Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 9 | 17-27
Tytuł artykułu

Ład ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny triadą zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Governance, Environmental Governance, Social Order - A Triad of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu - realizowanym poprzez przegląd literatury w świetle poglądów różnych szkół ekonomicznych - jest wskazanie na teoretyczne fundamenty zrównoważenia ekonomicznego, środowiskowego oraz społecznego. Ład społeczny, ekonomiczny oraz środowiskowy tworzy koncepcję triady zrównoważonego rozwoju. Wnioskować należałoby, iż ekonomia, ekologia i postęp techniczny to trzy dziedziny życia człowieka, które ze sobą ściśle korelują. Postęp techniczny, który jest siłą napędową, musi być stymulowany przez środowisko naturalne, którego nadmierna eksploatacja spowoduje zachwianie ekosystemu. Za pośrednictwem wiedzy i analiz ekonomicznych jest możliwe zachowanie równowagi pomiędzy tymi trzema sferami. (abstrakt autora)
EN
The purpose of this article is to point out the theoretical foundations of economic, environmental and social sustainability, through a literature review in the light of the views of different economic schools. Social, economic and environmental order forms a triad concept of sustainable The conclusion is that economics, ecology and technological progress are the three areas of human life, which are closely correlated. Technical progress, which is the driving force must be stimulated by the environment. The excessive exploitation of the natural environment will result in disturbance of the ecosystem. Thanks to the knowledge and economic analysis it is possible to strike a balance between these three issues.(author's abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Berdo J., Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą, Earth Conserwation, Sopot 2006.
 • Borys T., Wskaźniki ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 1999, nr 1.
 • Borys T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators (4.09.2013)
 • Gilejko L., Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Porz%C4%85dek_spo%C5%82eczny (5.09.2013).
 • http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE2/8Matuszczak.pdf (4.05.2013).
 • http://www.socjologia.xmc.pl/search/%C5%81ad%20monocentryczny (2.09.2013).
 • http://zbadane.pl/nauki-spoleczne/ekonomia/czynniki-produkcji (1.09.2013).
 • Kiełczewski D., Dobrzańska B., Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Mandeville B., A Letter to Dion, The Augustan Reprint Society, Los Angeles 1953.
 • Mazur-Wierzbicka E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Nasza wspólna przyszłość, raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, Oxford University Press, Oxford 1987.
 • Partycki S., Zarys teorii socjologii gospodarki, KUL, Lublin 2004.
 • Pearce D., Barbier E., Markandyia A., Sustainable Development, Economics and the Environment in the Third World, Earthscan, London 1990.
 • Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Reportof the World Comission on Environment and Development http://www.un.org/documents/ ga/res/42/ares42-187.htm (24.08.2013).
 • Runowski H., Gospodarstwa ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo IERiG" 2004, nr 3.
 • Smith A., Bogactwo narodów, t. 2, PWN, Warszawa 1954.
 • Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002.
 • Woś A., Rolnictwo zrównoważone, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1992, nr 1-3.
 • www.vilp.de/Pldpf/p061.pdf (5.05.2013).
 • Zegar J.S., Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, WSBiF, Bielsko-Biała 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332129
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.