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 • 19. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, (Dz. U. z 2000 r. Nr 88 poz. 985 ze zm.).
 • 20. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (Dz. U. z 2010 r. nr 80 poz. 526 ze zm.).
 • 21. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332201
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.