Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 348 Polityka ekonomiczna | 145-156
Tytuł artykułu

Kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz podniesienia konkurencyjności gospodarki

Warianty tytułu
The European Union Activities to Improve the Regions Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poprawa konkurencyjności regionów Unii Europejskiej od dawna stanowi ważny cel polityki gospodarczej ugrupowania. Poprawie konkurencyjności mają służyć działania podejmowane zgodnie z wytycznymi strategii Europa 2020. Celem artykułu jest identyfikacja polityk sektorowych i horyzontalnych UE, w ramach których podejmowane są te działania ukierunkowane na poprawę konkurencyjności regionów oraz wyodrębnienie i pogrupowanie stosowanych narzędzi. Analiza instrumentów polityki UE zostanie przeprowadzona w podziale na trzy podstawowe grupy w zależności od założonego celu, tzn. mające poprawić wyposażenie w infrastrukturę i dostępność transportową, produktywność kapitału ludzkiego i warunki rozwoju przedsiębiorczości. Artykuł powstał na podstawie prac wykonanych w ramach realizowanego w 7 ramowym programie UE projekcie I-C-EU (Impact of Transport Infrastructure on International Competitiveness of Europe)1.(abstrakt oryginalny)
EN
Improvement of the European Union competitiveness has been an important goal of economic policy for a long time. The actions taken in accordance with the guidelines of the Europe 2020 strategy have to serve for improving EU competitiveness. The purpose of this article is to identify sectoral and horizontal policies of the EU, which efforts are aimed at improving the competitiveness of the regions and to identify the measures within each policy to realize these goals. The analysis of EU policy instruments will be carried out by distinguishing three main categories of tools i.e., to improve the provision of infrastructure and transport accessibility, productivity of human capital and the business climate. This article is based on work done within the EU 7 Framework Programme project I-C-EU (Impact of Transport Infrastructure on International Competitiveness of Europe).(original abstract)
Rocznik
Strony
145-156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, 1996, STI Working Papers, no. 5, OECD, Paris, http://www.oecd.org.
 • I-C-EU - Impact of Transport Infrastructure on International Competitiveness of Europe, Project co-funded by the European Commission within the Seventh Framework Programme, Theme 7 Transport, http://www.i-c-eu.eu.
 • Kłos B., 2009, Flexicurity w polityce Unii Europejskiej, Biuro Analiz Sejmowych, INFOS nr 16 (63).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 6 października 2010 r.: Projekt przewodni strategii Europa 2020 - Unia innowacji, KOM(2010) 546 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, 3.03.2010..
 • Koźlak A., Pawłowska B., Borkowski P., Bąk M., Burnewicz J., Adamowicz E., 2013, A review of EU policy approach to improve international competitiveness in Europe, Deliverable 4.1 of I-C-EU project for European Commission, http://www.i-c-eu.eu/deliverables/I-C-EU-WP4-D4.1-UG.pdf.
 • Marchlewska K., 2011, Flexicurity - model elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego na miarę Europy 2020?, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/110107_flexicurity_pl.htm.
 • Pawłowska B., 2013, Polityka transportowa w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w realizacji inicjatyw Strategii Europa 2020, Zeszyty Naukowe UG Ekonomika Transportu i Logistyka nr 48.
 • Polityka innowacyjności, Parlament Europejski, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/ displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.7.html.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE, Dz.U. L 348 z 20/12/2013.
 • Smit M.J., 2013, Issues of competitiveness and regional growth in relation to transport infrastructure investment: a literature review on assessment methodology. Deliverable 1.1 for the I-C-EU project, TML, Leuven, http://www.i-c-eu.eu/deliverables.
 • Wysokińska Z., 2002, Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech), Studia Europejskie, nr 1.
 • Zygierewicz A., 2011, Polityka innowacyjna Unii Europejskiej, "Studia BAS", nr 1(25).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331943
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.