Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 16-24
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój a globalizacja konsumpcji

Warianty tytułu
Sustainable Development and Globalisation of Consumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano znaczenie konsumpcji w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Konsumpcja, która wraz z procesem globalizacji niesie ze sobą niekorzystne zjawiska społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, jest zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju. Wyrazem takiej konsumpcji jest konsumpcjonizm. Rozważania dotyczą również antidotum na to zjawisko - konsumpcji zrównoważonej. (abstrakt oryginalny)
EN
In her article, the author presents the importance of consumption in the today's globalised world. Consumption, which, together with the process of globalisation, entails unfavourable social, economic and environmental phenomena, poses a threat to sustainable development. An expression of such consumption is consumerism. Considerations also concern an antidote to this phenomenon - sustainable consumption. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Bołtromiuk A., Świadomość ekologiczna Polaków - zrównoważony rozwój, InRE, Warszawa 2010.
 • Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Czubała, A. Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Konsumpcja i Rozwój" 2011, nr 1.
 • Dąbrowska A., Trendy konsumpcji i zachowań polskich konsumentów, (w:) A. Kusińska, Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, PWE, Warszawa 2011.
 • Domeradzki P., Tyburski W., Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju, (w:) Tyburski W., Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, UMK, Toruń 2011.
 • Górnik-Durose M., Kupowanie rzeczy, kupowanie doświadczeń - nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich, (w:) Goszczyńska M., Górnik-Durose M., Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Difin, Warszawa 2010.
 • Hill D., Emocjonomika, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2010.
 • Janoś-Kresło M., Mróz B,. Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa 2006.
 • Jarecki W., Ochrona środowiska. Polska na tle krajów UE i OECD, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 2.
 • Kiełczewski D., Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, UwB, Białystok 2008.
 • Kiełczewski D., Związki idei zrównoważonego rozwoju z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, "Optimum" 2011, nr 6.
 • Kopel J., Zarządzanie - racjonalność a etyczność, Humanitas, Sosnowiec 2009.
 • Kramer J., Konsumpcja- ewolucja ról i znaczeń, "Konsumpcja i Rozwój" 2011, nr 1.
 • Kronenberg J., Bergier T., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, FS, Kraków 2010.
 • Kulińska-Sadłocha E., Idea zrównoważonego rozwoju a ordo liberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, "Optimum"2011, nr 4.
 • Lash S., Lury C., Globalny przemysł kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Lindstrom M., Zakupologia, Znak, Kraków 2009.
 • Makarewicz-Marcinkiewicz A., Zrównoważony rozwój - problem ekskluzji społeczno-gospodarczej i realizacji strategii równowagi w gospodarce narodowej, "Optimum" 2011 nr 6.
 • Małysa-Kaleta A., Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i Czechach na tle procesów integracji europejskiej, UE, Katowice 2010.
 • Mróz B., Consumo ergo sum? Rola konsumpcji we współczesnych społeczeństwach, (w:) Mróz B., Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa 2009.
 • Mróz B., Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku, (w:) Zawadzka A. M., Górnik-Durose M., Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu, GWP, Sopot 2010.
 • Mróz B., Zrównoważona konsumpcja jako wyzwanie rozwojowe polskiej gospodarki, (w:) Bartkowiak R., Ostaszewski J., O nowy ład gospodarczy w Polsce, SGH, Warszawa 2008.
 • Olejniczuk-Merta A., Zmiany w konsumpcji i zachowaniach konsumentów a rozwój społecznogospodarczy, (w:) Łangowska-Szczęśniak U., Bobrowska A., Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce, UO, Opole 2011.
 • Raport o rozwoju społecznym 2011, Zrównoważony rozwój i równość, UNDP, Washington 2012.
 • Rudnicki L., Determinanty zachowań konsumentów na rynku, PWSZ, Nowy Sącz 2009.
 • Słaby T., Maliszewski K., Konsumpcjonizm a jakość życia, (w:) Mróz B., Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa 2009.
 • Stanaszek A., Tędziagolska M., Badania świadomości ekologicznej Polaków 2010, InRE, Warszawa 2011.
 • Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki na lata 2012-2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 1999.
 • Środowisko Europy 2010, EAŚ, Kopenhaga 2010.
 • Warczok T., Globalizacja i konsumeryzm. O konsumpcji jako strategii zaradczej wobec traumatogennych zjawisk globalizacji, (w:) Jawłowska A., Kempny M., Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej, IFiS PAN, Warszawa 2005.
 • Wątroba W., Społeczeństwo konsumpcyjne, UE, Wrocław 2009.
 • Włodarczyk-Śpiewak K, Współczesne zachowania konsumpcyjne polskiego społeczeństwa, (w:) Hanusik K., Dudek A., Rynkowe i społeczne efekty konsumpcji, UO, Opole 2011.
 • Wolny R., Zachowania nabywcze gospodarstw domowych w warunkach globalizacji, (w:) Maliniwska M., Kucharska B., Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, PWE, Warszawa 2006.
 • Wróblewska J., Goszczyńska M., Związki materializmu z dokonywaniem zakupów nieplanowanych, (w:) Goszczyńska M., Górnik-Durose M., Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Difin, Warszawa 2010.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Katowice 2011.
 • Zawadzka A.M., O typach zakupów, które mogą zwiększać zadowolenie z życia, (w:) Zawadzka A.M., Górnik-Durose M., Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu, GWP, Sopot 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332165
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.