Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | Rodzina współczesna : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Ustronie Wielkopolskie, 29-1 1994 | 87-96
Tytuł artykułu

Z problematyki ochrony prawnej rodziny w ubezpieczeniu społecznym rolników

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rodzina odnawia substancję biologiczną narodu, kształtuje osobowość młodych obywateli i ich postawy społeczne, przekazuje nowym pokoleniom dziedzictwo kulturowe; spełnia wiele funkcji mających wpływ zarówno na zaspokajanie potrzeb jednostki i realizowanie jej praw, jak i na funkcjonowanie państwa. "Jako pierwotna komórka społeczeństwa, rodzina ma prawo oczekiwać wszelkiej pomocy od państwa, aby móc wypełniać właściwą sobie misję. Ustawy państwowe winny więc wyrazić troskę o jak najlepsze warunki bytowe rodziny i pomagać w realizacji jej zadań". Do podstawowych kierunków prawnej ochrony rodziny zalicza się: - zagwarantowanie autonomii rodziny jako naturalnej i podstawowej wspólnoty społecznej i jej ochronę przed niepożądaną (tj. godzącą w tak określony charakter rodziny) ingerencją z zewnątrz, - zagwarantowanie poszanowania w obrębie rodziny praw i indywidualnych interesów poszczególnych jej członków, zapewnienie rodzinie właściwych warunków egzystencji i rozwoju oraz udzielanie pomocy w realizacji roli naturalnej i podstawowej wspólnoty społecznej poprzez różnego rodzaju świadczenia materialne, usługi i ułatwienia. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • S. Waszczak: Polityka wobec rodziny. W: Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. L. Frąckiewicz, Katowice 1994
 • Jan Paweł II w orędziu noworocznym 1 stycznia 1994 r. "Polityka Społeczna" 1994, nr 3, s. 1
 • H. Kasińska: Niektóre problemy prawne polityki państwa wobec rodziny. W: Problemy prawa pracy i polityki społecznej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 58, Lódź 1993
 • W. Michalski, K. Krzekotowska: Prawna ochrona rodziny (próba ujęcia systemowego), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1980, nr 1
 • W. Koczur: Organizacja i finansowanie ubezpieczenia społecznego rolników. "Wieś i Państwo" 1992, nr 1
 • J. Ignatowicz: Prawo rzeczowe. Warszawa 1994
 • W. Koczur, H. Szewczyk: O ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych. "Polityka Społeczna" 1990, nr 9
 • Z. Kędzia: Konstytucyjna koncepcja praw, wolności, obowiązków człowieka i obywatela. W: Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w nowej polskiej konstytucji. Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzi. Poznań 1990
 • Z. Radwański: Konstytucyjna ochrona małżeństwa, macierzyństwa i rodziny. W: Prace cywilistyczne. Praca zbiorowa pod red. S. Wójcika. Warszawa 1990
 • T. Smyczyński: Ochrona rodziny w Konstytucji RP, "Państwo i Prawo" 1994, nr 2
 • Z. Ziembiński: Wartości konstytucyjne. Warszawa 1993
 • J. Jończyk, A. Kurzynowski, W. Muszalski, W. Szubert, T. Zieliński, A.I. Ogus, E.M. Barendt, T.O. Buck, T. Lynes: The Law of Social Security. London 1988
 • J.J. Dupeyroux: Droit de la sécurité sociale. Paris 1992, passim
 • M. Persiani: Diritto délia Previdenza Sociale. Padova 1992, passim
 • B. Banaszkiewicz: Nowy system ubezpieczenia społecznego rolników. "Służba Pracownicza" 1991, nr 3
 • S. Perestaj, S, Szymańska: Ubezpieczenie społeczne rolników (zagadnienia wybrane). "Przegląd Sądowy" 1991, nr 3
 • H. Pławucka: System ubezpieczenia społecznego rolników. "Państwo i Prawo" 1992, nr 6
 • W. Michna: Kwestia rolna w Polsce w latach 1989-1993. W: Polityka społeczna. Stan i perspektywy. Praca zbiorowa pod red. J. Auleytnera. Warszawa 1994
 • S. Szymańska: Realizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. "Przegląd Sądowy" 1994, nr 5
 • J. Ślęzak: W rolnictwie najniebezpieczniej. "Ochrona Pracy" 1992, nr 8
 • J. Wroński, Z. Serwański: Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy. "Humanizacja Pracy" 1993, nr 2-3
 • J. Winiarz: Prawo rodzinne. Warszawa 1993
 • T. Zieliński: Ochrona praw nabytych - zasada państwa prawnego. "Państwo i Prawo" 1992, nr 3
 • C. Jackowiak: Ochrona praw nabytych w polskim systemie emerytalno- -rentowym. "Przegląd Sądowy" 1992, nr 11-12
 • W. Szubert: Prawo emerytalne przed Trybunałem Konstytucyjnym. "Przegląd Sądowy" 1992, nr 10
 • J. Oniszczuk: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986-1992 (II). "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 7
 • D. Pieters: Wprowadzenie do prawa ubezpieczeń społecznych państw członkowskich EWG. Kraków 1992, passim
 • Bazowe systemy emerytalno-rentowe w świecie. Praca zbiorowa pod red. S. Golinowskiej. Warszawa 1993. T. 1, 2, passim.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331981
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.